Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2015


ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA nr. 16, tom 1/ 2015
 

CUPRINS

 

LAUDATIONES

Mircea BRAGA - Laudatio - discurs rostit cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Dlui Acad. D. R. POPESCU, scriitor, director general al Editurii Academiei Române

D. R. POPESCU - Roata, Credinţa în Dumnezeu şi verişanii lui Horea

 

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Ileana GHEMEŞ - Personalităţi modelatoare în spaţiul cultural şi literar românesc interbelic. Nae Ionescu (1890-1940)

Diana Câmpan - Fascinaţia definirii de sine: A.E.Baconsky la 90 de ani de la naştere

Mircea FARCAŞ - Mitropolitul Andrei Şaguna - personalitate culturală de excepţie a Transilvaniei

Carmen OPRIŞOR - Înrâuriri din culturile orientale şi occidentale în opera lui Dimitrie Cantemir

Diana DARABANĂ - Ziariştii de la „Timpul": Eminescu şi Caragiale

Lavinia BĂNICĂ - Un gen literar al secolului al XVIII-lea românesc: cronicile versificate, între istorie şi literatură

Zdzisław HRYHOROWICZ - „Turpismul" poetic al lui Ion Caraion

Mariana-Rodica PIOARIU - Trei decenii de teatru american pe scena românească. Tennessee Williams

Teodor ARDELEAN - Mănăstirea Peri - vatră milenară de spiritualitate românească

Delia-Anamaria RĂCHIŞAN - Pintea Viteazul în mentalitatea tradiţională românească şi în arta populară din Maramureş

Alina ANDREICA - Tradiţii şi obiceiuri - reprezentări identitare. Studiu de caz

Emilia IVANCU - România la persoana întâi, perspective la persoana a treia sau Despre discursul (auto)biografic românesc şi ecourile lui poloneze

Olivia Narcisa PETRESCU - Hermeneutica imigraţiei clandestine şi a morţii într-o exegeză filmică

Ancuţa BERENDEA - Percepţia asupra muncii în Transilvania medievală

Cristina NANU - Dimensiuni ale imaginii corporale feminine

Marcela CIORTEA - Despre fabulă, de la Panciatantra la schiţa dramatică în versuri a Ninei Cassian

Elena Alina TĂRICEANU - De la teologie paulină la ideologie teologică: o perspectivă a teoriei structurării asupra epistolelor pastorale

Mădălina UNGUREANU - Determinarea surselor traducerii pericopelor biblice din „Parimiile preste an" (Dosoftei, Iaşi, 1683) pe baza numelor proprii. Limitele cercetării

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU - Predoslovii ale Mitropolitului Dosoftei al Moldovei prezente în tipărituri româneşti vechi

Ioan Scheau - Dogmă, mister, cenzură în Trilogia Cunoaşterii a lui Lucian Blaga

Mirela-Sanda SĂLVAN, Mălina GURGU - Despre complexul de inferioritate în nuvela „Capul de zimbru" de Vasile Voiculescu

Silviu MIHĂILĂ - „Obsesia clasicităţii" la Zoe Dumitrescu-Buşulenga. Despre aşezarea întru valoare şi cunoaştere de sine

Gabriela CHICIUDEAN - Câteva reprezentări ale „Puterii" dinspre istoria biblică a lui Iacob şi Essau spre nuvelistica lui Pavel Dan

Corina BOZEDEAN - Mitul lui Edip în opera lui Henry Bauchau

Alina BAKO - Despre crustacei şi oameni

Lavinia-Ileana GEAMBEI - Realitate şi imagine în romanul ,,Zile de nisip"

Bogdan RAŢIU - Naratologia „speculum" în basmul contemporan „Enciclopedia zmeilor"

Lucian Vasile BÂGIU - „Celelalte lumi" ale lui Eugen Curta sau labirintul metalepselor narative

Aura HAPENCIUC - Simbolismul rus şi cultura

Georgeta ORIAN - Preocupări în linia Tradiţiei: câţiva cărturari ai judeţului Alba din prima jumătate a secolului trecut - contribuţii bibliografice

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ

Ligia Stela FLOREA - Pentru un dialog viu între lingvişti şi literaţi

Doina BUTIURCA - Direcţii de cercetare  în terminologia actuală

Valeria Maria PIORAŞ - Eponime franceze naturalizate în limba română

Ana CATANĂ-SPENCHIU - Comentarii la Cartea biblică Daniel

Adrian CHIRCU - Mihai Eminescu şi observaţiunile sale asupra limbii ardelenilor

Constantin-Ioan MLADIN - Cum am învăţat româneşte. Mărturii macedonene

 

 

STUDII DE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGIE

Eva Monica SZEKELY - Strategii şi modele de comprehensiune vs. Interpretare a textului

Elena Lucia MARA - Strategii moderne de lectură - cercul literar

Ramona Ştefana PETROVAN, - Corelaţia dintre tipurile de itemi din testele de evaluare şi rezultatele învăţării. Aplicaţii la Limba şi literatura română

