Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

 

 ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, nr. 19, tom 1 / 2018

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

Pompiliu CRĂCIUNESCU

DEMONUL REALITĂȚII. UN DIALOG IMAGINAR: PETRU CREȚIA - FERNANDO PESSOA / THE DEMON OF REALITY. AN IMAGINARY DIALOGUE: PETRU CREȚIA - FERNANDO PESSOA / 7-17

 

Simona ANTOFI

UN CONCEPT ȘI UN STUDIU DE MARE RELEVANȚĂ ÎN ACTUALITATE: „REPUBLICA MONDIALĂ A LITERELOR" / ON THE WORLD REPUBLIC OF LETTERS - AN INTRIGUING CONCEPT AND RELEVANT CONTEMPORARY STUDY / 18-23

 

Diana CÂMPAN

CONSIDERAȚII EMINESCIENE ASUPRA IDENTITĂȚII NAȚIONALE: ISTORIE, PRINCIPII, VALORI / MIHAI EMINESCU"S OPINIONS ON NATIONAL IDENTITY: HISTORY, PRINCIPLES, VALUES / 24-32

 

Eufrozina GREONJANC

IDENTITATE CULTURALĂ PRIN COMUNICARE / CULTURAL IDENTITY THROUGH DIALOGUE / 33-39

 

Lavinia BĂNICĂ

CORNEILLE: PARADIGMA GRAŢIEI SUFICIENTE / CORNEILLE: THE PARADIGM OF SUFFICIENT GRACE / 40-44

 

Ovidiu IVANCU

TRAGEDIA ȘI COMEDIA, ÎNTRE ARISTOTEL ȘI OSCAR WILDE / TRAGEDY AND COMEDY - BETWEEN ARISTOTEL AND OSCAR WILDE / 45-52

 

Paul NANU

Jurnale de călătorie în România comunistă. Destinația: Finlanda / Travel journals in communist Romania. Destination: Finland / 53-66

 

 Alina ANDREICA, Ana COIUG, Alexandrina TOMOIAGĂ, Cristina GOGÂŢĂ, Aurora BĂGIAG

La Roumanie vue par les diplômés français de l"UMF Iuliu Hațieganu / Romania - through the eyes of the French graduate studentS of the university of medicine and pharmacy iuliu hatieganu / 67-78

 

Viorica Aura PĂUȘ

L"IDENTITE ETHNIQUE DES MINORITÉS DE ROUMANIE DANS LES PROGRAMMES DE LA TELEVISION PUBLIQUE / ASSERTING THE SOCIAL IDENTITY OF ETHNIC MINORITIES IN ROMANIA IN PUBLIC TELEVISION PROGRAMS / 79-94

 

Mirela-Sanda SĂLVAN

PERMANENCE  ET CHANGEMENT DANS LE DEVENIR IDENTITAIRE / PERMANENCE AND CHANGE IN THE IDENTITY BECOMING / 95-102

 

Vlad DOBROIU

LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE DU NARRATEUR HOMODIÉGÉTIQUE CHEZ AL BERTO (1975-1979) / PORTRAYAL OF IDENTITY CRISIS IN THE FRANCOPHONE WRITINGS (1975-1979) OF AL BERTO / 103-109

 

Coralia TELEA

SUR LES JEUX DE L"ENFANCE EVOQUES DANS « LES CONTES DU CHAT PERCHE » DE MARCEL AYME / ABOUT THE GAMES OF THE CHILDHOOD DESCRIBED IN LES CONTES DU CHAT PERCHÉ BY MARCEL AYMÉ / 110-118

 

Lavinia-Ileana GEAMBEI

CONSTRUCŢIA MEMORIEI CULTURALE ÎN ROMANUL PROVIZORAT DE GABRIELA ADAMEŞTEANU / CONSTRUCTION OF CULTURAL MEMORY IN THE NOVEL PROVIZORAT BY GABRIELA ADAMEŞTEANU / 119-126

 

Silviu MIHĂILĂ

ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA ȘI LUMEA REVISTELOR CULTURALE / ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA AND THE WORLD OF CULTURAL JOURNALS / 127-141

 

George ACHIM

IOAN ALEXANDRU - POETICA IMNELOR / IOAN ALEXANDRU- THE POETICS OF THE HYMNS / 142-147

 

 Delia Anamaria RĂCHIŞAN

PLANTE MIRACULOASE ÎN MENTALITATEA SOCIETĂȚII TRADIȚIONALE / MIRACULOUS PLANTS IN THE MENTALITY OF THE TRADITIONAL SOCIETY / 148-162

