Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2010

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2010 TOM 1 - ABSTRACTS

CUPRINS 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Ileana Ghemeş, Cultura românească văzută din exil. Eugène Ionesco, Littérature roumaine (1955)

Ion Buzaşi, Un scriitor blăjean necunoscut: Ioan Rusu

Constantin Cubleşan, Eugen Ionescu - Hugoliada

Mircea Popa, Emile Verhaeren - poetul Oraşelor tentaculare

Diana Câmpan, Jocul identităţilor literare, artistice şi religioase în jurnalul de călătorie contemporan

Anca Daniela Mihuţ, Regizorul - de la tehnician la hermeneut. Valenţe transculturale ale spectacolului de teatru

Lavinia Geambei, ,,Partea de negociere" a textului în memorialistica detenţiei

Georgeta Orian, Istoria, context şi pretext literar. Câteva exemple

Nicoleta Popa Blanariu, „Străini" şi „Venetici". O mitologie gnostică a exilului

Andrei Terian, G. Călinescu şi cronicarii literari ai perioadei interbelice

Carmen Alexandrache, Alteritatea - o problemă de metodă în analiza literară şi istorică

Florentina Bucuroiu, Hora românească. Abordare interdisciplinară

Emilia Ivancu, Şansa unei literaturi între exorcizarea trecutului şi provocările globalizării. Literatura română azi şi ecourile ei poloneze

Ovidiu Ivancu, Galeria românească de eroi. O abordare interdisciplinară

Rafał Rykowski, Basmele lui Ion Creangă ca o conexiune între folclorul românesc şi cel slav

Iuliana Savu, Cercetarea interdisciplinară a utopiei literare: de la actul recunoaşterii la necesitate şi limite

Iuliana Wainberg, Influenţe creştine în creaţii lirice ale lui Vasile Alecsandri şi Dimitrie Bolintineanu

 

STUDII DE LIMBĂ

Emilia PARPALĂ, Literatura şi noua interdisciplinaritate: stilistica cognitivă şi poetica cognitivă

Monica Borş, Unităţi şi structuri lexicale în dinamica limbii române contemporane

Luminiţa CRĂCIUN, Interdisciplinaritatea - Caracteristică a domeniilor nou-constituite. Studiu de caz: Polemologia

Tomasz Cychnerski, Morfemele suprapuse din structura formelor flexionare: schiţă de sistematizare morfonologică

Tomasz Klimkowski, Două prefixe româneşti de origine slavă: ne-şi răs/z-

Valerica SPORIŞ, Funcţia stilistică a topicii adjectivale în limba română

Simina Terian-Dan, Preliminarii la o tipologie a textemelor româneşti. Abordare din perspectivă integralistă

Mircea FARCAŞ, Particularităţi fonomorfologice ale subdialectului maramureşean

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Liviu ANTONESEI, Omul - fiinţă culturală. Pedagogia şi educaţia la răscruce

Marcela CIORTEA, Între har şi Dar... Ce mă fac? Sunt debutant!

Mircea-Constantin BREAZ, Deschideri interdisciplinare şi transdisciplinare în câmpul literaturii pentru copii. Perspective didactice interculturale

Dana Jucan, Caracteristici ale curriculumului universitar în plan naţional şi european

Liuba BOTEZATU, Rosturile integralităţii academice în cultura educaţiei lingvistice şi literare a studenţilor

Dana Sorana URS, Workshop Interdisciplinar pentru Universităţile Tehnice

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2010 TOM 2 - ABSTRACTS

 

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Ewa RYCHTER, Nostalgia şi multele sale tânjiri (apartenenţe)

Liliana HAMZEA, Transdisciplinaritate de bază: cazul programelor de studii culturale

Marinela LUPŞA, Conturarea modernistă şi postmodernistă a personajelor

Rodica PIOARIU, Ioan PIOARIU, O privire retrospectivă a învăţării limbii engleze în România

Péter GAÁL-SZABÓ, Comunicarea sinelui cultural peste discipline: antropologia literară a Zorei Neale Hurston

Zeynep Yilmaz KURT, Patriarhie, ştiinţă şi spiritualitate în Jeanette Winterson "Gut Symmetries"

Nicoleta Petronela APOSTOL, Reflecţii asupra sferelor ştiinţifice şi literare în "The Genius and the Goddess"/

