Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2003

CUPRINS - TOM 1

CUPRINS - TOM 2

CUPRINS - TOM 3

 

CUPRINS - TOM 1


TOP

SECTIUNEA LIMBA SI LITERATURA ROMÂNĂ
ROMANIAN LANGUAGE AND LITERATURE

OCTAVIAN SCHIAU, Eugen Simion - o mare personalitate a culturii românesti / Eugen Simion - a Great Personality of the Romanian Culture

MIRCEA POPA, Preotul banatean Emanoil Micu si biblioteca sa: un colectionar de carte din a doua jumatate a sec. al XIX-lea/ The Priest from the Banat Emanoil Micu and his Library : a Book Collector from the Second Half of the 19th Century

EUGENIA SIMONA ANTOFI, „Formarea" si „deformarea" discursului narativ in poemul eminescian Luceafarul/ "Building" and "Distortion" of the Narrative Discourse in Eminescu"s Poem "Luceafarul"

GABRIELA DUDA, Destinul unui topos romantic: luna/ The Destiny of a Romantic Topos : the Moon

MIHAELA COJOCARU, Scrisul feminin românesc / The Feminist Romanian Writing

MARIUS NICA, Orasul crailor de Curtea-Veche/ The Town of the Profligates

CONSTANTIN CUBLESAN, Proza fantastica a lui Alexandru Macedonski / The Fantastic Prose of Alexandru Macedonski

VIRGIL NISTRU TIGANUS, Trepte ale revelatiei mistice în opera lui Lucian Blaga si Ion Barbu/ Stages of the Mystical Revelation in the Work of Lucian Blaga and Ion Barbu

LUCIAN BÂGIU, Valente ale mitului autohton în dramaturgia lui Valeriu Anania/ Aspects of the Native Myth in the Drama of Valeriu Anania

MARIAN ANTOFI, Marin Preda - O adunare linistita în Poiana lui Iocan/ Marin Preda - A Quiet Meeting in Iocan"s Clearing

AUREL PANTEA, Reveria identitatii ca mormânt nemîntuit / The Reverie of Identity as Liberated Tomb

MARIA CRACIUN, Limbajul metaforic - un mod de a comunica în poezia religioasa a lui Nichifor Crainic / The Metaphorical Language- A Way of Communicating in the Religious Poetry of Nechifor Crainic

LUCIA ISPAS, Radu Petrescu. Proza ca jurnal/ Radu Petrescu. Prose as Journal

DIANA CÂMPAN, A. E. Baconsky - despre contestarea avangardei si poezia negatiei/ A. E. Baconsky- About Contesting the Avangarde and the Poetry of Negation

ADELINA FARIAS, Clona literara (repere pentru o discutie asupra parodiei)/ The Literary Clone (Landmarks for a discussion on parody)

LOREDANA ILIE, Caragialismul în perioada interbelica/ Caragialism in the Inter-War Period

GEORGETA ORIAN, Exilul românesc dupa al II-lea razboi mondial: literatura, probleme, publicatii, raporturi / The Romanian Exile after World War II: Literature, Problems, Publications, Relations

GABRIELA CHICIUDEAN, Imaginea reflex si umbra în opera lui Pavel Dan/ The Reflex Image and the Shade in the Work of Pavel Dan

IULIANA WAINBERG-DRAGHICIU, Dimitrie Cantemir, Hronicul vechimei a romano-moldo-vlahilor/ Dimitrie Cantemir, The Chronicle of Antiquity of the Romanian-Moldo-Vlachs

LAZAR POPESCU, Un model de paideia crestina/ A model of Chritian Paideia

ILEANA GHEMES, Aspecte ale neosamanatorismului iorghist interbelic / N. Iorga and the traditionalist Inter-War Literary movements

ION POPESCU-BRADICENI, Mitul edenului / paradisului / raiului în poezia româna interbelica/ The myth of Eden/ Paradise/ Heaven in the Romanian Inter-War Poetry