Livia Georgeta SUCIU - Atelierele de joc dramatic şi exerciţiile de scriere reflexivă, ca modalităţi de exprimare a experienţei trăite şi de dezvoltare a personalităţii morale a elevilor

Ileana GURLUI - Reflecţii  umaniste asupra educaţiei  estetice  şcolare

Mircea BREAZ - Despre importanţa psihomotricităţii în dezvoltarea timpurie a limbajului

Liana TĂUŞAN - Comunicarea în activitatea de mentorat

Ioana BANADUC - Vocabularul pedagogic românesc între tradiţie şi modernitate. Cu referire la spaţiul cultural bănăţean de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul celui de-al XX-lea

 

 

RECENZII

Diana CÂMPAN - Predosloviile tipăriturilor vechi româneşti - într-o nouă abordare

LISTA AUTORILOR

INSTRUCŢIUNI PENTRU AUTORI


 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA 

nr. 16, tom 2/2015

TABLE OF CONTENTS

 

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

Horia LAZĂR, Invocation des esprits, invocation du diable. Mots et pratiques de la magie en Europe occidentale/ p. 7

Jean-Michel LEMONNIER, Un dialogue fécond entre société archaïque et monde moderne : Brânduş et Agrippine dans la nouvelle « La fille du capitaine » de Mircea Eliade/ p. 24

Luminița DIACONU, Une géographie olfactive vers la fin du XIXe siècle : l"ailleurs européen et oriental dans les chroniques de Maupassant/ p. 50

Adina CURTA, Marguerite Yourcenar et Eugène Ionesco - l"éternité de l"instant. Une lecture bipolaire/ p. 61

Vlad-Georgian MEZEI, Les représentations corporelles allusives de Jacqueline Harpman/ p. 71

Paul NANU, Comment déconstruire le système et le personnage ? La réponse outersienne / p. 82

Andreea-Maria DIACONESCU, L’ekphrasis de Pascal Quignard – du classique au contemporain/ p. 95

 Rodica Gabriela CHIRA, Sur l"interculturel et l"interdisciplinaire - approches suggérées par Benjamin Pelletier/ p. 103

Aura Celestina CIBIAN, Entre commun et hors du commun dans « Hitsuji o megurubōken » de Haruki Murakami / p. 115

Marinela LUPŞA, "Multi-Identities" uncovered: the (de)Construction of the cultural self in Aura Imbarus" Out of the Transylvania Night/ p. 125

Natalia-Gloria MUNTEAN, Conceptual integration and metaphor in HanifKureishi"sFour Blue Chairs/ p. 133

Alina BARBU, Grendeland The Sin of Pride/ p. 117

Dilek Tufekci CAN, Comedy in "Where Angels Fear to Tread": through the lenses of Gricean intention-based semantics / p. 151

Petru Ştefan IONESCU, The Dandy in modernist literature. Oscar Wilde through his characters/ p. 163

Odette ARHIP, Tudor Arghezi and N. D. Cocea - Famous Pamphleteers of Romanian Journalism/ p. 171

Valentin TODESCU, Briefean einer freundin / p. 177

 

LANGUAGE STUDIES

Constantin-Ioan MLADIN, Coup d"œil sur la catégorie du genre grammatical dans le français actuel / p. 185

Oana PĂSTAE, Calcul dynamique du sens lexical: étude du nom bonheur/ p. 199

Coralia Maria TELEA, Considérations sur les expressions françaises construites avec le mot « saint, -e » / p. 212

Iulia MATEIU, Le fonctionnement du dialogue dans un entretien pastoral vs. psychologique / p. 221

Adina PAICU, Language and communication - useful tools of our society / p. 255

Adina CORNEA, Enhancing public speaking skills in conference interpreting. Fourteen years of experience in the booth/ p. 267

Gabriel BĂRBULEŢ, Pragmatic patterns in Social Media/ p. 281

Maria Crina HERŢEG, A corpus-based approach to business English metaphors/ p. 289

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Cristina Ana MĂLUŢAN, Adina Irina FORNA, Les documents authentiques et leur place dans la classe de français langue étrangère / p. 305

Elena-Raluca CONSTANTIN, The L2 acquisition of the General American tap by Romanianlearners of English / p. 317

Marlena Iwona BIELAK, Ritual communication in the process of English language teaching and learning held in the space of the Polish high school classroom /p. 329

Elena Oliviana EPURESCU, Barriers in communication/ p.343

Aurora PAȘCAN, Anișoara POP, ESP adapted to the scientific instruction and vocation of medical students / p. 357

Anișoara POP, Aurora PAȘCAN, Technology-enhanced writing for ESP / p.369

Teodora POPESCU, Using music in the language class/ p. 379

Sonia Carmen MUNTEANU, Sanda LITERAT, Comparing English language competence evaluation in higher education - the CEFRL system and the Israeli system: a case study/ p. 389

Alexandra E. JACOBSEN, The strive for excellence: a social-constructivist view of performance evaluation in the university sector / p. 405

Ana Cristina LEMNARU, The role of the Romanian language in the context of the modern didactics/ p. 421

