Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA no. 24

(issues 1 and 2)


no.24/issue 1/2023

ISSN 1582-5523


 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ȘI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 Prof. univ. dr. Diana CÂMPAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

IN MEMORIAM MIRCEA BRAGA / 7-12

 

Conf. univ. dr. Marcela CIORTEA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

EXAPORITUL. MARELE DRAGOMAN ȘI MAVROCORDAȚII ÎN ISTORIA IMPERIULUI OTOMAN A PRINȚULUI CANTEMIR / THE EXAPORIT. THE GREAT DRAGOMAN AND THE MAVROCORDATOS IN THE HISTORY OF THE GROWTH AND DECAY OF THE OTTOMAN EMPIRE OF PRINCE CANTEMIR / 13-24

 

Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU

Universitatea de Vest din Timișoara

De LA Nichita Stănescu LA BASARAB NICOLESCU SAU despre bazele POETICII CUANTICE  / FROM NICHITA STĂNESCU TO BASARAB NICOLESCU OR ABOUT THE BASIS OF QUANTUM POETICS / 25-35

 

Cs I dr. habil. Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU

Institutul „Titu Maiorescu”, Filiala din Timişoara a Academiei Române

RECONFIGURĂRI IDENTITARE ÎN POEZIA FEMINISTĂ ROMÂNEASCĂ / REBUILDING IDENTITY IN ROMANIAN FEMINIST POETRY / 36-50

 

Prof. univ. dr. habil. Diana CÂMPAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

CARMEN SYLVA. CUGETĂRI ȘI AFORISME REGALE / CARMEN SYLVA. ROYAL THOUGHTS AND APHORISMS / 51-58

 

Drd. Alexandru FOITOȘ

Universitatea de Vest din Timișoara

B. FUNDOIANU ȘI JOCUL „AVANGARDIST” AL DEPOETIZĂRII SPAȚIULUI /B. FUNDOIANU AND THE “AVANT-GARDE” GAME OF THE DEPOETIZATION OF SPACE / 59-68

 

Drd. Ioana ONESCU

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

GEO BOGZA. REPREZENTĂRI POSTURALE: DE LA TERIBILISMUL AVANGARDIST LA OPORTUNISM / GEO BOGZA. POSTURAL REPRESENTATIONS: FROM AVANT-GARDE TERRIBILISM TO OPPORTUNISM / 69-80

 

 Drd. Rodica Ileana STAN (OLTEANU MOLDOVAN)

Universitatea „1 Decembrie” din Alba Iulia

PROZA ANALITICĂ A LUI ROMULUS RUSAN – ÎN CĂUTAREA PROPRIEI IDENTITĂȚI/ ROMULUS RUSAN`S ANALYTICAL PROSE – IN SEARCH OF HIS OWN IDENTITY / 81-96

 

Lect. univ. dr. Lucian Vasile BÂGIU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

FAȚETE ALE UNOR NAUFRAGII: FOC/ FACETS OF SHIPWRECKS: FIRE / 97-105

 

Drd. Alice JURCOVEȚ

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

EROI DE FANTASY ÎN DIALOGUL DINTRE ARTE / HEROES OF FANTASY FICTION IN THE DIALOGUE BETWEEN ARTS / 106-112

 

Drd. Bianca-Maria BUCUR (TINCU)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

THE MARK ON THE WALL – SYMBOLS AND REFLECTIONS OF THE SELF/ 113-120

 

Dr. Rebeca-Rahela MARCHEDON

Universitatea „1 Decembrie 1918̋” din Alba Iulia

SCRISUL CA TERAPIE VS. LITERATURA TERAPEUTICĂ – SCURTE INCURSIUNI ANTITETICE/ WRITING AS THERAPY VS. THERAPEUTIC LITERATURE – SHORT ANTITHETICAL INCURSIONS / 121-129

 

Asist. univ. dr. Sorina-Maria VICTORIA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