DANIELA SOREA, O sarbatoare cu tenta dendrolatrica/ A Village Feast

CRISTINA IRIDON, Modernitatea morfologica a romanelor lui Petronius, Apuleius si Achilleus Tatios/ The Morphological Modernity of Petronius, Apuleius and Achilleus Tatios" Novels

MIHAI ALIN GHERMAN, Între literatura si istoriografie: Florian Aaron Idee repede de istoria printipatului tarii rumânesti / Between Literature and Historiography : Florian Aaron Quick Idea of the History of the Romanian Principality

CARMEN NICULESCU, Mitul în literatura româna/ Myth in the Romanian Literature

CLAUDIA CIORTEA, Grup verbal/ The Verbal Cluster

RODICA ROSIANU-CORNEA, Peritextul în Ereticii Dune de Fr. Herbert/ The Peritext in Ereticii Dune by Fr. Herbert

EVA MONICA SZEKELY, Lectura în viziunea modelului semiotic/ Reading in the Light of the Semiotic Model

CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Despre conceptul de functie si reflexele sale terminologice în sintaxa româneasca moderna /About theCconcept of Function and its Terminological Reflexes in the Romanian Modern Syntax

STELUTA COCULESCU, Rolul animatorului în dezbaterea televizata (Marius Tuca Show)/ The Role of the Animator in the TV Debate

RAZVAN SAFTOIU, Comun, împartasit, reciproc în interactiunea verbala în limba româna / Common, Shared,Reciprocal in the Verbal Interaction in Romanian

SILVIA KRIEB-STOIAN, Sensuri implicite ale interjectiilor de adresare / Implied Meanings of the Addressing Interjections

MARIA LAURA POP, Valori ale repetitiei prin apozitionare/ Values of the Repetition through Apposition

MARIA PETRESCU, Subiective sau circumstantiale subordonate introduse prin daca, unde, când / Subjective or Subordinate Clauses Introduced by if, where, when

MARIUS GRECU, Toponimele argesene atestate în secolul al XIV-lea (istorie si etimologie)/ The toponyms of the Arges county Certified in the XIVth century(history and etymology)

ILEANA GHEMES, Valori sintactice ale Dativului în limba latina/ Syntactic Values of the Dative in Latin

 

 

CUPRINS - TOM 2

TOP

SUMAR/ TABLE OF CONTENTS

LIMBA SI LITERATURA FRANCEZĂ

SILVIA MIHUT, Intertextualité dans les nouvelles de l"écrivaine suisse Corinna Bille/ Intertextualitatea din nuvelele scriitoarei elveţiene Corinna Bille

SILVIA MIHUT, Pour une promotion du français au XXIème siècle. (Alba Iulia)/ Pentru promovarea limbii franceze în secolul XXI. (Alba Iulia)

CARMEN ANDREI, Le personnage du roman libertin du XVIIIe siècle en quête d"une identité romanesque. Effet de lecture et réception littéraire/ Personajul romanului libertin din secolul al XVIII-lea aflat în căutarea unei identităţi romaneşti. Despre consecinţele lecturii şi receptarea literară

RODICA GABRIELA CHIRA, Charles Baudelaire et Stephan Wul - la perception de l"amour à travers le fantastique et la science-fiction/ Charles Baudelaire şi Stephan Wul - percepţia dragostei prin prisma fantasticului şi a ştiinţei-ficţiunii

ADINA CURTA, Marguerite Yourcenar - péchés et vices/ Marguerite Yourcenar - păcate şi patimi

CORALIA HANDREA, L"espace et le temps fictionnels: Marguerite Duras, Le Marin de Gibraltar/ Spaţiul şi timpul ficţiunii: Marguerite Duras, Le Marin de Gibraltar

MARIA PETRESCU, La femme, contingent et immuable dans l"oeuvre de Catherine Paysan/ Femeia, întâmplare şi constantă în opera lui Catherine Paysan

MIRELA DRĂGOI, Le rôle de la composante autobiographique dans l"oeuvre d"Apollinaire/ Rolul componentei autobiografice în opera lui Apollinaire

