Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, no. 22, issue 1 / 2021


CUPRINS

TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 


Diana CÂMPAN

VALERIU ANANIA. POETICA SACRULUI ȘI DINCOLO DE EA / 7-18

Valeriu Anania. The Poetics of Sacred and beyond it

 

Pompiliu CRĂCIUNESCU

ANAMORFOZA CULTURALĂ - O „NATURĂ DE ADAOS" LA VITREGIILE ISTORIEI / 19-32

Cultural Anamorphosis –A "Nature Of Addition" to The Hardships of History

 

Rodica Gabriela CHIRA

EN REFLECHISSANT SUR LE THEATRE DE MATÉI VISNIEC / 33-50

Reflecting on MateiVisniec’sTheatre

 

Marcela CIORTEA

OXFORDUL LUI PETRU CREȚIA. LUMEA HOMERICĂ. ATENA ȘI ULISE / 51-56

Petru Creția’s Oxford. The Homeric World. Athene and Ulysses

 

Silviu GONGONEA

FORME ALE BALCANISMULUI ÎN PROZA EXILULUI. L.M. ARCADE / 57-63

Forms of Balkanism in the prose of exile. L.M. Arcade

 

Roxana Voichița BODEA

PROBLEMATICA IDENTITARĂ ÎN ISTORIA LITERATURII CANADIENE DE EXPRESIE FRANCEZĂ / 64-72

Identity Issues in the History of Canadian Literature of French Expression

 

Mirela-Sanda SĂLVAN

ASPECTS THIQUES DE LA LITTÉRATURE AUTOBIOGRAPHIQUE – PHILIPPE VILAIN ET ANNIE ERNAUX / 73-78

Ethical aspects of autobiographical literature – Philippe Vilain and Annie Ernaux


Emilia IVANCU

DESPRE PATIMILE APELOR ȘI NESOMNUL CUVINTELOR: POEZIA LUI MIRCEA CIOBANU / 79-90

On Pains of the Waters and the Unsleep of Words – the Poetry of Mircea Ciobanu

 

Sorina-Maria VICTORIA

STRATEGII DE FICȚIONALIZARE A SINELUI ÎN CREAȚIILE RODICĂI BRAGA / 91-96

Self-Fictionalization Strategies in Rodica Braga’s Creations


Felix NICOLAU

DADA AND IDEOLOGIZED PROTO-CYBORGS AS SYNCRETIC PERFORMERS / 97-107

 

Petru Stefan IONESCU

SCIENCE AND FICTION IN MODERNIST LITERATURE. THE HUXLEYS / 108-122

 

Melinda BARTA-MIHALY (GORGAN)

SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND VICTORIAN LITERATURE / 123-136

 

Hanaa BAJILAN

BORROWED IMAGINATION: THE ROLE OF SCHEHERAZADE AND THE ARABIAN NIGHTS AS A SOURCE OF INSPIRATION TO THE ENGLISH LITERARY TRADITION / 137-146

 

Alice GEOGEAN (JURCOVEȚ)

PSIHA(N)LICE VS PSIHEDALICE – SCURTĂ ANALIZĂ A PERSONAJULUI LUI LEWIS CARROLL DIN PERSPECTIVĂ PSIHANALITICĂ ȘI PSIHEDELICĂ / 147-161

PsihA(n)lice vs PsihedAlice – Brief analysis of Lewis Carroll"s Character from a Psychoanalytic and Psychedelic Perspective

 

Marius POPA

ANNE-MARIE GARAT ET LA POÉTIQUE DU POST-HUMANISME. LE CAS DU ROMAN « PROGRAMME SENSIBLE » / 162-169

Anne-Marie Garat and the poetics of posthumanism. The case of the novel "Programme sensible"

 

Adina-Mirela FEȘTEU

DE LA ANTROPOCENTRISM LA ECOCENTRISM: O INTERPRETARE ECOCRITICĂ A „JOCURILOR FOAMEI” / 170-182


 Elena BĂLĂȘANU (GONGONEA)

VIOLENȚA ȘI STATUTUL FEMEII ÎN LITERATURA EVULUI MEDIU / 183-187

Violence and the Status of Women in the Literature of the Middle Ages

 

 Rebeca-Rahela MARCHEDON

PE O SINGURĂ VOCE, SUSANNA TAMARO – O CRONICĂ A GROTESCULUI ȘI MALADIVULUI ÎN FIGURILE VICTIMEI ȘI AGRESORULUI / 188-193

Pe o singură voce [In One Voice], Susanna Tamaro –A Chronicle of The Grotesque and the Disease in the Figures of the Victim and Agressor

