Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2015


ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

nr. 16, tom 1/ 2015

 

 vezi BOOK OF ABSTRACTS

 

CUPRINS

 

LAUDATIONES

Mircea BRAGA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Laudatio - discurs rostit cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Dlui Acad. D. R. POPESCU, scriitor, director general al Editurii Academiei Române

Acad. D. R. POPESCU, ACADEMIA ROMÂNĂ - Roata, Credinţa în Dumnezeu şi verişanii lui Horea

 

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Ileana GHEMEŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Personalităţi modelatoare în spaţiul cultural şi literar românesc interbelic. Nae Ionescu (1890-1940)

Diana CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Fascinaţia definirii de sine: A.E.Baconsky la 90 de ani de la naştere

Mircea FARCAŞ, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Mitropolitul Andrei Şaguna - personalitate culturală de excepţie a Transilvaniei

Carmen OPRIŞOR, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Înrâuriri din culturile orientale şi occidentale în opera lui Dimitrie Cantemir

Diana DARABANĂ, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - Ziariştii de la „Timpul": Eminescu şi Caragiale

Lavinia BĂNICĂ, Universitatea din Piteşti - Un gen literar al secolului al XVIII-lea românesc: cronicile versificate, între istorie şi literatură

Zdzisław HRYHOROWICZ, Universitatea „Adam Mickiewicz” din Poznań, Poland - „Turpismul" poetic al lui Ion Caraion

Mariana-Rodica PIOARIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Trei decenii de teatru american pe scena românească. Tennessee Williams

Teodor ARDELEAN, Centrul de Cercetare şi Documentare Baia Mare al Academiei Române - Mănăstirea Peri - vatră milenară de spiritualitate românească

Delia-Anamaria RĂCHIŞAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare - Pintea Viteazul în mentalitatea tradiţională românească şi în arta populară din Maramureş

Alina ANDREICA, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca - Tradiţii şi obiceiuri - reprezentări identitare. Studiu de caz

Emilia IVANCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - România la persoana întâi, perspective la persoana a treia sau Despre discursul (auto)biografic românesc şi ecourile lui poloneze

Olivia Narcisa PETRESCU, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca - Hermeneutica imigraţiei clandestine şi a morţii într-o exegeză filmică

Ancuţa BERENDEA, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Percepţia asupra muncii în Transilvania medievală

Cristina NANU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Dimensiuni ale imaginii corporale feminine

Marcela CIORTEA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Despre fabulă, de la Panciatantra la schiţa dramatică în versuri a Ninei Cassian

Elena Alina TĂRICEANU, Universitatea din Bucureşti - De la teologie paulină la ideologie teologică: o perspectivă a teoriei structurării asupra epistolelor pastorale

Mădălina UNGUREANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - Determinarea surselor traducerii pericopelor biblice din „Parimiile preste an" (Dosoftei, Iaşi, 1683) pe baza numelor proprii. Limitele cercetării

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Predoslovii ale Mitropolitului Dosoftei al Moldovei prezente în tipărituri româneşti vechi

Ioan SCHEAU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Dogmă, mister, cenzură în Trilogia Cunoaşterii a lui Lucian Blaga

Mirela-Sanda SĂLVAN (Universitatea Politehnica din Bucureşti), Mălina GURGU (Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti) - Despre complexul de inferioritate în nuvela „Capul de zimbru" de Vasile Voiculescu

Silviu MIHĂILĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - „Obsesia clasicităţii" la Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Despre aşezarea întru valoare şi cunoaştere de sine

Gabriela CHICIUDEAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Câteva reprezentări ale „Puterii" dinspre istoria biblică a lui Iacob şi Essau spre nuvelistica lui Pavel Dan

Corina BOZEDEAN, Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureş - Mitul lui Edip în opera lui Henry Bauchau

Alina BAKO, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Despre crustacei şi oameni

Lavinia-Ileana GEAMBEI, Universitatea din Piteşti - Realitate şi imagine în romanul ,,Zile de nisip"

Bogdan RAŢIU, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş - Naratologia „speculum" în basmul contemporan „Enciclopedia zmeilor"

Lucian Vasile BÂGIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - „Celelalte lumi" ale lui Eugen Curta sau labirintul metalepselor narative

Aura HAPENCIUC, Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava - Simbolismul rus şi cultura

Georgeta ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Preocupări în linia Tradiţiei: câţiva cărturari ai judeţului Alba din prima jumătate a secolului trecut - contribuţii bibliografice