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ /

LANGUAGE STUDIES

 

 

Adrian CHIRCU

UNIREA, REGĂŢENII ŞI ARDELENII. ÎNDRUMĂRI ŞI INCURSIUNI ÎN DIALECTUL ARDELENESC LA ÎNCEPUTUL VEACULUI AL XX-LEA / THE UNION, THE PEOPLE OF THE OLD KINGDOM AND THE PEOPLE OF TRANSYLVANIA. A SHORT GUIDANCE REGARDING THE TRANSYLVANIAN DIALECT / 165-176

 

Ioan-Mircea FARCAŞ

CONSIDERAŢII DIACRONICE ASUPRA SUBDIALECTULUI MARAMUREŞEAN / DIACHRONIC CONSIDERATIONS ON MARAMUREŞ SUBDIALECT / 177-182

 

Adelina Emilia MIHALI

INFLUENȚE CULTURALE ÎN ANTROPONIMIA COMUNEI OCNA ȘUGATAG, JUD. MARAMUREȘ / CULTURAL INFLUENCES IN THE ANTHROPONYMY OF OCNA ŞUGATAG COMMUNE, MARAMUREŞ COUNTY / 183-193

 

Constantin-Ioan MLADIN

RUMAÑOLA - O NOUĂ VARIETATE LINGVISTICĂ? DESPRE CREATIVITATEA DIN NECESITATE CA REZULTAT AL CONTACTULUI DINTRE DOUĂ CODURI LINGVISTICE / RUMAÑOLA - A NEW LINGUISTIC VARIETY? ON THE NECESSARY CREATIVITY AS A RESULT OF CONTACT BETWEEN TWO LINGUISTIC CODES / 194-209

 

Claudia TĂRNĂUCEANU

DESPRE EPITOMA UNEI LUCRĂRI CANTEMIRIENE / ON THE EPITOME OF A WORK BY CANTEMIR / 210-219

 

Oana BOC

DE LA CUVȂNT LA TEXT. POEZIA ȘI VIZIUNEA LUMII / FROM WORD TO TEXT. POETRY AND WORLDVIEW / 220-230

 

Ioan Beniamin POP

PLACEMENT OF ADVERBS IN MEDIAL POSITION IN RELATION TO THEIR DISTINCT CLASSES / 231-238

 

Maria ȚENCHEA

Le quantificateur indÉfini atÂtica du roumain et ses Équivalents français / THE ROMANIAN INDEFINITE QUANTIFIER ATÂTICA AND ITS FRENCH EQUIVALENTS / 239-254

 

Maria Rodica MIHULECEA

MARQUEURS DE LA QUANTITÉ ÉLEVÉE / MARKS OF THE HIGH DEGREE QUANTITY / 255-262

 

  

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ /

TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Cristina GOGÂȚĂ, Alina ANDREICA, Aurora BĂGIAG, Ana COIUG, Alexandrina TOMOIAGĂ

ABATERI RECURENTE DE LA NORMĂ ÎN ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ (RLS) / RECURRENT DEVIATIONS FROM THE NORM IN LEARNING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (RLS) / 265-276

 

Adina CURTA

COMPETENȚELE DE LITERAȚIE - O ACHIZIȚIE INCONTURNABILĂ / LITERACY SKILLS - AN UNAVOIDABLE ACQUISITION / 277-284

 

Elena Lucia MARA

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE LECTURĂ - PARTE INTEGRANTĂ A COMPETENȚEI DE COMUNICARE / DEVELOPMENT THE READING SKILL - AS AN INTEGRATED PART OF COMUNICATION SKILL / 285-293

 

Liana TĂUȘAN

DIMENSIUNI ALE REFORMEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL POLITICILOR EDUCAȚIONALE INTERNAȚIONALE / DIMENSIONS OF THE EDUCATIONAL REFORM IN ROMANIA IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL POLICIES / 294-301

 

 Ioana TODOR

STUDIU PRIVIND REPREZENTĂRILE METAFORICE ALE VIITORILOR PROFESORI DESPRE PROCESUL DE PREDARE ȘI ROLURILE PROFESORULUI / AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHER"S METAPHORS ABOUT TEACHING AND TEACHER"S ROLES / 302-311

 

 Sonia Carmen MUNTEANU

LECTURERS" AND STUDENTS" EXPECTATIONS AND BELIEFS ABOUT THEIR ROLES IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY DEVELOPMENT IN EMI IN A ROMANIAN UNIVERSITY / 312-321

