Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2002

 

SECTIUNEA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE

ION BUZASI, Cipariu si Eminescu. Afinităti elective / Cipariu and Eminescu. Elective Affinities

MIRCEA POPA, Hugo von Hofmansthal si Victor Eftimiu / Hugo von Hofmansthal and Victor Eftimiu

ALIN MIHAI GHERMAN, Un poet iluminist necunoscut: Ioan Oltean / An Unknown Enlightenment Poet: Ioan Oltean

LUMINITA CHIOREAN, Descrierea textuală a pronumelui semiindependent. Secventa "al (a ai ale)"/ The Textual Description of the Semi-Independent Pronoun. The Sequence "Of"

LUMINITA CHIOREAN, Momentul: gen cu mai multe „mofturi"/ The Moment : style with more »trifles »

CLAUDIA CIORTEA, Dimitrie Cantemir. Influente în fraza "Divanului..." / Dimitrie Cantemir. Influences in the sentence"Divanului ..."

STELUTA COCULESCU, Strategii argumentative in dezbaterea televizată / Argumentative Strategies in the TV Debate

CONSTANTIN MLADIN, Strategii lingvistice si perilingvistice in traductologie - principii si analiza de caz. I. Interferente diafazice, diacronice si diatopice / Linguistic and Peri- linguistic Strategies in Translation - principles and case study. Alternative , Diachronic and Diatopic Interferences

ILEANA GHEMES, Drumul revistei „Tara noastră" în 1925/ « Our Country », The Route of the Magazine in 1925

CRISTINA IRIDON, Libertatea individului / The Liberty of the Individual

RODICA ROSIANU-CORNEA, O lectură neconventională a unui text odobescian/ A Non-conventional Reading of an Odobescian Text

DIANA CÂMPAN, Intre contestarea utopiei si confesiunea distopică în „Falsul jurnal de călătorie" al lui A. E. Baconsky / Between Contesting the Utopia and the Dystopian Confession in " The False Travel Journey" by A. E. Baconsky

EUGENIA-SIMONA FILIP-ANTOFI, Ipoteze si controverse privind specificul discursului liric/ Hypotheses and Controversies Concerning the Specific of the Lyrical Discourse

MIRELA GHEORGHE, Tematica fantastică maupassantiană, semn al unui univers în declin/ The Fantastic Theme with Maupassant, Sign of a Universe in Decline

LOREDANA ILIE, Comicul absurdului la I. L. Caragiale/ The Comic of the Absurd with I.L. Caragiale

GEORGETA ORIAN, Principii ale comicului în "O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale/ Principles of the Comic in »A Lost Letter » by Caragiale

GABRIELA CHICIUDEAN, „Copil schimbat" - „antologie de superstitii si practici magice"/ « Changed Child » - « an anthology of superstitions and magic practices »

IULIANA GALATĂ, Particularităti dialectale în "Noul Testament de la Bălgrad"/ Dialectical Peculiarities in « Noul Testament de la Balgrad »

RĂZVAN SĂFTOIU, Cultura română - orală sau scrisă? The Romanian Culture - oral or written ?

MELANIA ISTRATE, Limbajul eminescian - Casa fiintei românesti/ Eminescu"s Language - The House of the Romanian Human Being

CONSTANTIN CUBLESAN, Nicolae Filimon - cronicarul teatral/ Nicolae Filimon - The Theatrical Chronicler

SILVIA MIHUT, Bicentenar Victor Hugo/ Bicentenary Victor Hugo

RODICA - GABRIELA CHIRA, Poétique des voyages dans L" Autre Monde ou les Estats et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac/ Despre o poetică a călătoriilor în L" Autre Monde ou les Estats et Empires de la Lune de Cyrano de Bergerac

EUGENIA ENACHE, L" Art dans les romans de Georges Rodenbach/ Arta in romanele lui Georges Rodenbach

ADINA CURTA, Marguerite Yourcenar, Amour et Passion/ Marguerite Yourcenar, Dragoste şi Pasiune

MARICELA STRUNGARIU, L" Autobiographie gidienne - une autofiction déguisée/ Autobiografia lui André Gide - o autoficţiune disimulată

CORALIA HANDREA, Le ludique illustré par Marcel Aymé dans Les Contes du chat perché/ Ludicul ilustrat de Marcel Aymé în Les Contes du chat perché

PAUL VIRGIL NANU, Le féminisme diplomatique dans la littérature belge/ Feminismul diplomatic în literatura belgiană

MARION COHEN-VIDA, Schimbul - unitate minimala a interactiunii / The Exchange - a minimal unit of the interaction