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ

Ligia Stela FLOREA, Centrul de lingvistică romanică şi de analiza discursului, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca - Pentru un dialog viu între lingvişti şi literaţi

Doina BUTIURCA, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş - Direcţii de cercetare  în terminologia actuală

Valeria Maria PIORAŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Eponime franceze naturalizate în limba română

Ana CATANĂ-SPENCHIU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - Comentarii la Cartea biblică Daniel

Adrian CHIRCU, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca - Mihai Eminescu şi observaţiunile sale asupra limbii ardelenilor

Constantin-Ioan MLADIN, Universitatea „Sf. Kiril şi Metodiu”, Skopje, Republica Macedonia - Cum am învăţat româneşte. Mărturii macedonene

 

 

STUDII DE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGIE

Eva Monica SZEKELY, Universitatea „Petru Maior” din Târgu-Mureş - Strategii şi modele de comprehensiune vs. Interpretare a textului

Elena Lucia MARA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu - Strategii moderne de lectură - cercul literar

Ramona Ştefana PETROVAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Corelaţia dintre tipurile de itemi din testele de evaluare şi rezultatele învăţării. Aplicaţii la Limba şi literatura română

Livia Georgeta SUCIU, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca - Atelierele de joc dramatic şi exerciţiile de scriere reflexivă, ca modalităţi de exprimare a experienţei trăite şi de dezvoltare a personalităţii morale a elevilor

Ileana GURLUI, Universitatea din Piteşti, România - Reflecţii  umaniste asupra educaţiei  estetice  şcolare

Mircea BREAZ, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca - Despre importanţa psihomotricităţii în dezvoltarea timpurie a limbajului

Liana TĂUŞAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Comunicarea în activitatea de mentorat

Ioana BANADUC, Universitatea de Vest din Timişoara - Vocabularul pedagogic românesc între tradiţie şi modernitate. Cu referire la spaţiul cultural bănăţean de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea

 

 

RECENZII

Diana CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Predosloviile tipăriturilor vechi româneşti - într-o nouă abordare

 

LISTA AUTORILOR

 

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA 

nr. 16, tom 2/2015

 


vezi BOOK OF ABSTRACTS


TABLE OF CONTENTS

 

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

Horia LAZĂR, Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, RoumanieInvocation des esprits, invocation du diable. Mots et pratiques de la magie en Europe occidentale/ p. 7

Jean-Michel LEMONNIER, Académie de Versailles, France - Un dialogue fécond entre société archaïque et monde moderne : Brânduş et Agrippine dans la nouvelle « La fille du capitaine » de Mircea Eliade/ p. 24

Luminița DIACONU, Université de Bucarest, Roumanie - Une géographie olfactive vers la fin du XIXe siècle : l"ailleurs européen et oriental dans les chroniques de Maupassant/ p. 50

Adina CURTA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Marguerite Yourcenar et Eugène Ionesco - l"éternité de l"instant. Une lecture bipolaire/ p. 61

Vlad-Georgian MEZEI, Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, Roumanie - Les représentations corporelles allusives de Jacqueline Harpman/ p. 71

Paul NANU, Université de Turku, Finlande - Comment déconstruire le système et le personnage ? La réponse outersienne / p. 82

Andreea-Maria DIACONESCU, Académie Technique Militaire de Bucarest, Roumanie - L’ekphrasis de Pascal Quignard – du classique au contemporain/ p. 95

 Rodica Gabriela CHIRA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia -  Sur l"interculturel et l"interdisciplinaire - approches suggérées par Benjamin Pelletier/ p. 103

Aura Celestina CIBIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Între commun et hors du commun dans « Hitsuji o megurubōken » de Haruki Murakami / p. 115

Marinela LUPŞA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - "Multi-Identities" uncovered: the (de)Construction of the cultural self in Aura Imbarus" Out of the Transylvania Night/ p. 125

Natalia-Gloria MUNTEAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Conceptual integration and metaphor in HanifKureishi"sFour Blue Chairs/ p. 133

Alina BARBU, Constanţa Maritime University, Romania - Grendeland The Sin of Pride/ p. 117

Dilek Tufekci CAN, Balikesir University, Turkey - Comedy in "Where Angels Fear to Tread": through the lenses of Gricean intention-based semantics / p. 151

Petru Ştefan IONESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - The Dandy in modernist literature. Oscar Wilde through his characters/ p. 163