 Book review, Rodica Gabriela CHIRA / p. 429

 List of authors / p.433

 Instructions for authors / p. 437

 Table of contents / p. 441

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA nr. 16, tom 3/2015

 

CUPRINS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

 

Alina BAKO

Studiu naratologic asupra imaginii medicului (proza lui Nicolae Breban) / 7

 

Robert CINCU

„Caiete critice" "86 sau patru reţete compensatorii pentru o bibliografie săracă / 17

 

Leontina COPACIU

Personajul blecherian: expresie a crizei existenţiale sau a fiinţării în suprarealitate / 25

 

Dragoş Silviu PĂDURARU

H. Bonciu - „Homo Viennensis" / 31

 

Aritina IANCU (MICU-OŢELEA)

Rituri de iniţiere în lumea periferiei / 43

 

Adriana Mădălina SIMIONESCU (COJOCARU)

„Noul Realism" în viziunea lui Mircea Horia Simionescu / 55

 

Nicoleta SIMIONESCU, Tudor Ţopa sau Despre jurnal ca operă totală / 67

 

Liliana FLORIA (DANCIU)

Dublul masculin şi ipostazele feminităţii în „Epopeea lui Ghilgameş" / 79

 

Andreea Oana TINCA

Arhitectura narativă în romanul antic târziu. „Etiopicele"  / 91

 

Petru Adrian DANCIU

Creaţia lumii între mitul bogomilic şi 2 Enoh / 103

 

Liliana FLORIA (DANCIU)

Imagini ale feminităţii în mitologia populară românească / 113

 

Maria BRÂNDUŞAN

Natura şi treptele iniţierii în viaţă şi în moarte în opera lui Jean-Jacques Rousseau şi Mihail Sadoveanu / 125

 

Alexandra Noemina RĂDUŢ (CÂMPEAN)

Crizele Inferno ale lui August Strindberg. Deus absconditus şi chipul „încâlcit" al lui Hristos / 133

 

Ramona RUSU

Deturnarea mitului biblic la Michel Tournier / 147

 

Maria HOLHOŞ, Andra Gabriela HOLHOŞ

Polifonia culorilor şi spaţiilor în lirica lui George Bacovia / 153

 

Florin-Mihail STAVRESCU

Alexandru George despre Caragiale: Ion Luca şi Mateiu / 161

 

Sonia ELVIREANU

India în viziunea lui Mircea Eliade / 173

 

Simona-Mihaela SPIRIDON

Cuvânt şi imagine în viaţa clujeană de la începutul secolului al XX-lea / 187

 

Cristina Matilda VĂNOAGĂ

Virtualitate şi creaţie. Studiu de caz: Andrei Codrescu / 197

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ

 

Alina GIOROCEANU

Valorile pronumelui reflexiv în discursul juridic civil / 209

 

Tamara FEDOT

Adverbe temporale în limba rusă - variantă de clasificare semantică / 219

 

Anda BRATU (LĂSCUŞ)

Diminutivele în mediul online. Studiu de caz: literele A, B, C / 227

 

Magdalena PRUNEANU

Structuri morfologice în poezia scriitorilor gândiriști / 243

 

Petra Denisa TCACENCO

Crearea limbilor naționale în secolul al XIX-lea.  O privire asupra modelului francez și a celui românesc de normare a limbii / 257

 

Cătălin NICOLAU

Concepţia saussuriană cu privire la diacronia limbii / 267

 

STUDII DE DIDACTICĂ ŞI PEDAGOGIE / 275

 

Monica Angela BARA

Dezvoltarea plăcerii pentru lectură la elevii proveniţi din medii sociale defavorizate / 277

 

Cristiana BULGARU-TEŞCULĂ

Motivaţie şi demotivaţie în studiul limbii franceze  la Universitatea tehnică din Cluj-Napoca / 283

 

Ana-Maria COMŞA

Metode didactice inovatoare. Atelierul de lectură / 299

 

Olimpia Maria DRӐGOIU

Aspecte ale proiectării și organizării ȋnvățării limbii materne din perspectiva actualelor programe / 307

 

Simona FARCAŞ

Creativitate şi creaţie în învăţământul preuniversitar / 313

 

Ancuţa IONESCU

Exerciţiul - metodă de predare-învăţare a gramaticii în învăţământul primar / 321

 

Marioara LUDUŞAN

Modalităţi de activare a elevilor pentru învăţarea cititului în ciclul primar / 329

Elena Lucia MARA

Erori frecvente în limbajul elevilor, astăzi / 335

 

Mihaela-Emilia POPA

Instrumente de evaluare formativă a competenţei de argumentare / 345

 

 RECENZII / 363

 

 

Sonia ELVIREANU

Literatura sf ca modalitate de cunoaștere a științei și mentalității unei epoci: Rodica-Gabriela Chira,  Autres Mondes. Approches Science-Fiction / 365

 

 MISCELLANEA

 

 Emilia JUDE

Turning literature into film: a case study upon possession: Melusine"s Quintessence in Christabel Lamotte /  371

 

 LISTA AUTORILOR