Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

 

UNIVERSITATEA „1 DECEMBRIE 1918" DIN ALBA IULIA

Facultatea de Istorie şi Filologie

Departamentul de Filologie

 

LANSEAZĂ

INVITAȚIA DE COLABORARE LA REVISTA ȘTIINȚIFICĂ

„ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA”

Nr. 25 / 2024

ISSN 1582-5523Revista este indexată în Bazele de Date Internaţionale ERIH PLUSCEEOL (Central and Eastern European Online Library), EBSCO Research Database şi este inclusă în Categoria B  - CNCS.

Invitația se adresează cadrelor didactice și cercetătorilor, precum și studenților doctoranzi din domeniul Filologie (sau domenii conexe), din țară și din străinătate. Pot fi transmise spre publicare studii și articole în limbile română, engleză, franceză, germană, italiană și spaniolă, cu următoarea tematică generală:

  • Istoria culturii și literaturii române în context european / universal;
  • Raporturi, conexiuni, interferenţe culturale în spaţiul european / universal;
  • Studii de literatură comparată;
  • Studii de filozofia culturii, teoria mentalităților, istoria artei, folclor și etnologie, antropologie culturală;
  • Discurs, limbaj, comunicare; studii de lingvistică generală și comparată;
  • Traductologie şi interpretariat;
  • Didactica disciplinelor filologice:perspective moderne în învăţământul preuniversitar şi universitar.

 

  

             TERMENE IMPORTANTE


- Transmiterea studiilor / articolelor propuse spre publicare (in extenso) și a Acordului de publicare (semnat): 

10 iunie 2024 (dată limită!!!)


Articolele nu vor depăși, pe cât se poate, 10-12 pagini, vor respecta cu fidelitate  Normele de redactare și vor fi însoțite obligatoriu de Acordul de publicare.


IMPORTANT! SUNT ACCEPTATE SPRE EVALUARE ÎN VEDEREA PUBLICĂRII DOAR LUCRĂRILE CARE RESPECTĂ INTEGRAL NORMELE DEONTOLOGICE ȘI DE REDACTARE ȘTIINȚIFICĂ PRECIZATE ÎN INSTRUCȚIUNILE PENTRU AUTORI!


- Confirmarea acceptării lucrării: până la data de  1 septembrie 2024

 


- Achitarea taxei de publicare și transmiterea dovezii de plată (chitanța scanată): până la data de 10 septembrie 2024.

 Taxa de publicare este de 100 lei și se va achita în contul în LEI:

Cont: Asociația Pro Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

str. Unirii, nr. 15-17, Corp C, Județul Alba,

Cod fiscal 33887538

cont bancar BCR Sucursala Alba,

IBAN RO45RNCB0003145211750001

(SE VA PRECIZA OBLIGATORIU: PENTRU REVISTA AUA. PHILOLOGICA / 2024. Taxa va fi achitată doar de către colaboratorii cărora li s-a confrmat acceptarea lucrării în vederea publicării!)


Lucrările in extenso, fișele de înscriere, acordurile de publicare și dovezile de achitare a taxei de publicare se vor transmite la adresa de email: auab@uab.ro     

Lucrările trebuie să respecte integral normele de redactare specifice revistei și deontologia cercetării științifice. Responsabilitatea pentru conținutul științific al lucrărilor le revine exclusiv autorilor.


Așteptăm cu interes colaborarea Dumneavoastră!