MIRELA GHEORGHE, Le personnage-phénomène, structure recurrente dans le fantastique maupassantien/ Personajul-fenomen, structură recurentă a fantasticului din opera lui Maupassant

ALEXANDRA DULĂU, Le sentactique dans les contes de Maupassant et d"Edgar Poe/ Fantasticul povestirilor lui Maupassant şi Edgar Poe

SIMONA GLIGOR, Nerval - le fantastique ou vivre l"irréel/ Nerval - fantasticul sau viaţa în afara realităţii

MONICA IOANI, Les personnages „hybrides" chez Eugène Ionesco/ Personajele „hibride" la Eugène Ionesco

PAUL NANU, La technique du regard volé dans « Femmes d"Alger/ dans leur appartement » par Assia Djebar/ Tehnica privirii furate în « Femmes d"Alger dans leur appartement » de Assia Djebar

VALERIA MARIA PIORAȘ, Subjectivité et historicité dans la traduction/ Subiectivitate şi istoricitate în traducere

AURA CIBIAN, Le langage de la publicité oblique/ Limbajul publicităţii oblice

DIANA RÎNCIOG, Izotopii ale reprezentării vieţii publice în opera lui Flaubert / Isotopies of the representation of the public life in the work of Flaubert

GABRIELA GRECU, Approche sémantique de la comparaison figée à base adjectivale/ Abordare semantică a comparaţiei cu bază adejectivală

ALINA GANEA, La question dans la théorie des FTA/ Despre întrebare în teoria FTA

ANCA GÂTĂ, Quand est-ce que le pronom déserte le verbe?/ Când dezerteză pronumele de lângă verb?

ANCA GÂTĂ, ADELA DRĂGAN, Valeurs pragmatiques du vocable roumain „vai" dans L"Evangile de Matthieu/ Valori pragmatice ale vocabulei româneşti „vai" în Evanghelia după Matei

ANCA ALEXANDRU, Interlocution et dativus ethicus en français et roumain/ Interlocuţiune şi dativ etic în franceză şi în română

STELUTA COCULESCU, Fonctionnement de ALORS. Application :Bouillon de Culture, émission de Bernard Pivot/ Despre funcţionarea lui ALORS. Aplicaţie : Bouillon de Culture, emisiune realizată de Bernard Pivot

ALEXANDRA DULĂU, MIRUNA OPRIȘ, Modalités de transfert dans le processus de la communication, de traduction et d"interprétation/ Modalităţi de transfer prezente în comunicare, traducere şi interpretare

MARIUS MUNTEANU, Convaincre !vs! persuader dans l"essai théologique de N. Steinhardt/ Convaincre !vs! persuader în eseul teologic al lui N. Steinhardt

ANA MARIA GRIGORE, Unité de traduction et pronoms de 2e personne en français et en roumain/ Despre unitatea traducerii şi despre pronumele personale (persoana a doua) în franceză şi în română

ILEANA SIRETEANU, Erasing and Rebuilding Levels of Identity in Michael Ondaatje"s ""The English Patient" and Margaret Atwood"s "The Handmaid"s Tale" / Desfiintarea si reconstruirea nivelelor de identitate in"The English Patient" de Michael Ondaatje si "The Handmaid"s Tale" de Margaret Atwood

ALINA CRIHANĂ, Strategii transtextuale în romanele lui David Lodge / Transtextual Strategies in the Novels of David Lodge

IULIA BELDIMAN, The Dracula Motif in Modern Guise / Motivul Dracula in interpretare moderna

ISABELA MERILA, John Fowels and the Labyrinth of Fiction / John Fowles si labirintul fictiunii

SORINA CHIPER, Representations of the City in Jeanette Winterson"s""Art& Lies" and "The Passion" / Reprezentari ale orasului in cartea "Art& Lies" de Jeanette Winterson si "The Passion"

ELENA SIMONA MITOCARU, Ambivalence and Authenticity in Sam Shepard"s "True West" / Ambivalenta si autenticitate in "True West" de Sam Shepard

ANCA DOBRINESCU, "Art of Fiction"-Henry James"s Contribution to the Theory of the Modernist Novel / Arta fictiunii - Contributia lui Henry James la teoria romanului modern