Alexandra-Florina JIC, O abordare interdisciplinară a romanelor lui George Orwell: explorarea tehnicilor totalitare de manipulare în " O mie nouă sute optzeci si patru" prin intermediul psihologiei umaniste

 

STUDII DE LIMBĂ

Elena BUJA, Teoria prototipului şi relaţiile semantice în româna copiilor mici

Mona ARHIRE, O abordare interdisciplinară a cercetării bazate pe corpus: cazul studiilor de traduceri

Gabriel BĂRBULEŢ, O posibilă grilă de analiză conversatională din perspectiva argoului aplicată la "O, Brother, Where Art Thou"

Mădălina CERBAN, Proprietăţi de codare şi comportamentale în relaţiile gramaticale

Arina GREAVU, Împrumuturi recente în limba română - o perspectivă cantitativă

Gordana VUKOVIĆ-NIKOLIĆ, Utilizarea lui tsar/czar, цар/car şi a cuvintelor înrudite în engleză şi sîrbă

Crina HERŢEG, Despre expresivitatea verbelor

 

PEDAGOGIE ŞI METODOLOGIA PREDĂRII LIMBILOR STRĂINE

Luminiţa ANDREI COCÂRŢĂ, Alternative fericite la predarea/învăţarea tradiţională în secolul 21

Marinela GRĂNESCU, Ema ADAM, Structura planului de învăţământ

Emilia PLĂCINTAR, Predarea analizei coversaţionale studenţilor de la comunicarea în afaceri

Mariana TOMA, Gabriela MOCAN, Rolul culturii şi colocaţiilor în predarea limbilor străine

Daciana INDOLEAN, Transdisciplinaritatea - o trăsătură intrinsecă a predării ESP

Alexandra E. JACOBSEN, Utilizarea strategiilor cooperative în învăţarea englezei de specialitate la nivel universitar

Teodora POPESCU, Predarea englezei pentru inteligenţe multiple

 

MISCELANEA

Natalia HADA, Recenzie de carte

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2010 TOM 3 - ABSTRACTS

SOMMAIRE

ÉTUDES DE LANGUE

LIGIA STELA FLOREA, Inscription du dialogue dans un discours monologal. Analyse linguistique et pragmatique d"un texte littéraire

ANCA GÂŢĂ, ALINA GANEA, GABRIELA SCRIPNIC, Indicateurs médiatifs en roumain

MONICA IOANI, Le langage scientifique et technique dans l"univers de la langue commune des personnages du théâtre d"Eugène Ionesco

CONSTANTIN MANEA, Remarks on the Scope of the Neologistic Influence from English Sources - Translation as a Case in Point

IVANKA MAVRODIEVA, a study of New rhetorical terms as Interdisciplinary Features of Language

VALERIA MARIA PIORAŞ,Visages du français dans une épopée roumaine moderne : Mircea Cărtărescu, Levantul

IULIA VERONICA BELDIMAN, Ways of Pleating Stylistic Devices in Cătălin Mihuleac"s Classified ADS

OANA MARIA PĂSTAE, Catégories floues et prototypicalité

AURA CIBIAN, Equivalences terminologiques dans les textes règlementaires du XIXe siècle

ALEXANDRA-VALERIA POPESCU, The Subject-Neutral Vocabulary

VERA VUJEVIC,  Cohesive Relation of Ellipsis in English

 

ÉTUDES DE CULTURE ET LITTÉRATURE

ANDREI BARNA,  Sur certaines relations entre les sciences de la littérature      

ANNA CAIOZZO, Du corps vêtu au corps dévêtu ou le corps miroir de l"Âme dans la miniature orientale

RODICA-GABRIELA CHIRA, Oeuvre ouverte et savoir encyclopédique

MIROLJUB JOKOVIC, Carnival Structures

PERIŞANU, Mariana, Les métaphores en pierre de Brâncuşi et l"esthétique du modernisme littéraire

ION VEZEANU,  Mythologie, magie et science

GABRIELA CHICIUDEAN, Cold, a Recurrent Motif in Literature

SIMONA JIŞA, La figure de la mère chez Dominique Fernandez. De la psychobiographie appliquéé à Michel-Ange au texte romanesque

OLGA KAITER, Literarische texte - aktive träger von landeskundlicheninformationen  