(AUTO)FICȚIUNE & (ALO)FICȚIUNE ÎN ROMANUL DEZRĂDĂCINARE SAU UN NOU ÎNCEPUT/ (AUTO)FICTION & (ALLO)FICTION IN THE NOVEL DEZRĂDĂCINARE SAU UN NOU ÎNCEPUT/ 130-142

 

Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

RECEPTAREA ROMÂNEASCĂ A SCRIITORULUI SPANIOL JUAN – CÂTEVA PERSPECTIVE CRITICE / THE ROMANIAN RECEPTION OF THE SPANISH WRITER JUAN RAMÓN JIMÉNEZ – SOME CRITICAL PERSPECTIVES / 143-152

 

Dr. Carlos RUIZ MIGUEL

Universitatea din Santiago de Compostela, Spania

RECONQUISTA DE LA HISPANIDAD O DESAPARICIÓN DE OCCIDENTE / RECONQUEST OF HISPANITY OR DISAPPEARANCE OF THE WEST/ 153-162

 

Lect. univ. dr. Mirela-Sanda SĂLVAN

Universitatea Politehnica din București

LE VÉCU AMOUREUX ENTRE JALOUSIE ET ENVIE – UNE APPROCHE PSYCHANALYTIQUE / THE EXPERIENCE OF LOVE BETWEEN JEALOUSY END ENVY – A PSYCHOANALYTICAL APPROACH / 163-170

 

 Lect. univ. dr. Anca PORUMB

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

LES ENJEUX DE LA FRANCOPHONIE EN ROUMANIE. LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE DE LA FIN DU 19e SIÈCLE. L"ANNÉE 1883 / THE ISSUES OF FRANCOPHONIE IN ROMANIA. DIPLOMATIC CORRESPONDENCE OF THE LATE 19TH CENTURY. THE YEAR 1883 / 171-177

 

Lect. univ. dr. Aura CIBIAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LA FRANCOPHONIE DANS LE MONDE ET EN ROUMANIE/FRANCOPHONIE IN THE WORLD AND IN ROMANIA / 178-188

 

Lect. univ. dr. Cristina Matilda VĂNOAGĂ

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

CANCEL BOOKS (AND PEOPLE) / 189-200

 

Drd. Hanaa BAJILAN

Școala Interdisciplinară de Studii Doctorale a Universităţii din Bucureşti

THE REPRESENTATIONOF WOMEN IN IRAQ: GENDER WAGE GAP AND THE POSITION OF WOMEN WITHIN IRAQI SOCIETY / 201-210

 

Conf. univ. dr. Delia-Anamaria RĂCHIȘAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

TRAISTA CU BURUIENI DE LEAC: CICOAREA / HERBAL REMEDY TRADITIONAL BAG: CHICORY / 211-222

 

STUDII DE LIMBĂ ȘI TRADUCTOLOGIE / LANGUAGE AND TRANSLATION STUDIES

 

Prof. univ. dr. habil. Adrian CHIRCU

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

BANI BUNI ŞI DREPŢI. NUME DE MONEDE CIRCULATORII ÎN ÎNSEMNĂRI PE CĂRŢI DIN ŢINUTURILE ALBEI / ‘BANI BUNI ŞI DREPŢI [GOOD AND WORTH MONEY]’. NAMES OF COINS IN CIRCULATION FOUND IN THE NOTES TAKEN ON BOOKS FROM ALBA COUNTY / 223-235

 

C.S. II dr. Rozalia COLCIAR

Academia Română

Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca

COMENTARIUL METALINGVISTIC ÎNTRE DIATOPIC ȘI DIASTRATIC (PE BAZA NALR) / THE META-LINGUISTIC COMMENT BETWEEN DIATOPIC AND DIASTRATIC (BASED ON NALR) / 236-247

 