ANCA DOBRINESCU, Joseph Conrad"s Heart of Darkness-An Investigation of the Human Self /Romanul lui Joseph Conrad "Heart of Darkness"- o cercetare a fiintei umane

ARLEEN IONESCU, Epiphanies in James Joyce"s Ulysses / Epifaniile in romanul lui James Joyce "Ulysses"

ARLEEN IONESCU, The Interior Monologue- a Practice of Reading/ Monologul interior - o practica a lecturii

SIMONELA POPA, George Bacovia- A Morbid Soul in Pursuit of His Own Identity /George Bacovia - Un suflet morbid in cautarea propriei identitati

DIANA PRESADĂ, Reverberaţiile teatrului epic în creaţia lui Howard Brenton / TheRreverberations of the Epic Theatre in Howard Brenton"s Work

DIANA PRESADĂ, Ipostaze feminine în teatrul englez al secolului al XX-lea / Feminist Aspects in the EnglishTtheatre of the XXth Century

NICOLETA MEDREA, E.M. Forster"s ""only connect" versus Kipling"s " The Great Game of Being"/ E.M. Forster: ""only connect" and Kipling: " The Great Game of Being"

RAMONA-GABRIELA HOSU, The American Poetry of Revolt / Poezia americana de revolta

AUREL CURTUI, The Shakesperian Drama in Romanian Criticism/ Drama shakespeariana in critica romaneasca

AUREL CURTUI, NATALIA MUNTEAN, Daniel Defoe as Novelist / Daniel Defoe romancierul

RODICA PIOARIU, Arthur Miller şi Tennessee Williams în traduceri româneşti / Arthur Miller and Tennessee Williams in the Romanian translations

MARINELA LUPŞA, Modernism, Postmodernism (General Outline)/Modernism, postmodernism (Privire generala)

NATALIA MUNTEAN, Bernard Maclaverty"s Figure in the British Literature / Personalitatea lui Bernard Maclaverty in literatura britanica

EMILIA PAVEL, Myths, Symbols and Motifs in "Of Mice and Men" by John Steinbeck / Mituri, simboluri si motive in "Oameni si soareci" de John Steinbeck

ANCA MAICAN, Translations-Bridges to Communication / Traducerile- poduri spre comunicare

IULIA-CORINA DOBROTĂ, Consideraţii asupra teoriilor metaforei /Considerations on the Theories of Metaphor

OANA DUGAN, An Interlinguistic Approach of Idioms From a Cognitive Point of View / O abordare interlingvistica a idiomurilor din punct de vedere cognitiv

ANCA-IRINEL TELEOACĂ, Semantic Markers and Distinguishers in Computerese / Marcatori semantici in programarea pe calculator

LUMINIŢA MUŞAT, Metaphorical Termonology in English and Italian / Terminologia metaforica in limba engleza si italiana

ANDA ŞTEFANOVICI, An Academic Approach to Teaching the Scarlet Letter / O abordare academica in predarea romanului "The Scarlet Letter"

ILDIKO GY. ZOLTAN, Food for Thought / Hrana pentru gandire

BIANCA OANA PETRUT, To be or not to be a Surprise / A fi sau a nu fi o surpriza

LILIANA COPOSESCU, Research on the Construction of Meaning in the Interaction Between Native Speakers of English and Romanian / Cercetare asupra constructiei sensului in interactiunea dintre vorbitorii nativi de limba engleza si cei de limba romana

CORINA COLCERIU, The Choice of Words in Writing / Alegerea cuvintelor in scriere

ALEXANDRA MUNTEANU, Conceptual Frames in Beckett"s "Endgame" / Repere conceptuale in piesa lui Beckett "Endgame"

GABRIEL BĂRBULET, Meaning and Types of Meaning / Sensul si tipuri de sens

CRINA HERTEG, The Contributions of the Prague School to the Study of Language / Contributia Scolii Pragheze la studiul limbii

