Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, no. 23 / 2022

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, no. 23 / 2022

ISSN 1582-5523


CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

I. STUDII DE CULTURĂ ȘI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 


Prof. univ. dr. DIANA CÂMPAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

DE LA ISTORIA TRĂITULUI LA TRĂIREA ISTORIEI - O PROIECTATĂ PANORAMĂ DESCRIPTIVĂ A LITERATURII ROMÂNE / FROM THE HISTORY OF LIVING TO THE EXPERIENCE OF HISTORY – A PROJECTED DESCRIPTIVE PANORAMA OF ROMANIAN LITERATURE/ 7-12

 

Conf. univ. dr.IULIANA WAINBERG-DRĂGHICIU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

DIMITRIE RALET - AUTOR DE FIZIOLOGII LITERARE / DIMITRIE RALET - AUTHOR OF LITERARY PHYSIOLOGIES / 13-22

 

Conf. univ. dr. RODICA BRAD

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

MIRCEA ELIADE VĂZUT DE NICOLAE STEINHARDT / MIRCEA ELIADE SEEN BY NICOLAE STEINHARDT / 23-32

 

Conf. univ. dr. POMPILIU CRĂCIUNESCU

Universitatea de Vest din Timișoara

POEZIA LUI VASILE VOICULESCU SAU DESPRE „MÂNTUIREA PRIN FRUMUSEȚE” / VASILE VOICULESCU"S POEM OR ABOUT „MÂNTUIREA PRIN FRUMUSEȚE” ["SALVATION THROUGH BEAUTY"] / 33-42

 

Drd. CONSTANTIN-ANDREI PĂTRĂUCEAN

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava

STRUCTURI ARHETIPALE ȘI FUNCȚII ALE MITULUI ÎN ACTUALITATE / ARCHETYPAL STRUCTURES AND FUNCTIONS OF MYTH IN ACTUALITY / 43-48

 

Conf. univ. dr. DELIA-ANAMARIA RĂCHIȘAN

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare

MĂTURA – OBIECT CU VALENȚE RITUAL-MAGICO-SIMBOLICE / THE   BROOM – OBJECT WITH RITUAL-MAGICO-SYMBOLIC VALENCES / 49-58

 

 Conf. univ. dr. GEORGETA ORIAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

PANTOFI, UMBRELE ȘI ÎNMORMÂNTĂRI – RITUL FUNERAR CA SPECTACOL LA MATEI VIȘNIEC/ SHOES, UMBRELLAS AND FUNERALS - THE FUNERAL RITE AS DRAMATIC ART WITH THE AUTHOR MATEI VIȘNIEC / 59-72

 

Dr. EMILIA IVANCU

Academia de Studii Economice din București

SUFLET PESTE GRANIȚE: KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA – „UN CORP DE POLITICIAN ÎNTR-O ROCHIE DE FEMEIE” /A SOUL ACROSS BORDERS: KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA – "THE  BODY OF A POLITICIAN IN A WOMAN"S DRESS" / 73-80

 

Prof. dr. MARIA HOLHOȘ

CCFDM, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Prof. ANDRA GABRIELA HOLHOȘ

ALTERNANȚE TEMPORALE ÎN JOCUL FICȚIUNII DIN ROMANUL MAESTRUL ȘI MARGARETA, DE MIHAIL BULGAKOV / TEMPORAL ALTERNATIONS IN THE FICTION GAME OF THE NOVEL THE MASTER AND MARGARITA, BY MIHAIL BULGAKOV / 81-93

 

Drd. SORINA-MARIA VICTORIA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

 (ID)ENTITATEA ȘI POLIFONIA EULUI ÎN SCRIERILE SIMONEI POPESCU / (ID)ENTITY AND THE POLIPHONY OF THE SELF IN SIMONA POPESCU’S WRITINGS / 94-102

 

Drd. RODICA ILEANA STAN (OLTEANU MOLDOVAN)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

DIALOGURI CU SENS – INTERVIURI CULTURALE / MEANINGFUL DIALOGUES – CULTURAL INTERVIEWS / 103-112

 

Drd. VALENTINA SILVIA COPÎNDEAN (HAIDUC)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

BIBLIOTECA, SPAȚIU POLIMORF, PLURIVECTORIZANT ÎN LITERATURA CONFESIVĂ ROMÂNEASCĂ / THE LIBRARY - A POLYMORPHIC SPACE,WITH MANY MEANINGS IN THE ROMANIAN CONFESSIONAL LITERATURE / 113-119

 

Drd. ALEXANDRU FOITOȘ

Universitatea de Vest din Timișoara

GRIGORE CUGLER: EPIGONISM SAU CONTINUITATE DE VIZIUNE MODERNĂ / GRIGORE CUGLER: EPIGONISM OR CONTINUITY OF MODERN VISION / 120-131

 

Drd. LAURA DORINA NISTOR (DANC)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