CS III dr. Adelina Emilia MIHALI

Academia Română

Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca

INTERFERENȚE CULTURALE ÎN ANTROPONIMIA UCRAINENILOR DIN RONA DE SUS, MARAMUREȘ / CULTURAL INTERFERENCES IN THE ANTHROPONYMY OF UKRAINIANS FROM RONA DE SUS, MARAMUREȘ / 248-262

 

Drd. Lorena KAIZER-PORUMB

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș

LEXIC MEDICAL ÎN VOCABULARU ROMANO-FRANCESU DE ION COSTINESCU / MEDICAL LEXIC IN VOCABULARU ROMANO-FRANCESUBY ION COSTINESCU / 263-280

 

Drd. Andrei Iulian DIN

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

PRODUCTIVITATEA SUFIXALĂ ÎN CEASORNICUL DOMNILOR, TĂLMĂCIREA DE ANVERGURĂ A LUI NICOLAE COSTIN / SUFFIXAL PRODUCTIVITY IN CEASORNICUL DOMNILOR, A TRANSLATION OF GREAT MAGNITUDE BY NICOLAE COSTIN / 281-288

 

Drd. Oana Benedicta FEHER

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

ASPECTE LEXICALE ALE PANDEMIEI DE COVID-19 ÎN LIMBILE FRANCEZĂ ȘI ROMÂNĂ. CREAȚIA LUDICĂ / LEXICAL ASPECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN FRENCH AND ROMANIAN. LUDIC CREATION / 289-306

 

Conf. univ. dr. Valerica SPORIȘ

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

ASPECTE ALE STILISTICII LITERARE ÎN STUDIILE MIHAELEI MANCAȘ / ASPECTS OF LITERARY STYLISTICS IN THE STUDIES OF MIHAELA MANCAȘ / 307-316

 

Cercetător științific, dr. Ana CATANĂ-SPENCHIU

       Asistent de cercetare, dr. Constantin RĂCHITĂ

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

THE CRITICAL RECEPTION OF THE FRANEKER SEPTUAGINT (1709) / 317-332

 

Conf. univ. dr. Coralia-Maria TELEA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LE LEXIQUE DE L’ECOLE DANS LES RECRES DU PETIT NICOLAS/ SCHOOL’S VOCABULARY IN LES RECRES DU PETIT NICOLAS / 333-338

 

Lect. univ. dr. Iuliana-Anca MATEIU

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

TRADUIRE DU SAN-ANTONIO EN ROUMAIN / TRANSLATING SAN-ANTONIO IN ROMANIAN  / 339-366

 

Lect. univ. dr. Iulia BOBĂILĂ

Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca

LA ACEPTABILIDAD DE LA OMISIÓN Y LA CONDENSACIÓN EN LA TRADUCCIÓN DEL TEXTO DIVULGATIVO/ THE ACCEPTABILITY OF OMISSION AND CONDENSATION IN THE TRANSLATION OF THE POPULAR SCIENCE TEXT / 367-378

 

 Associate Professor Žana GAVRILOVIĆ, PhD

University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

TACKLING IDENTITY IN THE STUDENTS’ CHOICES OF THE TRANSLATION STRATEGIES / 379-387

 

Asist. univ. dr. Andra-Iulia URSA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

STRATEGIES FOR TRANSLATING IDIOMS: A COMPARATIVE STUDY OF THREE ROMANIAN TRANSLATIONS OF A LITTLE CLOUD BY JAMES JOYCE / 388-400

 

 

STUDII DE DIDACTICĂ / TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Lect. univ. dr. Cristina NANU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN SCAFFOLDING INSTRUCTION / 401-406

 

Prof. univ. dr. Elena Lucia MARA

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

TEORII ȘI MODELE ALE SUPRADOTĂRII/ THEORIES AND MODELS OF GIFTEDNESS / 407-420

 

Conf. univ. dr. Liana CRIȘAN-TĂUȘAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