 

Cristina Ana MĂLUŢAN, Adina-Irina FORNA

ENSEIGNER LE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES EN MILIEU UNIVERSITAIRE : LE COURS DE RÉDACTION DES DOCUMENTS / TEACHING FRENCH FOR UNIVERSITY PURPOSES WITHIN A TECHNICAL AND SCIENCE FIELD OF STUDIES / 322-330

 

Aura CIBIAN

L"ACQUISITION DE LA PROPOSITION CIRCONSTANCIELLE DE TEMPS PAR DES ACTIVITÉS COMPARATIVES BILINGUES, FRANCO-ROUMAINES / THE ACQUISITION OF THE CIRCUMSTANTIAL TIME PROPOSITION BY COMPARATIVE BILINGUAL, FRANCO-ROMANIAN ACTIVITIES / 331-340

 

______________________________________________

 

 ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, nr. 19, tom 2 / 2018


 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ /

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 

Ioan SCHEAU

STRUCTURI ȘI VALORI ESTETICE ÎN VOLUMUL ARTĂ ȘI VALOARE

DE LUCIAN BLAGA / AESTHETIC VALUES AND STRUCTURES IN LUCIAN BLAGA"S PAPER ART AND VALUE / 7-20

 

Silviu MIHĂILĂ

CULTURĂ NAȚIONALĂ VS. CULTURĂ UNIVERSALĂ ÎN PUBLICISTICA ZOEI DUMITRESCU-BUȘULENGA / THE NATIONAL CULTURE AND THE UNIVERSAL CULTURE IN ZOE DUMITRESCU BUȘULENGA"S PUBLISHING WORKS / 21-36

 

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU

GRIGORE ALEXANDRESCU - POETUL PEREGRIN / GRIGORE ALEXANDRESCU - THE THOUGHTFUL PILGRIM / 37-44

 

Maria HOLHOȘ, Andra Gabriela HOLHOȘ

ION AGÂRBICEANU - MOMENTE DIN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎN PREAJMA MARII UNIRI / ION AGARBICEANU - MOMENTS IN THE ROMANIAN SOCIETY AROUND THE GREAT UNION / 45-60

 

Cristian ARHIP, Odette ARHIP

O ABORDARE ANTROPOLOGICO-NARATIVĂ A UNUI TIP DE PERSONAJ - ZIARUL / ANTHROPOLOGICAL NARRATIVE APPROACH OF A CHARACTER - THE NEWSPAPER / 61-67

 

Lucian Vasile BÂGIU, Paraschiva BÂGIU

FANTASTICUL, STRANIUL ŞI MIRACULOSUL ÎN ARANCA, ŞTIMA LACURILOR DE CEZAR PETRESCU / THE FANTASTIC, THE STRANGE AND THE MIRACULOUS IN ARANCA, ŞTIMA LACURILOR (ARANCA, THE SPIRIT OF THE LAKES) BY CEZAR PETRESCU / 68-76

 

Ingrid Cezarina-Elena BĂRBIERU

DIALECTICA SPAŢIULUI LA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ / THE DIALECTICS OF SPACE ÎN THE LITERARY WORK OF GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ / 77-92

 

Marius POPA

CLASICISMUL FRANCEZ. MECANISMELE CONFIGURĂRII CONCEPTULUI / IDENTITIES OF FRENCH CLASSICISM IN TUDOR VIANU"S LITERARY CRITICISM / 93-100

 

Petra Denisa TCACENCO

LIMBA NAŢIONALǍ ȊN IMAGINARUL POETIC AL SCRIITORILOR PAŞOPTIŞTI / THE NATIONAL LANGUAGE IN THE POEMS OF THE 1848 REVOLUTIONARY WAVE WRITERS / 101-114

 

 Dănuţa-Cristina-Mariana GHERMAN

Petru Bran şi Vasile Lucaciu - personalităţi ale învăţământului sătmărean în limba română / PETRU BRAN AND VASILE LUCACIU - PERSONALITIES OF THE EDUCATION ROMANIAN LANGUAGE IN SATU MARE /  115-125

 

Serenela GHIŢEANU

MYTHOLOGIE ET REALISME DANS A LA TABLE DES HOMMES DE SYLVIE GERMAIN / MYTHOLOGY AND REALISM IN SYLVIE GERMAIN"S A LA TABLE DES HOMMES / 126-134

 