VALENTIN TODESCU, Computerul, un mediu tot mai des folosit in predarea limbilor străine / The computer, a frequently used means in teaching foreign languages

MIHAELA MUDURE, In the Bedchamber. Between William Shakespeare and John Webster / In dormitor. Intre William Shakespeare si John Webster

 

 

CUPRINS - TOM 3


TOP

SUMAR/ TABLE OF CONTENTS

LIMBA şi LITERATURA FRANCEZA

SILVIA MIHUT, Voyage réel et voyage imaginaire/ Călătorie reală şi călătorie imaginară

ALEXANDRINA MUSTATA, Le thème du voyage dans le poème baudelairien La Chevelure/ Tema călătoriei ilustrată în poemul La Chevelure de Charles Baudelaire

ANCA DANIELA MIHUT, Calatorii muzicale/ Musical Journeys

RODICA GABRIELA CHIRA, Voyage et altérité dans l"Ignorance de Milan Kundera/ Călătorie şi alteritate în l"Ignorance de Milan Kundera

OANA DUGAN, Gérard de Nerval, Adoniram-fils du feu - Voyage en Orient-voyage en franc-maçonnerie ?/ Gérard de Nerval, Adoniram-fiu al focului - Călătorie în Orient -călătorie în francmasonerie ?

MIHAELA MITU, Voyages intertextuels dans le roman Vendredi ou les limbes du Pacifique de M. Tournier/ Călătorii intertextuale în romanul Vendredi ou les limbes du Pacifique de M. Tournier

ANA COIUG, Le voyage vers le néant chez André-Marcel Adamek/ Călătoria spre neant la André-Marcel Adamek

LILIANA GOILAN-SANDU, Le voyage dans la vie : destin et accomplissement. Etude du roman La Tournée d"automne de Jacques Poulin/ Călătoria prin viaţă: destin şi împlinire. Studiu al romanului La Tournée d"automne de Jacques Poulin

CORALIA HANDREA, Voyages symbolistes, voyages symboliques/ Călătorii simboliste, călătorii simbolice

ADINA CURTA, Marguerite Yourcenar : la nostalgie de la liberté/ Marguerite Yourcenar: nostalgia libertăţii

PAUL NANU, Michel Tremblay ou le voyage dans le bilinguisme sexuel/ Michel Tremblay sau călătoria spre bilingvismul sexual

DIANA ADRIANA LEFTER, Le voyage dans Thésée d"André Gide/ Călătoria în Thésée de André Gide

GINA PUICA, Voyage source de l"écriture, et un peu au-delà... La po(ï)étique de Théodore Cazaban/ Călătorie la izvoarele scrisului, chiar mai departe... Po(i)etica lui Théodore Cazaban

CARMEN ANDREI, L"Anti-Justine de Restif de la Bretonne, intertexte sadien/ L"Anti-Justine de Restif de la Bretonne, răspuns intertextual marchizului de Sade

CORINA-AMELIA GEORGESCU, LILIANA GOILAN-SANDU, Le couple mouvement-regard dans la psychologie des personnages/ Mişcarea şi privirea în psihologia personajelor

MARCELA ANIELA ION, El viaje de Don Juan a través de los siglos

PETRONELA WAINBERG, Publius Cornelius Tacitus : Conceptie şi metoda/ Publius Cornelius Tacitus: Vision and Method

CONSTANTIN CUBLESAN, Nicolae Filimon, un calator modern/ Nicolae Filimon, a Modern Traveller

GEORGETA ORIAN, Identitate şi Alteritate: repere interdisciplinare/ Identity and Alterity: An Interdisciplinary Approach

GABRIELA CHICIUDEAN, Spatiul în opera lui Pavel Dan/ Space in Pavel Dan"s Work

 

LIMBA şi DIDACTICA

GILLES BREDELOUP, Se mettre en scène et se mettre en situation de communication/ A se pune în scenă şi a se pune în situaţia de comunicare

VALERIA-MARIA PIORAS, Les voix de l"écrivain : langue maternelle et langue d"adoption chez quelques auteurs roumains de France/ Vocile scriitorului: limba maternă şi limba adoptată. Cazul unor scriitori români din Franţa