PROIECȚII ALE SPAȚIULUI ȘI TIMPULUI SPECIFICE IMAGINARULUI INFANTIL. SIMBOL, SEMN ȘI SEMNIFICAȚIE ÎN „CARTEA CU APOLODOR” DE GELLU NAUM / PROJECTIONS OF SPACE AND TIME SPECIFIC TO THE INFANTILE IMAGINARY. SYMBOL, SIGN AND MEANING IN „CARTEA CU APOLODOR” [THE BOOK WITH APOLLODORUS] BY GELLU NAUM / 132-139

 

Asist. drd. ALICE (GEOGEAN) JURCOVEȚ

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

FENOMENOLOGIA SPAȚIULUI SAU FENOMENUL SPAȚIALITĂȚII? / THE PHENOMENOLOGY OF SPACE OR THE PHENOMENON OF SPATIALITY? / 140-145

 

Drd. ELENA-CRISTINA VANCEA (FILIGEAN)

Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu

TRANSGRESAREA GRANIȚELOR ȘI MULTIPLICAREA IDENTITĂȚII ÎN POVESTIRILE LUI VASILE VOICULESCU / TRANSGRESSION OF BORDERS AND MULTIPLICATION OF IDENTITY IN THE STORIES OF VASILE VOICULESCU / 146-156

 

Drd. REBECA-RAHELA MARCHEDON

Universitatea 1 Decembrie 1918̋ din Alba Iulia

LIMELFIA – ÎNTRE RECLUZIUNE SOCIALĂ ȘI FANTEZIE A IMAGINAȚIEI / LIMELFIA – BETWEEN SOCIAL LOCKDOWN AND FANTASY OF THE IMAGINATION / 157-163

 

Drd. CRISTIAN PETRU VIERU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

MINIMALISM ȘI SUBVERSIUNE RETORICĂ ÎN PROZA SCURTĂ A ANILOR "80 / MINIMALISM AND RHETORICAL SUBVERSION IN THE "80s SHORT STORIES / 164-170

 

Drd. MARCELA-CLAUDIA MOZA (ERDELYI)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

UN TIPIZAT PROLETCULTIST: POETUL ALEXANDRU ANDRIȚOIU ȘI DILEMELE SCRIITORULUI ÎN REGIM TOTALITAR / A PROLETCULTIST TYPIFIED: THE POET ALEXANDRU ANDRIȚOIU AND THE DILEMMAS OF THE WRITER IN TOTALITARIAN REGIME / 171-177

 

Drd. EMILIA-ELIZA LEOTESCU (MATEI)

Universitatea din Pitești

TEMA RĂZBOIULUI ÎN DRAMATURGIA ROMÂNEASCĂ ȘI FRANCEZĂ DIN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XX-LEA / THE THEME OF THE WAR IN ROMANIAN AND FRENCH DRAMATURGY IN THE FIRST HALF OF THE TWENTIETH CENTURY / 178-186

 

Prof. dr. VIOLETA ŞIPOŞ

Liceul Teoretic „Liviu Rebreanu” din Turda

IOAN ARION – MARTIRUL MARII UNIRI / IOAN ARION – THE MARTYR OF THE GREAT UNION / 187-193

 

 Drd. EMILIA-ELIZA LEOTESCU (MATEI)

Universitatea din Pitești

MITUL PROMETEIC ÎN VIZIUNEA LUI VICTOR EFTIMIU / THE PROMETHEAN MYTH IN THE VISION OF VICTOR EFTIMIU / 194-202

 

Prof.univ.dr.habil. FELIX NICOLAU

Universitatea Complutense din Madrid/ Şcoala doctorală a Universităţii „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

O FANTOMĂ ROȘIE BÂNTUIE UN IMPERIU ALBASTRU. RĂSPUNSURI PERFORMATIVE ȘI CONSTATIVE LA PROVOCĂRI IDEOLOGICE / A RED GHOST HAUNTS A BLUE EMPIRE. PERFORMATIVE AND OBSERVIVE RESPONSES TO IDEOLOGICAL CHALLENGES / 203-212

 

Assoc. Prof. PhD PAUL NANU

”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

FROM BODY TO HOLOGRAM. FUTURE THINKING AND ETHICAL ASPECTS OF USING BODY IMAGE IN ENTERTAINMENT INDUSTRY   / 213-223

 

 Lecturer Ph.D. ADINA CAMPU

“Transilvania” University of Brașov

TOTALITARIANISM AND ANTI-INTELLECTUALISM IN RAY BRADBURY’SFAHRENHEIT 451(1953) / 224-232

 

Lect. univ. dr. ANAMARIA FĂLĂUȘ

Technical University of Cluj-Napoca,North University Centre of Baia Mare

NAMES AND MULTICULTURALISM. BLENDING IN STEPHEN HENIGHAN’S THE STREETS OF WINTER AND THE PLACES WHERE NAMES VANISH / 233-242

 