VALERIA MARIA PIORAS, Autotraducerea la scriitorii români din diaspora/ Self translation with the Romanian writers from Diaspora

CECILIA MORAR, Victor Hugo dans les yeux d"un enfant du siècle/ Victor Hugo văzut de un copil al secolului

DOINA PUSCAU, Mariano Baffi, traducator al lui Lucian Blaga în limba italiana/ Mariano Baffi, translator of Lucian Blaga in Italian

ANCA MIHAELA DOBRINESCU, Virginia Woolf "s " The Waves " On the Making of Fiction and the Condition of the Writer/ "Valurile" Despre fictiune si conditia scriitorului

RODICA PIOARIU, Romanian Responses to the American Theatre in the First Half of the 20th Century/ Reactii romanesti despre teatrul american in prima jumatate a secolului al XX-lea

MARINELA LUPSA, Post War English Criticism/ Critica postbelica engleza

SORINA CHIPER, Postmodern Historiography : Julian Barnes " A History of The World in 10 ½ Chapters " and Jane Campion"s The Piano/ Istoriografia postmoderna: Julian Barnes" Istoria lumii in 10 ½ capitole" si "Pianul" de Jane Campion

GABRIEL BARBULET, The City as Labyrinth Orasul labirint

IOANA COTÎRLEA, Dreams of Transgression in "Waiting for Godot" Viziunile transgresiunii in "Asteptandu-l pe Godot"

CRINA HERTEG, Magic Realism in John Fowles"s "The Magus"/ Realismul magic in "Magicianul" de John Fowles

RAMONA HOSU, The Object Poem / The Pop Object / Poemul obiect/Obiectul Pop

CAMELIA PETRESCU, Pentru o practica a traducerii / For a Usage of Translation

ALEXANDRA MUNTEANU, A Wittgensteinian Analysis of Samuel Beckett "s Drama/ O analiza Wittensteiniana a dramei lui Samuel Beckett

MARIA STEFANESCU, Things Done With Words. Speech Act Theory and Deconstruction/ Situatii create cu ajutorul cuvintelor. Teoria actelor de vorbire si deconstructivismul

NATALIA MUNTEAN, Metaphoric Language/ Limbajul metaforic

ANDA STEFANOVICI, Teaching Creative Writing to Students/ Predarea scrierii creative la studenti

BIANCA - OANA PETRUT, Communication vs Teaching vs Teacher/ Comunicare vs Predare vs Profesor

ILDIKÓ GY. ZOLTÁN, A Most Colourful World/ O lume foarte colorata

IONELA CHIRU, Breaking Stereotypes in Language/ Renuntarea la stereotipuri in limba straina

CARMEN MAFTEI, IULIA CORINA DOBROTA, Use and Translation of Passive Constructions in the Scientific Discourse/ Folosirea si traducerea constructiilor pasive in discursul stiintific

IULIA CORINA DOBROTA, CARMEN MAFTEI, The Metaphoric Dimension of Economic Text/ Dimensiunea metaforica a textului economic

MONICA PONTA, Anglicismele folosite în cronicile cinematografice românesti / Anglicisms used in the Romanian cinematographic chronicles

RODICA TEODORA BIRIS, Proverbe si zicatori întâlnite la germanii din Arad/ Proverbs and sayings used by the Germans from Arad

VALENTIN TODESCU, Genul substantivului - studiu comparativ româna-germana/ The Gen of the Noun- comparative study in Romanian and German

PETRU STEFAN IONESCU, Fraza complexă ca structură cauzală

VASILE FANACHE, Caragialianul "Tren de placere"/ The Caragialesque » Train for Pleasure »

SILVIA MIHUT, I. L. Caragiale în mediul francofon European/ I. L. Caragiale in the European French Milieu

ILEANA GHEMES, Caragiale si Blajul/ Caragiale and Blaj

RODICA PIOARIU, Despre o traducere a lui Caragiale în limba engleza/ On a translation of Caragiale in English

ILEANA GHEMES, Pagini din dosarul critic al unui personaj caragialian. Anca, eroina dramei Napasta/ Pages from the Critical Journal of a caragialesque character,Anca, the heroine of the drama "Napasta"

GEORGETA ORIAN, Tache Farfuridi, personaj secundar?!/ Tache Farfuridi,a minor character?!

IULIANA GALATA, Un catindat de la Perceptie/ A candidate from the Office

GABRIELA CHICIUDEAN, Despre „Kir Ianulea"/ About "Kir Ianulea"

CONSTANTIN CUBLESAN, Eroii pieselor în actualitate/ The Heroes of the Plays in Real Life