VIORICA MOLOSNIUC, Problèmes de la classification sémantique des verbes/ Probleme de clasificare semantică a verbelor

ION GUTU, L"asémantisme du signe esthétique et sa motivation/ Asemantismul semnului estetic şi motivaţia sa

STELUTA COCULESCU, L"actualisation du Référent dans le discours/ Actualizarea Referentului în discurs

IULIANA APETRI, Le message publicitaire « à double tranchant». Une interprétation sémio-rhétorique/ Mesajul publicitar « cu două tăişuri ». O interpretare semio-retorică

GEORGIANA LUNGU-BADEA, La problématique du transfert culturel/ Problematica transferului cultural

ANGELICA VALCU, De l"altération du discours en interaction didactique/ Despre alterarea discursului în interacţiunea didactică

GABRIELA GRECU, Remarques sur la comparaison idiomatique dans les langues romanes/ Remarci asupra comparaţiei idiomatice în limbile romanice

CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Contribution à l"étude des formules de salutation en roumain et en français. Remarques de nature stylistique et pragmatique/ Contribuţii la studiul formulelor de salut în română şi în franceză. Remarci de natură stilistică şi pragmatică

IRINA ANTOANETA IONESCU, Stratégies et moyens d"accéder au sens du texte. L"approche didactique/ Strategii şi mijloace de a accede la sensul textului. Abordarea didactică

AURA CELESTINA CIBIAN, Argot et modernité face en face/ Argoul pus faţă în faţă cu modernitatea

 

 

CULTURA şi LITERATURA ENGLEZA
ENGLISH CULURE AND LITERATURE

IOAN A. POPA, Shakespare"s Disident Mind / Spiritul de disident al lui Shakespeare
AUREL CURTUI, The Shakespearian Drama in Romanian / Drama Shakespeariana in Romania

RODICA MARIANA PIOARIU, On Romanian-American Cultural Relations in the Interwar Period / Despre relatiile romano-americane in perioada interbelica

SORINA CHIPER, America vs. Europe: Cultural Identities in Herny James" Fiction / America vs. Europa: Identitati culturale in opera lui Henry James

IOANA MOHOR-IVAN, Staging the Troubles: The Freedom of the City and the "Politics" of Brian Friel"s Drama/ Dramatizarea problemelor: Libertatea orasului şi "Politicile" din drama lui Brian Friel

DIANA PRESADA, Edward Bond, a Distinctive Voice in Modern British Drama / Edward Bond, o voce distincta in drama britanica moderna

IULIA BLANUTA, The Displaced Hero: Images of the Intellectual in Flannery O"Conel"s Fiction / Eroul refugiat: imagini ale intelectualului in romanul lui Flannery O"Conel

ANGELA STANESCU, Sour, Sweet Conquest of Exile-Displacement and Cultural Identity in Timothy Mo"s „Sour Sweet" / Acra, dulcea cucerire a exilului - Inlocuire şi identitate culturala in "Sour Sweet" de Timothy Mo

IUSTIN SFARIAC, TYPEE AND OMOO, The Escapist Solution / Solutia salvatoare
NATALIA MUNTEAN, Michael Ondaatje The English Patient / "The English Patient" de Michael Ondaatje

DANA - JANETA BADULESCU, Creole Identities in Michele Cliff"s No Telephone to Heaven / Identitati Creole in "No Telephone to Heaven" de Michele Cliff

EMILIA IVANCU, Midnight"s Children - At the Intersection of Identity and Alterity/ "Midnight"s Children - la intersectarea identitatii şi alteritatii

CARMINA TAMAZLACARU, Voyage to Oneself - Man"s Hidden Identity / Calatorie spre sine- identitatea ascunsa a omului

CAUDIA DOROHOLSCHI, Redisigning Meaning: Aubreay Beardsley and Fin-de-Siécle Culture / Restructurarea sensului: Aubreay Beardsley şi cultura sfarsitului de secol