Odette ARHIP, Ecological University of Bucharest, Romania - Tudor Arghezi and N. D. Cocea - Famous Pamphleteers of Romanian Journalism/ p. 171

Valentin TODESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Briefean einer freundin / p. 177

 

LANGUAGE STUDIES

Constantin-Ioan MLADIN, Université « Sts. Cyril et Méthode », Skopje, République de Macédoine - Coup d"œil sur la catégorie du genre grammatical dans le français actuel / p. 185

Oana PĂSTAE, Université « Constantin Brâncuşi » de Târgu-Jiu - Calcul dynamique du sens lexical: étude du nom bonheur/ p. 199

Coralia Maria TELEA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Considérations sur les expressions françaises construites avec le mot « saint, -e » / p. 212

Iulia MATEIU, Université « Babeş-Bolyai », Cluj-Napoca, Roumanie - Le fonctionnement du dialogue dans un entretien pastoral vs. psychologique / p. 221

Adina PAICU, Constantin Brâncuşi University of Tîrgu-Jiu, Romania - Language and communication - useful tools of our society / p. 255

Adina CORNEA, Babeș-Bolyai University of Cluj-Napoca, Romania - Enhancing public speaking skills in conference interpreting. Fourteen years of experience in the booth/ p. 267

Gabriel BĂRBULEŢ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Pragmatic patterns in Social Media/ p. 281

Maria Crina HERŢEG, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - A corpus-based approach to business English metaphors/ p. 289

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Cristina Ana MĂLUŢAN, Adina Irina FORNA, Université Technique, Cluj-Napoca, Roumanie - Les documents authentiques et leur place dans la classe de français langue étrangère / p. 305

Elena-Raluca CONSTANTIN, Military Technical Academy, Bucharest, Romania - The L2 acquisition of the General American tap by Romanianlearners of English / p. 317

Marlena Iwona BIELAK, „Stanisław Staszic” University of Applied Sciences in Piła, Poland - Ritual communication in the process of English language teaching and learning held in the space of the Polish high school classroom /p. 329

Elena Oliviana EPURESCU,University Politehnica of Bucharest, Romania - Barriers in communication/ p.343

Aurora PAȘCAN, Anișoara POP, University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș, Romania - ESP adapted to the scientific instruction and vocation of medical students / p. 357

Anișoara POP, Aurora PAȘCAN, University of Medicine and Pharmacy of Tîrgu Mureș, Romania - Technology-enhanced writing for ESP / p.369

Teodora POPESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Using music in the language class/ p. 379

Sonia Carmen MUNTEANU, Sanda LITERAT, Technical University of Cluj-Napoca - Comparing English language competence evaluation in higher education - the CEFRL system and the Israeli system: a case study/ p. 389

Alexandra E. JACOBSEN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - The strive for excellence: a social-constructivist view of performance evaluation in the university sector / p. 405

Ana Cristina LEMNARU,University of Piteşti, Romania - The role of the Romanian language in the context of the modern didactics/ p. 421

 Book review, Rodica Gabriela CHIRA / p. 429

 List of authors / p.433

 Instructions for authors / p. 437

 Table of contents / p. 441

 

 


 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA 

nr. 16, tom 3/2015

 


 vezi  BOOK OF ABSTRACTS


CUPRINS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

 

Alina BAKO, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, România - Studiu naratologic asupra imaginii medicului (proza lui Nicolae Breban) / 7

 

Robert CINCU, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România - „Caiete critice" "86 sau patru reţete compensatorii pentru o bibliografie săracă / 17

 

Leontina COPACIU, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca - Personajul blecherian: expresie a crizei existenţiale sau a fiinţării în suprarealitate / 25

 

Dragoş Silviu PĂDURARU,Universitatea din Bucureşti, România - H. Bonciu - „Homo Viennensis" / 31

 

Aritina IANCU (MICU-OŢELEA), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Rituri de iniţiere în lumea periferiei / 43

 

Adriana Mădălina SIMIONESCU (COJOCARU), Universitatea din Bucureşti, România - „Noul Realism" în viziunea lui Mircea Horia Simionescu / 55

 

Nicoleta SIMIONESCU, Universitatea din Bucureşti, România - Tudor Ţopa sau Despre jurnal ca operă totală / 67

 

Liliana FLORIA (DANCIU), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Dublul masculin şi ipostazele feminităţii în „Epopeea lui Ghilgameş" / 79

 

