Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
Colegiul de redacţie şi comitetul ştiinţific

 

COLEGIUL DE REDACŢIE


Diana CÂMPAN (Redactor-şef / Editor-in-Chief)

Georgeta ORIAN (Redactor-şef adjunct / Vice Editor-in-Chief)

 Marcela CIORTEA, Teodora POPESCU,

Coralia TELEA, Aura CIBIAN, Iuliana WAINBERG

 Sorina VICTORIA (Secretar de redacţie / Editorial Secretary)

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

 

Ileana GHEMEȘ, DIRECTOR FONDATOR AL REVISTEI, Alba Iulia, România

Joaquín Mª AGUIRRE ROMERO, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Simona ANTOFI, Universitatea Dunărea de Jos, Galați, România

Gabriel BĂRBULEȚ, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România

Iulian BOLDEA, UMFST Târgu-Mureș, România

Ion BUZAȘI, Profesor Emerit al UAB, Blaj, România

Diana CÂMPAN, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România

Adrian CHIRCU, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, România

Marcela CIORTEA, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România

Pompiliu CRĂCIUNESCU, Universitatea de Vest, Timișoara 

Daiana CUIBUS, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca; Institutul Limbii Române - București

Constantin CUBLEŞAN, Profesor Emerit al UAB, Cluj-Napoca, România

Ioan-Mircea FARCAȘ, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Liviu FRANGA, Universitatea din București, România

Petru Ștefan IONESCU, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România

Emilia IVANCU, ASE București

Tomasz KLIMKOWSKI,

Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

Felix NICOLAU, Universitatea Complutense, Madrid, Spania

Georgeta ORIAN, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România

Mircea POPA, Profesor Emerit al UAB, Cluj-Napoca, România

Teodora POPESCU, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România

Coralia TELEA, Universitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, România

 


 

Periodic indexat CEEOL , ERIH PLUS şi EBSCO şi inclus în Categoria B (CNCS) la evaluarea națională a publicațiilor din România.

 

Copyright ©  Universitatea „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


Editura Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Tiparul este executat la Tipografia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

ISSN 1582-5523