Mirela-Sanda SĂLVAN

IDENTITÉS FRACTURÉES - QUELQUES ILLUSTRATIONS / FRACTURED IDENTITIES - A FEW ILLUSTRATIONS / 135-142

 

Vlad DOBROIU

LA FEMME COMME CHAMP DE BATAILLE DE MATÉI VISNIEC : LES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE DANS LES GUERRES INTERETHNIQUES / LA FEMME COMME CHAMP DE BATAILLE BY MATEI VISNIEC: THE SEXUAL FIGHT IN THE INTERETHNIC WAR / 143-150

 

Avdi VISOKA, Nysret KRASNIQI

CAMUS : DES ESSAIS VERS LE ROMANESQUE / CAMUS: THE ESSAIS ABOUT  ROMANESQUE / 151-156

 

Georgeta ORIAN

PRESĂ RELIGIOASĂ LA AIUD ÎN PERIOADA INTERBELICĂ. STUDIU DE CAZ - REVISTA „INIMA LUI ISUS" / RELIGIOUS PRESS IN AIUD IN THE INTERWAR PERIOD. CASE STUDY: THE MAGAZINE "INIMA LUI ISUS" (THE HEART OF JESUS) / 157-164

 

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ / LANGUAGE STUDIES

 

Rozalia COLCIAR

VALORI PRAGMATICE ALE ANACOLUTULUI ÎN TEXTUL DIALECTAL: ANACOLUTUL CAZULUI / PRAGMATIC VALUES OF ANACOLUTHON IN THE DIALECTAL DISCOURSE / 167-174

 

 Anca-Lorena SACALÎȘ

DIMINUTIVE ÎN EPITAFURILE DIN „CIMITIRUL VESEL" / DIMINUTIVES CONTAINED IN THE EPITAPHS FROM THE MERRY CEMETARY, IN SĂPÂNȚA / 175-184

 

Denisa-Maria TOUT

DIN LEXICUL CREDINŢELOR POPULARE SĂLĂJENE / WORDS RELATED TO POPULAR BELIEFS FROM SĂLAJ / 185-192

 

Dorin-Ioan CHIRA

GAELIC - THE OLDER MOTHER TONGUE OF SCOTLAND / 193-200

 

Maria POPONEŢ

THE (NON-)CORRELATION BETWEEN MORPHOLOGICAL MARKING AND INTERPRETATION IN INCHOATIVE VERBS THAT ARE OPTIONALLY MARKED WITH REFLEXIVE MORPHOLOGY / 201-214

 

 Constantin-Ioan MLADIN

ADDENDA À L"INFLUENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE SUR LA LANGUE ROUMAINE (LES FAUSSES GALLICISMES) / ADDENDUM TO THE INFLUENCE OF FRENCH LANGUAGE ON THE ROMANIAN LANGUAGE (ON FALSE GALLICISMS) / 215-226

 

Iulia MACARIA, Julia SABĂU

LES JEUX DE MOTS DANS LA PUBLICITÉ / THE IMPORTANCE OF WORDPLAYS IN ADVERTISING / 227-234

 

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ /

TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Elena Lucia MARA

JOCUL DIDACTIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR / DIDACTIC PLAY IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION / 237-248

 

Maria-Crina HERȚEG

RAISING  STUDENTS" AWARENESS OF BUSINESS CONCEPTUAL METAPHORS IN BUSINESS GENRE / 249-264

 

Maria DARABANT

Student perception of modernity in staging Shakespeare / 265-278

 

Gabriel BĂRBULEȚ

TEACHING ENGLISH IN CONTEXT - CONTENT BASED LEARNING, TASK BASED LEARNING, PROBLEM BASED LEARNING / 279-285

 

Adina-Irina FORNA, Cristina Ana MĂLUȚAN

L"EXPOSÉ ORAL - UTILITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DANS LE CONTEXTE DU FRANÇAIS SPÉCIALISÉ / THE ORAL PRESENTATION - USEFULNESS AND CHARACTERISTICS IN THE CONTEXT OF FRENCH FOR SPECIFIC PURPOSES / 286-294

 

MISCELLANEA

 

Cătălin DEHELEAN

FACES OF THE CITY / 297-303

 

 

_____________________________________________

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, no. 19, issue 3 / 2018

 

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ /

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

Emilia IVANCU

MEANING OF (IN-)CONGRUENT TIME AND MEANINGFUL JOURNEYS IN SALMAN RUSHDIE"S THE GROUND BENEATH HER FEET AND VS NAIPAUL"S THE ENIGMA OF ARRIVAL / 7-16