Andreea Oana TINCA, Universitatea din Bucureşti, România - Arhitectura narativă în romanul antic târziu. „Etiopicele"  / 91

 

Petru Adrian DANCIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Creaţia lumii între mitul bogomilic şi 2 Enoh / 103

 

Liliana FLORIA (DANCIU), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Imagini ale feminităţii în mitologia populară românească / 113

 

Maria BRÂNDUŞAN, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu”, Cluj-Napoca - Natura şi treptele iniţierii în viaţă şi în moarte în opera lui Jean-Jacques Rousseau şi Mihail Sadoveanu / 125

 

Alexandra Noemina RĂDUŢ (CÂMPEAN),Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca/Academia Română Bucureşti - Crizele Inferno ale lui August Strindberg. Deus absconditus şi chipul „încâlcit" al lui Hristos / 133

 

Ramona RUSU, Colegiul Naţional „Titu Maiorescu” Aiud - Deturnarea mitului biblic la Michel Tournier / 147

 

Maria HOLHOŞ, Andra Gabriela HOLHOŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Polifonia culorilor şi spaţiilor în lirica lui George Bacovia / 153

 

Florin-Mihail STAVRESCU,Universitatea din Bucureşti, România - Alexandru George despre Caragiale: Ion Luca şi Mateiu / 161

 

Sonia ELVIREANU,Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, România - India în viziunea lui Mircea Eliade / 173

 

Simona-Mihaela SPIRIDON, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, România - Cuvânt şi imagine în viaţa clujeană de la începutul secolului al XX-lea / 187

 

Cristina Matilda VĂNOAGĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Virtualitate şi creaţie. Studiu de caz: Andrei Codrescu / 197

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ

 

Alina GIOROCEANU, Universitatea din Craiova, România - Valorile pronumelui reflexiv în discursul juridic civil / 209

 

Tamara FEDOT, Academia de Studii Economice din Bucureşti - Adverbe temporale în limba rusă - variantă de clasificare semantică / 219

 

Anda BRATU (LĂSCUŞ),Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca - Diminutivele în mediul online. Studiu de caz: literele A, B, C / 227

 

Magdalena PRUNEANU, Universitatea Piteşti - Structuri morfologice în poezia scriitorilor gândiriști / 243

 

Petra Denisa TCACENCO,Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca - Crearea limbilor naționale în secolul al XIX-lea.  O privire asupra modelului francez și a celui românesc de normare a limbii / 257

 

Cătălin NICOLAU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi - Concepţia saussuriană cu privire la diacronia limbii / 267

 

STUDII DE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGIE / 275

 

Monica Angela BARA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Dezvoltarea plăcerii pentru lectură la elevii proveniţi din medii sociale defavorizate / 277

 

Cristiana BULGARU-TEŞCULĂ, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Motivaţie şi demotivaţie în studiul limbii franceze  la Universitatea tehnică din Cluj-Napoca / 283

 

Ana-Maria COMŞA, Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain”, Blaj - Metode didactice inovatoare. Atelierul de lectură / 299

 

Olimpia Maria DRӐGOIU, Liceul Dr. Lazăr Chirilă Baia de Arieş - Aspecte ale proiectării și organizării ȋnvățării limbii materne din perspectiva actualelor programe / 307

 

Simona FARCAŞ, Şcoala „Nicolae Iorga”, Baia Mare - Creativitate şi creaţie în învăţământul preuniversitar / 313

 

Ancuţa IONESCU, Universitatea din Piteşti - Exerciţiul - metodă de predare-învăţare a gramaticii în învăţământul primar / 321

 

Marioara LUDUŞAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Modalităţi de activare a elevilor pentru învăţarea cititului în ciclul primar / 329

 

Elena Lucia MARA, Universitatea ”Lucian Blaga” Sibiu

Erori frecvente în limbajul elevilor, astăzi / 335

 

Mihaela-Emilia POPA, Liceul Teoretic „Onisifor Ghibu” din Cluj-Napoca - Instrumente de evaluare formativă a competenţei de argumentare / 345

 

 RECENZII / 363

 

 

Sonia ELVIREANU, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, România - Literatura sf ca modalitate de cunoaștere a științei și mentalității unei epoci: Rodica-Gabriela Chira,  Autres Mondes. Approches Science-Fiction / 365

 

 MISCELLANEA

 

 Emilia JUDE, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca - Turning literature into film: a case study upon possession: Melusine"s Quintessence in Christabel Lamotte /  371

 

 LISTA AUTORILOR