SPECIFICUL EVALUĂRII ÎN ACTIVITATEA DE MENTORAT/ THE CHARACTERISTICS OF EVALUATION WITHIN THE MENTORING ACTIVITY / 421-430

 

Asist.univ.drd. Maria Iulia FELEA, Conf. univ. dr. LetițiaSimona MUNTEAN TRIF

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ÎNVĂȚAREA AUTODIRIJATĂ/ SELF-DIRECTED LEARNING / 431-440

 

Conf. univ. dr. Ioana TODOR

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘTIINȚIFICE ÎN CICLUL PRIMAR / DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THINKING IN PRIMARY SCHOOL / 441-447

 

 

RECENZII / BOOK REVIEWS

 

Lect. univ. dr. Lucian Vasile BÂGIU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

MIRCEA A. DIACONU, CERNĂUȚI. OBIECTE PIERDUTE[CHERNIVTSI. LOST OBJECTS] / 448-455

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

no.24/issue 2/2023

ISSN 1582-5523

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

 

STUDII DE CULTURĂ ȘI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 

Prof. univ. dr. Simona ANTOFI

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

LECȚIA DE TEATRU A ANEI BLANDIANA – NARAȚIUNE FANTASTICĂ ȘI EXERCIȚIU INIȚIATIC / ANA BLANDIANA’STHEATRE LESSON: A FANTASTIC NARRATIVE AND INITIATORY EXERCISE/ 7-10

 

Drd. Roxana Voichița BOBARIU

Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

PARADIGME CULTURALE ROMÂNO-CANADIENE ÎN ROMANUL A DOUA ȘANSĂ PENTRU ADAM DE FELICIA MIHALI / ROMANIAN-CANADIAN CULTURAL PARADIGMS IN THE NOVEL A DOUA ȘANSĂ PENTRU ADAM [SECOND CHANCE FOR ADAM] BY FELICIA MIHALI / 11-18

 

Drd. Gianina-Cristina CIUPULIGĂ

Universitatea de Vest din Timișoara

POVESTEA ȘI TIMPUL SĂU – STUDIU DE CAZ: VAL ȘI CETATEA SUFLETELOR DE ANA ALFIANU / THE STORY AND ITS TIME - CASE STUDY: VAL AND THE FORTRESS OF SOULS BY ANA ALFIANU/ 19-28

 

Drd. Gabriela-Emilia MERCE

Universitatea de Vest din Timișoara

PERSPECTIVE PRIVIND RECEPTAREA CRITICĂ A ROMANELOR TATIANEI ȚÎBULEAC VARA CÂND MAMA A AVUT OCHII VERZI ȘI GRĂDINA DE STICLĂ/ PERSPECTIVES ON THE CRITICAL RECEPTION OF TATIANA ȚÎBULEAC’SNOVELS THE SUMMER WHEN MOTHER HAD GREEN EYES AND THE GLASS GARDEN / 29-35

 

Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

IOANA CRĂCIUNESCU – BIOGRAFIE POETICĂ ÎN(TRE) DOUĂ LUMI / POETICAL BIOGRAPHY IN(-BETWEEN) TWO WORLDS / 36-44

 

Drd. Alexandra Maria BOCȘA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ROMÂNIA – PROIECTUL UNUI CREUZET CULTURAL ÎN PERIOADA REGINEI ELISABETA A ROMÂNIEI. STRUCTURI MATRICIALE COMUNE ÎN OPERA REGINEI ELISABETA ȘI A SCRIITORULUI RAINER MARIA RILKE / ROMANIA – THE PROJECT OF A CULTURAL CRUCIBILE  DURING THE PERIOD OF QUEEN ELIZABETH OF ROMANIA. COMMON MATRICAL STRUCTURES IN THE WORK OF QUEEN ELIZABETH AND THE WRITER RAINER MARIA RILKE/ 45-54

 

Drd. Valentina Silvia COPÎNDEAN (HAIDUC)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