 

Simina PÎRVU 

EXPERIENȚA EXILULUI  ÎN ROMANELE „LA AGĂȚAT”  ȘI  „OAMENII LUI JULY”, DE NADINE GORDIMER / 194-199

The Experience of Exile in Nadine"s Gordimer Novels The Pickup and July"s People

 

Cristian-Petru VIERU

ARTEFACTELE ȘI GENEALOGIA UNIVERSULUI FICȚIONAL LA OLGA TOKARCZUK ȘI D.R. POPESCU / 200-207

Artifacts and the Genealogy of the Fictional Universe in Olga Tokarczuk and D.R. Popescu

 

Iuliana WAINBERG

EPOCA PAȘOPTISTĂ VĂZUTĂ DE UN OM AL TIMPULUI – G. SION / 208-220

The Epoch of the 1848 Revolution in the Romanian Principalities as seen by a Contemporary

 

Denisa Elena DUNĂ

MARGINI ALE REALISMULUI ÎN LITERATURA EUROPEANĂ / 221-228

Boundaries of Realism in European literature

 

Elena-Cristina VANCEA (FILIGEAN)

REALISMUL MAGIC VERSUS FANTASTIC, REALISM ȘI SUPRAREALISM. DELIMITĂRI CONCEPTUALE / 229-238

Magical realism versus fantastic, realism and surrealism. Conceptual delimitations

 

Cristina PETRESCU

ROMÂNIA ȘI BRAZILIA: „AFINITĂȚI ELECTIVE” / 239-252

Romania and Brazil: "elective affinities"

 

Vlad DOBROIU

PORTUGAL E A RELIGIOSIDADE DO POVO PORTUGUÊS / 253-268

Portugal and the religion of the Portuguese people

 

Iulia-Maria DEACONU (TICĂRĂU)

EMANCIPAREA EVREILOR. INTELECTUALITATEA ROMÂNEASCĂ ȘI PROBLEMA EVREIASCĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ / 269-276

The Emancipation of the Jews. Romanian Intellectuals and the Jewish Problem in the Interwar Period

 

Constantin TONU

PANSLAVISMUL CONTEMPORAN – ÎNTRE IMPERIALISM ȘI MODERNITATE / 277-290

Contemporary Panslavism – between Imperialism and Modernity

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ

STUDIES OF LANGUAGE AND LINGUISTICS

 

Adrian CHIRCU

VECHI VORBE DIALECTALE PRINTRE CUVINTE MĂRTURISITOARE DIN ŢINUTURILE HUNEDOAREI / 291-300

Old Dialectal Phrases among Shriven Words from The Lands of Hunedoara

 

Rozalia COLCIAR, Adelina Emilia MIHALI

REPERE ANTROPONIMICE MARAMUREȘENE: DE LA CHESTIONARELE MUZEULUI LIMBII ROMÂNE, PÂNĂ ASTĂZI / 301-316

Landmarks in the Anthroponymy of Maramureș: From the Survey of the Romanian Language until Today

 

Diana-Maria COMAN (GROU)

RELAȚIA DINTRE LEXICOLOGIE ȘI ONOMASTICĂ / 317-330

The relationship between lexicology and onomastics

 

Maria-Crina HERȚEG, Gabriela Corina ȘANTA CÂMPEAN

REPRESENTATIONS OF CULTURE IN ECoC. A CORPUS-BASED APPROACH / 331-347

 

Adina BOTAȘ

Gender-related variability in the construction of the reliable self in US presidential debates / 348-360

 

Flavia-Maria HEMCINSCHI

CROWDSOURCING, TRANSLATION AND THE TRANSLATOR / 361-374

 

Ionica-Andreea MICU (RAD)

EL CONJUNTO DE LOS SUFIJOS CON SENTIDO COLECTIVO EN CASTELLANO Y RUMANO / 375-398

The groupe of suffixes with collective meaning in Castilian and Romanian

 

Coralia TELEA

LE CHAMP LEXICAL DE L’ECOLE DANS LES CONTES DU CHAT PERCHE DE MARCEL AYME / 399-404

The lexical field of school in Marcel Aymé’s Les contes du chat perché(The magic pictures)

 

