Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

ACORD DE PUBLICARE / PUBLISHING AGREEMENT

 

Prezentul document se va transmite, completat și scanat, împreună cu lucrarea propusă spre publicare, la adresa de email a redacției: auab@uab.ro