 

Ana-Maria BACIU

HISTORY, FAIRY TALES AND THE SHAPING OF IDENTITY / 17-26

 

Doina TĂNASE

LA CRITIQUE THÉMATIQUE. ÉVOLUTION DU CONCEPT / 27-36

 

Alexandra-Lidia IONEL

RECONFIGURATIONS CONTEMPORAINES DU MYTHE DE MÉDÉE
CHEZ PASCAL QUIGNARD ET CHRISTA WOLF / CONTEMPORARY REWRITINGS OF THE MYTH OF MEDEA. PASCAL QUIGNARD AND CHRISTA WOLF /  37-50

 

Ingrid Cezarina-Elena BĂRBIERU

WILLIAM FAULKNER - PARTICULARITĂŢI ÎN CONSTRUCŢIA ARHITECTURII ROMANEŞTI / WILLIAM FAULKNER - PARTICULARITIES IN THE CONSTRUCTION OF THE NOVEL"S ARCHITECTURE / 51-56

 

Alina-Maria STOICA (MODORCEA)

METAFIZICA BLÂNDULUI DETECTIV JULES MAIGRET, EROUL ROMANELOR LUI GEORGES SIMENON / THE METAPHYSICS OF THE GENTLE DETECTIVE JULES MAIGRET, THE HERO OF THE NOVELS OF GEORGES SIMENON / 57-68

 

Alexandra Claudia ȘOICA (COROIU)

PACTUL DEMONIC ȘI CONSECINȚELE SALE ÎN SCRIERILE LUI J. W. GOETHE ȘI GALA GALACTION / THE DEMONIC PACT AND ITS CONSEQUENCES IN J. W. GOETHE AND GALA GALACTION"S WRITINGS / 69-76

 

 

 

Georgeta Pompilia COSTIANU (CHIFU)

AVATARURILE LUMII INTERIOARE ÎN OPERA DOINEI RUȘTI / THE AVATARS OF THE INNER WORLD IN DOINA RUSTI"S WORK / 77-82

 

Raluca GIURGIULESCU

REALISMUL MAGIC ȘI  MODERNITATEA POVESTIRILOR LUI FĂNUȘ NEAGU / MAGIC REALISM AND THE MODERNITY OF FĂNUȘ NEAGU"S STORIES /  83-87

 

Mihaela Diana LUPȘAN

MIRCEA ELIADE. EXPERIENȚA EXILULUI / MIRCEA ELIADE. THE EXILIC EXPERIENCE / 88-102

 

Carmen Ioana POPA

DEGHIZĂRILE INTERSEXUALE ȘI ANDROGINISMUL ZEILOR / INTERSEXUAL DISGUISE AND THE ANDROGYNY OF THE GODS / 103-110

 

Iuliana PĂUNESCU

TEHNICI NARATIVE DE CREARE A ATMOSFEREI FANTASTICE ÎN POVESTIRILE LUI VASILE VOICULESCU / NARRATIVE TECHNIQUES FOR CREATING THE FANTASTIC ATMOSPHERE IN REALITY IN VASILE VOICULESCU"S STORIES / 111-116

 

Simona-Marilena CRĂCIUN (POGAN)

SPAȚIUL ÎN POVESTIRILE SADOVENIENE, ÎNTRE LEGENDĂ ȘI MIRACULOS / THE SPACE IN M. SADOVEANU̕S SHORT STORIES, BETWEEN LEGEND AND MARVELLOUS / 117-124

 

Marinela-Viorica SABOU (ȚUCULETE)

FORME ALE IMAGINARULUI CULTURAL ÎN OPERA LUI VIRGIL IERUNCA. FENOMENUL PITEȘTI / FORMS OF CULTURAL IMAGINATION IN VIRGIL IERUNCA"S WORK. THE PITEȘTI PHENOMENON / 125-134

 

Iulia Mirela TARKO

FRESCA SOCIETĂŢII ARDELENEŞTI DIN MUNŢII APUSENI DUPĂ UNIREA DIN 1918 - ROMANUL DRUMUL DE PE URMĂ DE OVIDIU BÎRLEA / A FRESCO OF THE TRANSYLVANIAN SOCIETY IN THE APUSENI MOUNTAINS FOLLOWING THE 1918 INION - IN OVIDIU BIRLEA"S NOVEL THE LAST JOURNEY / 135-150

 

