Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
Prezentare

 

 

 

Revista ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA este o publicaţie ştiinţifică periodică (apariție anuală) a Departamentului de Filologie și a Centrului de Cercetări Filologice și Dialog Multicultural din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

 

Revista găzduieşte studii şi articole din domeniul ştiinţelor umaniste - Filologie, care dezbat aspecte actuale ale fenomenului cultural naţional şi universal (limbi şi literaturi în context european, critică şi istorie literară, teoria literaturii, etnologie şi folclor, comparatism, arhetipologie, istoria limbii, lingvistică etc.), dar și studii de filosofia culturii, antropologie culturală, istoria artei, didactică tradiţională şi modernă, pedagogie, sociologie culturală etc.), eseuri, recenzii de carte şi medalioane literare, semnate de cadre universitare şi cercetători din ţară şi din străinătate. Revista promovează, ca principii, inter- și trans-disciplinaritatea, studiile comparatiste, dialogurile culturale de înaltă ținută și, cu prioritate, rezultatele cercetării științifice și lucrările care contribuie la promovarea culturii naționale în context european și universal.

 

Pentru ca revista să aibă o structură unitară și un conținut științific definitoriu, colegiul redacțional propune, anual, autorilor care doresc să trimită spre publicare studii și articole, o arie  tematică de referință: Istoria culturii și literaturii române în context european / universal; Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale în spaţiul european / universal; Studii de literatură comparată; Studii de filozofia culturii, teoria mentalităților, istoria artei, folclor și etnologie, antropologie culturală; Discurs, limbaj, comunicare; studii de lingvistică generală și comparată; Traductologie şi interpretariat; Didactica disciplinelor filologice: perspective moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar.

 

Este indexată în următoarele baze de date internaţionale 

- CEEOL (Central and Eastern European Online Library), din anul 2007

- EBSCO (EBSCO Research Databases), din anul 2014

- ERIH PLUS, din anul 2020

şi este inclusă în Categoria B de către CNCS, conform ultimei evaluări oficiale a publicațiilor din România.

 

 

Textele trimise pentru a fi publicate sunt recenzate, în mod independent şi fără cunoaşterea autorilor articolului, de către doi dintre referenţii știintifici ai periodicului. Articolele primite la redacţie pot fi acceptate fără modificări sau pot fi returnate autorilor pentru a le reface atunci când sunt necesare modificări. Refuzul publicării unui articol va fi motivat şi comunicat în scris autorilor. Întreaga responsabilitate pentru conținutul și corectitudinea materialelor le revine autorilor.

 

Colaboratorii pot publica în ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA articole ştiinţifice, eseuri critice și recenzii de carte în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană sau spaniolă, însoţite obligatoriu de un rezumat în limba engleză.

 

 


 

 

Periodic indexat BDI (ERIH PLUS, CEEOL şi EBSCO) şi inclus în Categoria B (CNCS)

ISSN 1582-5523 

Copyright © Universitatea „1 Decembrie 1918" din ALBA IULIA