Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2000

 

COORDONATE LITERARE

Mircea Popa, Ion Agârbiceanu, „Licean... odinioară" si tricolorul de la Blaj

Diana Câmpan, Literatura realismului socialist si initiativele grupului „Steaua"

Iuliana Galată, Simbolistica numerelor în opera dramatică a lui Lucian Blaga

Rodica Chira (fr.), Cyrano de Bergerac, une approche SF

Silvia Mihut (fr.), Qu"est-ce que la littérature française régionale? (Des écrivains du sud-ouest de la France)

Silvia Mihut, Jean-Marie Gustave Le Clézio

Coralia Handrea (fr.), Une lecture dialectique du „Cid" de Pierre Corneille

Mircea Popa, Aurel Curtui (engl.), Early Romanian Responsiveness to American Literature

Rodica Pioariu (engl.), Changes in the Narrative Structure of the English Modern Novel

Marinela Lupsa (engl.), Art and Reality

Maria Stefănescu (engl.), Speech Act Theory - The Founding Fathers

Georgeta Orian, Poezia lui Vintilă Horia

Octavian Schiau, Lumea lui Mihai Eminescu în viziunea Mitei Kremnitz

Constantin Cublesan, De ce fel de Eminescu ne despărtim

Ionel Roman, Metafore ale infinitului în poezia lui Eminescu

Rodica Rosianu-Cornea, Actualizare - transformare - sens. „O călărire în zori" de Mihai Eminescu / Nichita Stănescu

Iuliana Galată, Mihai Eminescu si simbolistica organizării discursului liric

Gabriela Chiciudean, O posibilă interpretare a simbolurilor din „Cezara"

 

PROBLEME DE LIMBĂ

Constantin Mladin, Aspecte ale terminologiei, cu privire specială asupra celei lingvistice, din perspectiva teoriei vocabularului

Ionel Roman, Preocupările filologilor din Transilvania pentru studiul limbii, la mijlocul secolului al XIX-lea

Natalia Muntean, On Deconstruction - Linguistics and Grammatology

Crina Herteg, Evolution du genre du nom en français

Ioana Cotîrlea, Mood and Modality

Petru Ionescu, Das Kausalfeld und seine Begründung

 

ISTORIE LITERARĂ

Ileana Ghemes, Activitatea redactională a lui Teodor Murăsanu la revista „Pagini literare"

Alin Mihai Gherman, Povestea unei împăcări ratate: Samuil Micu „Istoria săborului de la Florentia"

 

CĂRTILE PROFESORILOR NOSTRI

Diana Câmpan, Ilie Moise, „Confrerii carpatice de tineret. Ceata de feciori", Editura Imago, Sibiu, 1999

Gabriela Chiciudean, Mircea Braga, „Cultura - o utopie asumată?", Editura Imago, Sibiu, 2000

Maria Petrescu, Silvia Mihut, „Jean Boudou - de la legendă la roman", Editura Napoca Star, Cluj-Napoca 2000

Diana Câmpan, Constantin Cublesan, „Templul cu vise", Editura Anotimp, Oradea, 1999

Iuliana Galată, Mircea Popa, „Homo militans", Editura Napoca Star, 2000

Maria Bozan, Ilie Moise, „Folcloristica sibiană", Editura Imago, 1999

Diana Câmpan, Constantin Cublesan, „Eminescu în orizontul criticii", Editura Paralela 45, Colectia Deschideri, 2000