ANCA MIHAELA DOBRINESCU, Cultural Aspects of the Victorian Age Reflected in Literature / Aspecte culturale ale epocii Victoriene reflectate in literatura

OLESIA LUPU, Medieval Tradition in Geoffrey Chaucer"s Fabliau Comedy / Traditia medievala in fabula comica a lui Geoffrey Chaucer

ELENA SIMONA MITOCARU, The Anti-American Dream in the American Contemporary Theatre / Visul anti-american in teatrul contemporan american

LAURA BADESCU, Epistolary Structures in Hieroglyphic History/ Structuri epistolare in Istoria Hieroglifica

LUCIAN BAGIU, Uniate Clergy: Between the Obtaining of Social Advantages and the Affirmation of Social Conscience / Intre obtinerea de avantaje sociale şi afirmarea costiintei sociale

OANA MACARI, In Search of the Gothic City - from Modernity to Tradition in E. Vaugh"s A Handful of Dust / In cautarea orasului gotic - de la modernitate la traditie in "A Handful of Dust" de E. Vaugh

 

PROBLEME DE LIMBA şi LINGVISTICA
Language and Linguistics

GINA MACIUCA, Translatability of Linguicomedy. A Contrastive Sketch: English, German, Romanian (ii). The Comic of De- or Recomposing Idiomatic Meaning / Retraducerea ..... O schita contrastiva: Engleza, Germana, Romana. Comicul de- sau recompunerii sensului idiomatic

RODICA-CRISTINA APOSTOLATU, Slang in Cockney English / Argoul in dialectul londonez

CRISTINA UNGUREANU, Advantages and Disadvantages of Machine Translation / Avantajele şi dezavantajele traducerii computerizate

ANCA IRINEL TELEOACA, Manifold Analyses on the E-Concepts of Cyberspace and Virus as Metaphors / Analize multiple despre conceptele spatiului cibernetic.si virusul ca metafora

MARIA STEFANESCU, Ordinary Language, Extraordinary Literature. A Speech-Act Approach to Literary Theory/ Limbajul comun, literatura remarcabila. O abordare a actului de vorbire spre teoria literara

SORINA CHIPER, Interpreting for Romanian Rroma / Interpretarea pentru rromii din Romania

CRINA HERTEG, System, Language and Speech/ Sistem, limba şi vorbire

GABRIEL BARBULET, The Politeness Principle - A Fundamental Pragmatic Dimension ? / Principiul politetii - o dimensiune pragmatic esentiala?

 

METODICA şi DIDACTICA
METHODOLOGY AND DIDACTICS

MARINELA LUPSA, Teaching Culture and Reading Comprehension/ Predarea intelegerii culturii şi a lecturii

ELENA-SIMONA MITOCARU, English for Politics and Economics - A Needs Analysis / engleza pentru stiintele politice şi economie- o analiza necesara

DANIELA POPESCU, Introduction to Teaching Pronunciation at Beginner and Intermediate Levels/ Introducere in predarea pronuntarii la nivelul incepator şi intermediar

MIHAELA BADEA, Attitudes Towards Errors Correction in the Romanian Context / Opinii despre corectarea greselilor in contextul romanesc

OANA DUGAN, Peer Response in Teaching English Idioms to Chinese Students / Feedback-ul in predarea idiomurilor studentilor chinezi

TEODORA GHIVIRGA, Law and Decision Making - On English and Romanian Terminology/ Legea şi luarea deciziei - despre terminologia in limba engleza şi cea in limba romana

QUANYI ZHANG, Application of Group Teaching and its Advantages / Metode ale predarii in grup şi avantajele acesteia

CARMINA TAMAZLACARU, A Glimpse of the Danish Educational System / O privire asupra sistemului educatioanl Danez

 

LIMBA GERMANA

MIRUNA OPRIS, RUXANDA LITERAT, Sisteme diferenţiate de timp în germană şi rusă

CRISTINA HAJA, Întrebările în teoria traducerilor (din punct de vedere lingvistic)

RODICA TEODORA BIRIS, IVETA KONTRIKOVA, Solicitarea