Ioana BUD

ENJEUX DE LA TRADUCTION DE L’AUDIO-VISUEL: LE SOUS-TITRAGE / 405-420

Issues of Translation Regarding the Audio-visual: Aspects of Subtitling


Georgiana Lavinia TAR

SEMIOTICA TACTILĂ – PROBLEMA INTEGRĂRII CARACTERELOR KANJI ÎN SISTEMUL BRAILLE / 421-429

The semiotics of touch: The problematic of integrating Kanji in the Braille


Mariana CUNȚAN

TRADUCERE SAU INTERPRETARE CENZURATĂ? / 430-437

Translation or Censored Interpretation

 

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

STUDIES OF TEACHING METHODOLOGY AND PEDAGOGY

 

Liana CRIȘAN-TĂUȘAN

POLITICI CURRICULARE NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL SISTEMELOR EDUCAȚIONALE ACTUALE / 438-444

National Curricular Policies in the Context of Current Educational Systems

 

Adina CURTA

FENOMENUL LITERAR ȘI FENOMENUL LINGVISTIC – CONVERGENȚE / 445-452

The Literary Phenomenon and The Linguistic Phenomenon – Convergencies

 

 RECENZII

BOOK REVIEWS

 

Rodica Gabriela CHIRA

DÉVELLOPER LE SENS DE L’ÉCRITURE AVEC SA CLASSE PAR UN ROMAN COOPÉRATIF / 453-458

Developing the Sense of Writing with One’s Class through a Cooperative Novel

 

Coralia TELEA

Despre oameni și colivii/ Des hommes et des cages, ed.: Maria Vesa, Sonia Elvireanu, Brândușa Tămaș, Rodica Gabriela Chira; trad.: Rodica Gabriela Chira; il.: Ionela Penelea-Luca, Christakis Christofi, Mărioara Finta, ...Ed. bilingvă română-franceză. – Iași: Ars Longa, 2020 / 459-460

On men and cages

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, no. 22, issue 2 / 2021CUPRINS

TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

Rodica BRAD

MIRCEA ELIADE ȘI FOLCLORUL ROMÂNESC ARHAIC / 7-22

Mircea Eliade and the Archaic Romanian folklore

 

Emilia-Eliza LEOTESCU (MATEI)

MITUL SACRIFICIULUI ÎN LUCRAREA „IPHIGENIA” A LUI MIRCEA ELIADE / 23-30

The Myth of Sacrifice in „Iphigenia” by Mircea Eliade

 

Delia-Anamaria RĂCHIȘAN

Aiul/Usturoiul în mentalitatea tradițională românească / 31-44

The garlic in the traditional Romanian mentality

 

Marina MIRON, Viorel MIRON

MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE DIN SUDUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI REPREZENTAREA ACESTORA ÎN MEMORIA CONTEMPORANILOR / 45-52

Traditional Crafts from The South of The Republic of Moldova and their reflection in The Memory of Contemporaries

 

Ghiulșen ISMAIL

TRADIȚII PRIVIND OBICEIURILE FUNERARE LA TĂTARI ȘI TURCI. SUCCINT STUDIU COMPARATIV CU OBICEIURILE TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI / 53-63

Traditions regarding the funeral customs of the Tartars and the Turks. Brief comparative study with the Romanian traditional customs

 

Diana CÂMPAN

POEZIA LUI VASILE ALECSANDRI – O REVIZITARE, LA 200 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI / 64-71

The Poetry of Vasile Alecsandri – a revision, 200 years after the birth of the writer

 

Lavinia SABOU

PERSPECTIVE ALE CĂLĂTORILOR STRĂINI ASUPRA PRINCIPATELOR ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA: REPREZENTĂRI SPAȚIALE / 72-88

Romanian Principalities through the Eyes of Foreign Travellers in the Nineteenth Century: Spatial Representations

 

Maria HOLHOȘ, Andra Gabriela HOLHOȘ

DE LA MITOLOGIE LA JOCURILE FICȚIUNII IN ROMANUL PREVESTIREA, DE IOANA PARVULESCU / 89-102

From Mythology to the Fiction Games in the Novel Prevestirea [The Omen] by Ioana Parvulescu

 

Georgiana Elisabeta PANAIT (BACIU)

MOTIVE MITICE, EZOTERICE LA D.R. POPESCU ŞI FĂNUŞ NEAGU / 103-109

Mythical, esoteric patterns in the work of D.R. Popescu and Fănuş Neagu

 

Iuliana BOTEZAN, Georgeta ORIAN 

„FETELE RELE” ALE MITOLOGIEI ROMÂNEȘTI. „SUPRAVIEȚUIREA” IELELOR (I) – O STRUCTURĂ MITOLOGICĂ RECURENTĂ / 110-120

The "mean young women" of the Romanian mythology. The "survival" of the summer fairies (I) – a recurrent mythological structure

