Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
Prezentare

 

 

     „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica" este o publicaţie periodică ştiinţifică de cultură a Facultăţii de Istorie şi Filologie de la Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Găzduieşte studii şi articole din domeniul ştiinţelor umaniste, care dezbat aspecte actuale ale fenomenului cultural naţional şi universal (limbi şi literaturi în context european, critică şi istorie literară, filosofia culturii, istoria artei, etnologie şi folclor, didactică tradiţională şi modernă etc.), eseuri, recenzii de carte şi medalioane literare, semnate de cadre universitare şi cercetători din ţară şi din străinătate. Este indexată în Bazele de Date Internaţionale  - C.E.E.O.L. (Central and Eastern European Online Library), EBSCO şi în categoria B de către CNCS.

 

     Textele trimise pentru a fi publicate sunt recenzate, în mod independent şi fără cunoaşterea autorilor articolului, de către doi dintre referenţii Stiintifici ai periodicului. Articolele primite la redacţie pot fi acceptate fără modificări sau pot fi returnate autorilor pentru a le reface atunci când sunt necesare modificări. Refuzul publicării unui articol va fi motivat şi comunicat în scris autorilor. Manuscrisele nepublicate nu se returnează autorilor.

 

      Colaboratorii din alte ţări decât România pot publica în „Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica" articole ştiinţifice în limba engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă, însoţite de un rezumat în limbile română şi engleză.