ALEXANDRU LUCA, L"aphorisme, la métaphore et la parabole chez Antoine de Saint -Exupéry

CORINA MOLDOVAN, La saisie interdisciplinaire de l"espace et du temps.Géographie et littérature. Paris chez Italo Calvino, Georges Perec

OTILIA MINODORA SIMION, Wells" Scientific Romances - a Classic Case of Interdisciplinarity

CORALIA TELEA, Une lecture plurielle du théâtre cornélien

CRISTIANA BULGARU TESCULA, Sur le transfert de procédés entre la littérature et la psychologie cognitive dans l"exploration des rêves

 

DIDACTIQUE DE L"ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES

RODICA TOMESCU, TEODORA POPA, Bloguer à la fac

MARION COHEN-VIDA, L"enseignement de la traduction spécialisée - un processus complexe et interdisciplinaire

VALENTIN TODESCU, Gehört die zukunft der fremdsprachenlehre dem „E-Learning" begriff?/

MISCELLANÉES

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2010 TOM 4 - ABSTRACT

LAUDATIONES

Ileana Ghemeş, LAUDATIO. Discurs rostit cu prilejul decernării titlului de DOCTOR HONORIS CAUSA al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Prof. Univ. Dr. Hab. Zdzisław Hryhorowicz (28 mai 2010)

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Zdzisław HRYHOROWICZ, Le sujet littéraire: „Jeux de la mort et du retour"

Mara Magda MAFTEI, L"engagement idéologique de Cioran, Camus et Sartre

Khatuna BERIDZE, Interdisciplinarity of translation analysis: A sublime in Georgian verse, intertextuality and symbols in Russo-English translations

Emilia IVANCU, In search of Mundus Imaginalis or mirror-ed/-ing worlds in The Enchantress of Florence by Salman Rushdie

Ileana GHEMEŞ, Cultura românească văzută de peste hotare. Mircea Eliade, Los Rumanos. Breviario historico (1943)

Adina Curta, Eugen Ionescu despre tragic şi grotesc în viaţa lui Victor Hugo

Lucian Vasile BÂGIU, Pagini despre religie şi cultură. Valeriu Anania, Din spumele mării (1995)

Maria Holhoş, Andra Gabriela Avram, Aspiraţii ale umanităţii în creaţii literare româneşti

Cristina VĂNOAGĂ POP, Fotografia ca metodă de interpretare a textului literar la Andrei Codrescu

 

STUDII DE LIMBĂ

Ronald R. JACOBSEN, Debating as a communicative event: a look through Hymes" lenses

Silvia IRIMIEA, The visibility of the presidential candidates of the Romanian 2009 election campaign in the written press

Gina MĂCIUCĂ, Pros and cons of the English Passive

Liliana SOARE, Şcoala Ardeleană. Aspects of mathematical terminology

Vera SAVIĆ, Ilijana ČUTURA, Interdisciplinarity as the key of translation - Serbian translations of Pound"s poetry

Sonia MUNTEANU, RA titles in Mechatronics: A study of structure and function

Crina HERŢEG, Coordonate temporale în unităţile ficţionale

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Mortaza YAMINI, Nasser RASHIDI, Elham SHAFIEI, On the relationship between EFL learners" oral communication apprehension and personality traits

Liuba BOTEZATU, Retroacţiunea şi Graţierea în cultura educaţiei moderne/postmoderne

Elena Lucia Mara, Opţionalul la Limba şi literatura română şi interdisciplinaritatea

Ramona Ştefana PETROVAN, Dezvoltarea competenţelor de comunicare şi interacţiune în însuşirea limbii engleze prin utilizarea metodelor didactice centrate pe elev

Liana TĂUŞAN, Dimensiuni ale politicilor curriculare actuale

Letiţia TRIF, Cristina NANU, Teacher competencies as perceived by students from the Teacher"s Training Department

 

MISCELLANEA

Justyna TEODOROWICZ, Din atelierul traducerii romanului Exuvii de Simona Popescu

Marius-Valeriu GRECU, Viziunea biblică în Anatolida lui I. Heliade-Rădulescu

Constantin Cubleşan, Alecu Russo: „un subiect bun pentru o poezie"

Diana Câmpan, Confesiuni şi antidepresive culturale