TEMNIȚA – SPAȚIU AL OBNUBILĂRII FIINȚEI UMANE. CÂTEVA STUDII DE CAZ DIN MEMORIALISTICA ROMÂNEASCĂ A CELEI DE-A DOUA JUMĂTĂȚI A SECOLULUI XX/ THE DUNGEON – SPACE OF THE HUMAN BEING"S ECLIPSING. SOME CASE STUDIES FROM THE ROMANIAN MEMORIALS OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY / 55-64

 

Drd. Larisa Maria LAZĂR (DĂNESCU)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

REPERE ALE IMAGINARULUI SACRU ȘI CÂTEVA DIMENSIUNI ALE ANGELICITĂȚII ÎN LIRICA LUI N. CRAINIC ȘI V. VOICULESCU / SIDES OFTHE SACRED IMAGINARY. SEVERAL FRAMES OF ANGELICITY IN THE POETRY OF N. CRAINIC AND V.  VOICULESCU/ 65-78

 

Drd. Bianca NICOLAE

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

POETUL ÎN SLUJBA PARTIDULUI: O INCURSIUNE ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ DIN ANII INSTAURĂRII COMUNISMULUI / THE POET IN THE SERVICE OF THE PARTY: AN INCURSION INTO ROMANIAN POETRY DURING THE YEARS OF COMMUNISM / 79-86

 

Drd. Georgiana Elisabeta PANAIT (BACIU)

Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

FĂNUŞ NEAGU – INTRUZIUNEA FANTASTICULUI / FĂNUŞ NEAGU – THE INTRUSION OF THE FANTASTIC/ 87-94

 

Drd. Cristina A. CORNEA (OPREAN)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

TRAIAN T. COȘOVEI – REPERE ALE UNUI DESTIN ASUMAT / TRAIAN T. COȘOVEI – MARKERS OF AN ASSUMED DESTINY/ 95-104

 

Dr. Gabriela Anamaria GÂLEA

Colegiul Național „Titu Maiorescu” Aiud

PERSONAJE METALEPTICE ÎN PROZA LUI MIRCEA NEDELCIU / METALEPTIC CHARACTERS IN MIRCEA NEDELCIU"S PROSE / 105-116

 

Asist. univ. dr. Ştefana DUNCEA

Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

OPERA DE ARTĂ: MOMENTE CONSTITUTIVE, FORMĂ ŞI CONŢINUT. PERSPECTIVA LUI TUDOR VIANU. REFLECŢII ACTUALE / REVISITING TUDOR VIANU"S PERSPECTIVE ON THE WORK OF ART: CREATION, FORM AND CONTENT / 117-127

 

Drd. Bianca-Daniela POP (KOPOȘCIUC)

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare

VOLUNTARY DEATH IN THE WORKS OF VIRGINIA WOOLF/ 128-136

 

Drd. Orsolya NAGYLAKI (DEJI-NAGYLAKI)

Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe și Tehnologie „George Emil Palade”, Târgu Mureș

ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES IN MARGARET ATWOOD’S THE HANDMAID’S TALE – RELIGION, RITUALS, AND SYMBOLS /137-145

 

Asist. univ. dr. Emilia MOTORANU

Academia de Studii Economice, București

LA RICHESSE, LA PAUVRETÉ ET L’ARGENT AU FIL DU TEMPS / WEALTH, POVERTY AND MONEY OVER TIME/ 146-156

 

Drd. Adrian ROMAN

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

ASPECTE TEORETICE ALE IMIGRAȚIEI ȘI APLICATIVITATEA LOR ÎN ANALIZA CREAȚIEI ARTISTULUI IMIGRANT / THEORETICAL ASPECTS OF IMMIGRATION AND ITS APPLICABILITY IN ANALYZING THE CREATION OF THE IMMIGRANT ARTIST / 157-164

 

 

STUDII DE LIMBĂ ȘI TRADUCTOLOGIE / LANGUAGE AND TRANSLATION STUDIES

 