 

Georgeta ORIAN, Iuliana BOTEZAN

„FETELE RELE” ALE MITOLOGIEI ROMÂNEȘTI (II). „SUPRAVIEȚUIREA” IELELOR – DE LA DIFERITE LIMBAJE ARTISTICE LA MANIFESTĂRI DE GEN / 121-136

The "mean young women" of the Romanian mythology. The "survival" of the summer fairies (II) – from different artistic languages to gender manifestations

  

Iuliana-Marilena TARCĂ (FIRU)

BRÂNCUȘI ÎN CREAȚIILE POETICE GORJENEȘTI / 137-146

Brâncuși in the poetry of the poets from Gorj

 

Iuliana VORONEANU (PĂUNESCU)

BUNAVESTIRE DE VASILE VOICULESCU- IMNUL ÎNCHINAT FECIOAREI MARIA / 147-153

Bunavestire by Vasile Voiculescu- The Hymn Dedicated to the Virgin Mary

 

Laura Dorina NISTOR (DANC)

IMAGINAR LITERAR, CUVÂNT, IMAGINE, SIMBOL ÎN POEMUL „DUPĂ MELCI” DE ION BARBU / 154-160

Literary imaginary, word, image, symbol in the poem După melci by Ion Barbu

 

Gianina-Cristina CIUPULIGĂ

LITERATURA PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI,  ÎNTRE PREJUDECATĂ ȘI GEN LITERAR AUTONOM / 161-168

Literature for children and adolescents, between prejudice and autonomous literary genre

 

Sandra-Bianca BOCȘA

ACCENTE ANTROPOLOGICE ÎN NUVELELE LUI MIRCEA CĂRTĂRESCU, REM ȘI MENDEBILUL, DIN PERSPECTIVA JOCULUI / 169-174

Anthropological accents in Mircea Cărtărescuʼs Rem and Mendebilul, from the play  perspective

 

Florina Ioana VANDICI (MITITEAN-VANDICI)

CONFIGURAȚIILE TOTALITARISMULUI ÎN MEMORIALISTICA DE EXIL A MONICĂI LOVINESCU ÎN „JURNALUL UNUI JURNAL”: LA APA VAVILONULUI / 175-210

The configurations of Totalitarianism in the exile memorial of Monica Lovinescu in „a Diary of a Diary”: La Apa Vavilonului

 

Rodica Ileana OLTEANU MOLDOVAN

O CĂLĂTORIE SPRE MAREA INTERIOARĂ / 211-225

A Journey to the Inner Sea

 

Claudia PUȘCAȘU

LITERATURA SUFERINȚELOR CARCERALE DIN AIUD ÎN PERIOADA COMUNISTĂ: MEMORIALISTICA / 226-241

Literature of prison sufferings in Aiud: memoirs

 

Cristina A. CORNEA (OPREAN)

RADIOGRAFIA UNUI COPIL TERIBIL / 242-251

The Radiography of a Terrible Child

 

Valentina Silvia COPÎNDEAN (HAIDUC)

SUPRAIDENTITATEA FIINȚĂ – TOPOSUL SĂU PRIVILEGIAT / 252-260

The overidentity between being and its privileged topos

 

Bianca-Daniela POP (KOPOȘCIUC)

SINUCIDEREA EDNEI PONTELLIER – ILUSTRAREA CONFLICTULUI DINTRE INTERIOR ȘI EXTERIOR / 261-268

Edna Pontellier"s Suicide - A Case Study Illustration of Internal versus External Conflict

 

Odette ARHIP, Cristian ARHIP

CULTURĂ ȘI DECĂDERE / 269-274

Cultura and Decay

 

Silvan Samuel COVACI

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN SPAȚIUL VIRTUAL ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 / 275-285

Romanian Orthodox Church in the Virtual Space during The Covid-19 Pandemic

 

Maria Cristina CHINTESCU

BETWEEN PRECONCEPTION AND SPECULATION. BEING AMERICAN, LABELING AMERICAN, VS. BEING CHINESE, LABELING CHINESE IN AMY TAN’S ‘THE VALLEY OF AMAZEMENT’ / 286-295

 

Andreea Irina MOISE

FORESHADOWING IN THE SCREENWRITING LANDSCAPE/ 296-302

 

