Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
Colegiul de redacţie şi comitetul ştiinţific

 

 

COLEGIUL DE REDACŢIE

Diana CÂMPAN (Redactor-şef / Editor-in-Chief)

Georgeta ORIAN (Redactor-şef adjunct / Vice Editor-in-Chief)

Rodica PIOARIU, Teodora POPESCU, Crina HERȚEG

Rodica CHIRA, Coralia TELEA, Aura CIBIAN, Iuliana WAINBERG

Marcela CIORTEA (Secretar de redacţie / Editorial Secretary)

 

 

COMITETUL ŞTIINŢIFIC

Joaquín Mª Aguirre Romero, Universitatea Complutense Madrid, Spania

Tomasz Klimkowski,

Ivanka Mavrodieva, Universitatea „St. Kliment Ohridski” Sofia, Bulgaria

Jean GOES, UFR de Lettrs et Arts, Université d"Artois, Franţa

Lilia ZABOLOTNAIA, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republica Moldova

Ligia Stela FLOREA, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România

Horia LAZĂR, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, România

Mircea BRAGA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Ion Buzaşi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Constantin CUBLEŞAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Mircea POPA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Ileana Ghemeş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Constantin-Ioan Mladin, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Georgeta ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Rodica Chira, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Valeria Pioraş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Marinela Lupşa, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

Rodica Pioariu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

 

Teodora POPESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, România

 

Periodic indexat BDI (C.E.E.O.L. şi EBSCO) şi B (CNCS)

 

Copyright © 2011, Universitatea „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA


Tiparul este executat la Tipografia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

ISSN 1582-5523