 

Conf. univ. dr. Ioan-Mircea FARCAŞ

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare

Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti”, București

COMENTARII METALINGVISTICE ALE VORBITORILOR DIN MARAMUREŞ / METALINGUISTIC COMMENTS OF MARAMUREȘ COUNTY SPEAKERS / 165-172

 

Drd. Andreea-Larissa IRIMEȘ (DOMUȚA)

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

TERMINOLOGIA PORTULUI POPULAR DIN ZONA CODRULUI / THE TERMINOLOGY OF THE TRADITIONAL CLOTHING IN THE CODRU AREA / 173-180

 

Drd. Ana-Maria BĂEȘTEAN-MIJA

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

RELAȚII SOCIALE ȘI ETNOLINGVISTICE ÎNTRE ROMÂNII ȘI ITALIENII SOSIȚI ÎN ȚARA HAȚEGULUI / SOCIAL AND ETHNOLINGUISTIC RELATIONS BETWEEN ROMANIANS AND THE ITALIANS WHO ARRIVED IN ȚARA HAȚEGULUI/181-191

 

Drd. Diana-Maria COMAN (GROU)

Universitatea ,,Ovidius” din Constanța

ASPECTE SEMANTICE LEGATE DE LEXICALIZAREA NUMELOR PROPRII / SEMANTIC ASPECTS RELATED TO LEXICALIZATION OFPROPER NAMES/ 192-209

 

 Asist. univ. drd. Iulia-Maria TICĂRĂU

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

DOOM 3 ȘI CUVINTELE ÎMPRUMUTATE DIN LIMBA ENGLEZĂ. MODIFICĂRI ȘI ADĂUGĂRI /DOOM 3 AND LOANWORDS FROM ENGLISH. CHANGES AND ADDITIONS / 210-217

 

Drd. Lăcrimioara FLORIAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare

VARIANTE ETIMOLOGICE REGĂSITE ÎN LOCUȚIUNI ROMÂNEȘTI / ETIMOLOGICAL VARIANTS FOUND IN ROMANIAN IDIOMATIC EXPRESSIONS / 218-223

 

Valentin ROMAN, cadru didactic asociat

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

OBSERVAȚII ASUPRA PREDICATULUI COMPUS/COMPLEX. SINTAGMA VERB + VERB? / COMMENTS ON COMPOUND/COMPLEX PREDICATE. SYNTAGMA VERB + VERB? / 224-232

 

Drd. Alexandra-Teodora MÂNDRA

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

POEZIA ÎN TRADUCERE. UN STUDIU DE CAZ ASUPRA REFLECȚIILOR TRADUCTOLOGICE GĂZDUITE DE REVISTA VIAȚA ROMÂNEASCĂ /POETRY IN TRANSLATION: A CASE STUDY OF THE TRANSLATIONOLOGICAL REFLECTIONS FEATURED IN VIAȚA ROMÂNEASCĂ JOURNAL /233-241

 

Conf. univ. dr. Gabriel BĂRBULEȚ

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

THE SITUATIONAL CONTEXT – AN ESSENTIAL ELEMENT WITHIN PRAGMATICS / 242-249

 

Conf. univ. dr. Maria-Crina HERȚEG

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

THE METAPHORICITY OF IDIOMS IN BUSINESS JOURNALESE. A CORPUS-BASED APPROACH/ 250-270

 

Lect. univ. dr. Ioan Beniamin POP

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia Mare

EXPLORING THE NUANCES OF MODAL VERB NEGATION IN ENGLISH: AN ANALYSIS OF AUXILIARY AND MAIN VERB NEGATION/ 271-283

 

Dr. Adina BOTAȘ

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

THE PUPPET”, “THE CHICKEN” AND “THE CLOWN”: A DISCOURSE-BASED APPROACH TO SARCASTIC METAPHORS IN PRESIDENTIAL DEBATES / 284-294