Violeta-Luminiţa ŞIPOŞ

DR. AUREL ISAC - UN APĂRĂTOR AL CAUZEI ROMÂNILOR ȊN TRANSILVANIA / A DEFENDER OF THE CAUSE OF ROMANIANS IN TRANSYLVANIA /  151-161

 

Elena Teodora Mihaela SĂCĂREA (COLDEA)

MINORITATEA GERMANĂ DIN TRANSILVANIA, DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT / GERMAN MINORITY FROM TRANSYLVANIA, FROM ITS ORIGINS TO THE PRESENT / 162-167

 

Carmen VASILCA

RUXANDRA CESEREANU – CÂTEVA DETERMINĂRI ALE IMAGINARULUI ACVATIC / RUXANDRA CESEREANU - FEW DETERMINATIONS OF AQUATIC IMAGINARY / 168-176

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ / LANGUAGE STUDIES

 

Anda BRATU (LĂSCUŞ)

DIMINUTIVE, ȘI LA PROPRIU, ȘI LA FIGURAT / DIMINUTIVES, BOTH LITERALLY AND FIGURATIVELY / 179-188

 

Iulia Mihaela TĂMAȘ

RECIPROCITATEA RELAȚIEI ANTROPONIME-TOPONIME / THE MUTUAL CHARACTER OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPONYMS AND TOPONYMS  / 189-198

Mihaela TĂLPAȘ

Mihaela TĂLPAȘ

SĂ-I DĂM CREDIT CREDITULUI / LET"S GIVE CREDIT TO CREDIT / 199-207

 

Angela-Gabriela POP

LE BLOG, NOUVEAU CADRE DISCURSIF ? / BLOG, DISCUSSION FRAMEWORK OF JOURNALISTIC GENRES? / 208-224

 

 

 

 

 

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ /

TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

 

Gabriel BĂRBULEȚ

TRADITIONAL "VERSUS" MODERN TEACHING METHODS/APPROACHES. TRENDS AND NECESSITIES / 227-232

 

Alexandra E. JACOBSEN

THE ROLE OF FEEDBACK IN THE PEDAGOGICAL INTERACTION: A SOCIAL-CULTURAL VIEW / 233-246

 

 

Gabriela TOMA (BĂNUŢOIU)

LES THÉORIES DES REPRÉSENTATIONS ET DES DISCOURS DES MANUELS / THEORIES OF REPRESENTATIONS AND DISCOURSE IN  TEXTBOOKS / 247-254

 

Ramona Ștefana PETROVAN

ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND VALORIFICAREA METODELOR DIDACTICE TRADIȚIONALE ȘI ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI / A COMPARATIVE ANALYSIS REGARDING THE VALUATION OF TRADITIONAL TEACHING METHODS AND OF ACTIVE - PARTICIPATIVE ONES IN DEVELOPING PRESCHOOLERS" LANGUAGE SKILLS / 255-270

 

Valentin TODESCU

APLICAȚII MOBILE UTILE ÎN PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA LIMBII GERMANE / USEFUL APP FOR TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE / 271-274

 

Brinduša ŽUJKA

PASTELUL ÎN MANUALELE FOLOSITE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN SERBIA / THE DESCRIPTIVE POEMS IN THE MANUALS USED IN PRIMARY EDUCATION IN ROMANIA IN SERBIA / 275-284

 

 

 

 

 

MISCELLANEA

 

Valeria Maria PIORAȘ

FILE DIN CRONICA MARII UNIRI / ASPECTS OF THE GREAT ROMANIAN UNION / 287-289

 

 

BOOK REVIEWS

 

Valeria Maria PIORAȘ

Delia-Anamaria RĂCHIȘAN - ISTORICUL ȘI ESTETICA MĂRȚIȘORULUI ROMÂNESC DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ ÎN PREZENT / Delia-Anamaria RĂCHIȘAN - THE HISTORY AND THE AESTHETIC EVOLUTION OF THE ROMANIAN „MĂRȚIȘOR" FROM THE VERY BEGINING TO NOWADAYS / 291-293

 

Georgeta ORIAN

Delia-Anamaria RĂCHIȘAN - MITOLOGIA ROMÂNEASCĂ ȘI ESTETICA ARTEI TRADIȚIONALE DIN MARAMUREȘ / Delia-Anamaria RĂCHIȘAN - ROMANIAN MITHOLOGY AND THE AESTHETICS OF THE TRADITIONAL ARTS IN MARAMUREȘ / 294-296