Teodora ȚUGUI-CARABA

PHANTASTISCHE GESTALTEN DES WASSERTALES UND IHRE SYMBOLIK / 303-308

Fantastic figures of the "Wassertal" and their symbolism

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ

STUDIES OF LANGUAGE AND LINGUISTICS

 

Adrian CHIRCU

De nomine piscium. Denumiri de peŞti În vechi dicȚionare romÂneŞti (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione)    / 309-320

De nomine piscium. Fish names in old Romanian dictionaries (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione)  

 

Ioan-Mircea FARCAŞ

CONSIDERAŢII ASUPRA HIPERCORECTITUDINII. FALSE DEPALATALIZĂRI / 321-327

Considerations on hypercorrection. False depalatalizations

 

Anca-Lorena SACALÎȘ

IMAGINARUL LINGVISTIC ȘI CULTURAL AL MORȚII ÎN EPITAFURILE DIN „CIMITIRUL VESEL” DE LA SĂPÂNȚA / 328-338

The Linguistic and Cultural Imagery of the Epitaphs at the ”Merry Cemetery”, Săpânța

 

Andreea Brigitte BAȘTEA (GODAN)

STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR AVÂND DREPT COMPONENTĂ CONCEPTUL DE BAN DIN CIOCOII VECHI ȘI NOI DE NICOLAE FILIMON/ 339-350

The Structuring of Phraseologies having as its Component the Concept of Money in Ciocoii vechi și noi by Nicolae Filimon

 

Ileana-Manuela RAȚ

PARTICULARITĂȚILE ORTOGRAFICE ȘI FONETICE ALE ROMANULUI HAIDUCESC ROMÂNESC DIN SEC. AL XIX-LEA / 351-362

Spelling and Phonetic Peculiarities of the Romanian Novels about "Haiduci" from the 19th Century

 

Aura-Celestina CIBIAN

QUELQUES ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES POUR L’ACQUISITION DU SAVOIR SPÉCIALISÉ / 363-370

Some methodological guidelines for the acquisition of the specialized knowledge  

 

Gabriel BARBULET

PRAGMATIC STRATEGIES & CREATIVITY IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE / 371-378

 

Ioan Beniamin POP

INVOLVEMENT FEATURES IN THE WRITTEN REGISTER OF NEWS. ADVERB OCCURRENCE AND REALISATION / 379-388

 

Andra-Iulia URSA

JAMES JOYCE’S CREATION OF IMAGERY FROM CALLOWNESS TO COGNIZANCE. A CLOSE INSIGHT INTO THE ROMANIAN TRANSLATION AND RETRANSLATION OF SIMILES IN ‟A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN” / 389-400

 

Andreea-Maria SĂRMAȘIU

CATEGORISING LEGAL TEXT TYPOLOGIES IN TRANSLATION: A METHODOLOGICAL APPROACH / 401-408

 

Victor-Emanuel CIUCIUC, Anda-Lucia CILTAN

CHOMSKY’S UNIVERSAL GRAMMAR THEORY / 409-418

 

Mirela Elena COSTELEANU

LINGUISTIC AND CULTURAL BARRIERS IN MULTINATIONAL COMPANIES / 419-423

 

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

STUDIES OF TEACHING METHODOLOGY AND PEDAGOGY

 

 

Camelia Augusta ROȘU

MULTICULTURALISM ȘI EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ / 424-432

Multiculturalism and Intercultural Education

 

Maria Iulia FELEA

EVALUATION AND SCHOOL SUCCESS: POINTS OF VIEW OF SOME TEACHERS FROM ROMANIA / 433-442

Evaluation and school success: points of view of some teachers from Romania

 

Mihaela TOMA

COPILUL CU CERINŢE SPECIALE ÎN CONTEXT SOCIO-CULTURAL / 443-446

Children with Special Education Needs in Socio-Cultural Context

 

Alexandru Cornel SELYEM

KICK THE BALL VS KICK THE BUCKET – A PHRASAL ANALYSIS / 447-451

 

Valentin TODESCU

SARCINI ȘI/SAU EXERCIȚII. ANALIZA CELOR DOI TERMENI. EXEMPLE PRACTICE / 452-456

Tasks and / or exercises. Analysis of the two terms. Practical examples

 

RECENZII

BOOK REVIEWS

 

Marcela CIORTEA

MEMORIALISTICA – REPER CULTURAL ÎNTRE LINGVISTICĂ ȘI LITERATURĂ / 457-459

Memoirs – Cultural Mark between Linguistics and Literature