 

Asist. univ. dr. Andreea-Maria SĂRMAȘIU

Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

TIPS & TRICKS: INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING METHODS / 295-305

 

 

STUDII DE PEDAGOGIE ȘI DIDACTICĂ / TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

 

Lect. univ. dr. Mirela COSTELEANU

Universitatea din Pitești

CHARACTERISTICS OF ADULT LEARNING/ 306-311

 

Conf. univ. dr. Paul NANU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba, Universitatea din Turku, Finlanda

ASPECTS OF SOCIOLOGICAL NATURE IN EDUCATION / 312-316

 

Conf. univ. dr. Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LRLS – EXERSAREA UNOR MODURI ȘI TIMPURI VERBALE (ȘI) PRIN VALORIFICAREA PASIUNII DE A CÂNTA / LRLS - PRACTISING VERBAL MODES AND TENSES (ALSO) BY USING THE PASSION OF SINGING/ 317-325

 

Asist. univ. dr. Sorina-Maria VICTORIA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ROMANUL GRAFIC LA ORA DE LIMBĂ ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ/ THE GRAPHIC NOVEL IN TEACHING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE /326-332

 

Lect. univ. dr. Valentin TODESCU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

GENERALITĂȚI  CU PRIVIRE LA APLICATIVITATEA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ÎN PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE / GENERAL REMARKS ON THE APPLICABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING / 333-337

 

Prof. univ. dr. Elena Lucia MARA

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

STRATEGII MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE ADAPTATE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SIMULTAN / MODERN TEACHING-LEARNING STRATEGIES ADAPTED FOR SIMULTANEOUS EDUCATION/ 338-346

 

Lect. univ. dr. Ramona Ștefana PETROVAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

STIMULAREA POTENȚIALULUI CREATIV ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI / STIMULATING CREATIVE POTENTIAL WITHIN LANGUAGE EDUCATION ACTIVITIES/ 347-366

 

Lect. univ. dr. Camelia Augusta ROȘU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

GLOSAR DE TERMENI PSIHO-PEDAGOGICI/GLOSSARY OF PSYCHO-PEDAGOGICAL TERMS/ 367-374

 

 Conf. univ. dr. Ioan Scheau

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

PREMISE PENTRU UN NOU CONTRACT SOCIAL / PREMISES FOR A NEW SOCIAL CONTRACT / 375-382

 

 

RECENZII /BOOK REVIEWS

 

 

Lect. univ. dr. Iuliana-Anca MATEIU

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

CORALIA TELEA, ALLER-RETOUR DE LA LITTERATURE A LA LANGUE [BACK AND FORTH BETWEEN LITERATURE AND LANGUAGE], ALBA IULIA, EDITURA AETERNITAS, 2022/383-385

 

Asist. univ. dr. Sorina-Maria VICTORIA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

DELIA-ANAMARIA RĂCHIȘAN, MITURILE ȘI LITERATURA [MYTHS AND LITERATURE], CLUJ-NAPOCA, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2023/ 386-387

 

Conf. univ. dr. Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ASPECTE IMPORTANTE DE ETNOLOGIE UNIVERSALĂ ȘI ROMÂNEASCĂ: Delia-Anamaria Răchișan, ETNOLOGIE UNIVERSALĂ ȘI ROMÂNEASCĂ [UNIVERSAL AND ROMANIAN ETHNOLOGY], Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, Colecția Universitas, 2023 / 388-389

 

 

MISCELLANEA

 

 

Drd. Diana Alexandra AVRAM (ȘANDRU)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

THE MIRROR AS A REPRESSION MECHANISM IN 1984’S DYSTOPIAN IMAGINARY / 390-396

 

Drd. Cristian-Petru VIERU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

REIFICARE ȘI ANXIETATE ÎN LITERATURA ANILOR `80 / REIFICATION AND ANXIETY IN THE LITERATURE OF THE 80`S/ 397-403