Assistant universitaire MARIUS POPA

Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

REPÈRES FRANÇAIS DANS LA CRITIQUE LITTÉRAIRE DE IOANA EM. PETRESCU – « LA CHANSON DE ROLAND», « LE VIRGILE TRAVESTI», « LE LUTRIN» ET « LA PUCELLE D’ORLÉANS» / FRENCH LANDMARKS IN THE LITERARY CRITICISM OF IOANA EM. PETRESCU – « LA CHANSON DE ROLAND», « LE VIRGILE TRAVESTI», « LE LUTRIN» ET « LA PUCELLE D’ORLÉANS» ("THE SONG OF ROLAND", "THE TRANSVESTITE VIRGIL", "THE LECTERN" AND "THE MAID OF ORLEANS") / 243-249

 

Dr. GEORGIANA TODORAN

Centre de Recherches en Linguistique Romane et Analyse du Discours (CLRAD)/ Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Dr. VLAD DOBROIU

CHAM - Centro de Humanidades/ Universidade NOVA de Lisboa

PROCÉDÉS DE REFORMULATION : FONCTIONS ET EFFETS DANS CIELS DE WAJDI MOUAWAD ET DANS LE DISCOURS ANTI-ISLAM DE VIKTOR ORBÁN / REFORMULATION PROCESSES: FUNCTIONS AND EFFECTS IN WAJDI MOUAWAD"S CIELS AND VIKTOR ORBÁN"S ANTI-ISLAM DISCOURSE / 250-259

 

RUDNEY AVELINO DE CASTRO SILVA

Centro de Investigação em Ciências Históricas - Universidade Autónoma de Lisboa (CICH-UAL)

VLAD DOBROIU

CHAM - Centro de Humanidades, Universidade NOVA de Lisboa

A ATIVIDADE POLÍTICA E LITERÁRIA DE ALMEIDA GARRETT / THE POLITICAL AND LITERARY ACTIVITY OF ALMEIDA GARRETT / 260-268

 


 II. STUDII DE LIMBĂ / LANGUAGE STUDIES

 

 

 Conf. univ. dr. habil. ADRIAN CHIRCU

Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

ÎN CONTRA UNEI RADIOGRAFII A LIMBII ROMÂNE DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. AL. TĂLĂŞESCU – CUM S-A STRICAT LIMBA ROMÂNEASCĂ? / AGAINST A DEEP ANALISE OF THE ROMANIAN LANGUAGE FROM THE BEGINNING OF THE TWENTIETH CENTURY. AL. TĂLĂŞESCU – HOW DID THE ROMANIAN LANGUAGE BREAK DOWN? / 269-280

 

Drd. IOANA-CILIANA TUDORICĂ

Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

DE LA SCRIERE LA ARTA SCRIERII: INFLUENȚA SISTEMELOR DE SCRIERE JAPONEZE ÎN CALIGRAFIA JAPONEZĂ / FROM WRITING TO THE ART OF WRITING: THE INFLUENCE OF JAPANESE WRITING SYSTEMS IN JAPANESE CALLIGRAPHY / 281-288

 

Conf. univ. dr. Gabriel BĂRBULEȚ

“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

PRAGMATICS AND SOCIAL MEDIA BLOGS/ 289-296

 

Lecturer Ph.D. ANDREEA IRINA MOISE

University of Pitești

TROPES AND CLICHÉS IN SCREENWRITING / 297-302

 

Drd. ADINA BOTAȘ

“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

THE “CLIMATO-SCEPTIQUE” AND THE “CLIMATO-HYPOCRITE”. A SPEECH-ACT BASED ANALYSIS OF DERISIVE OTHER-REPRESENTATION IN THE FRENCH PRESIDENTIAL DEBATE OF 2022/ 303-316

 

 PhD. ANDREEA BRIGITTE BAȘTEA (GODAN)
Lucian Blaga University of Sibiu

A LEXICAL, MORPHOLOGICAL, SEMANTIC AND ETYMOLOGICAL ANALYSIS OF THE DENOMINATIONS OF MONEY IN ROMANIAN NOVEL FROM 19TH CENTURY, CIOCOII VECHI ȘI NOI, N. FILIMON / 317-327

 

Ph.D. researcher BIANCA-MARIA BUCUR (TINCU)

 “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

THE DUALITY OF MAN THROUGH THE METAPHOR OF THE WOLF INSTEPPENWOLF/ 328-336

 

PhD Student GABRIELA-CORINA SANTA (CÂMPEAN)

“1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

PICTURES OF THE DECADENCE IN WORDS – REMEMBER AND THE PICTURE OF DORIAN GRAY – A CORPUS LINGUISTIC APPROACH / 337-345

 

 MIRELA COSTELEANU

University of Pitești

CHALLENGES OF HETEROGENEOUS CLASSES / 346-350

 

MARIA POPONEŢ

“Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca

ON THE NON-REFLEXIVE MEANING OF INCHOATIVE VERBS / 351-359

 

Kai CHEN

”Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

THE STUDY OF THE CHINESE INTONATION IN DISYLLABIC WORDS BY ROMANIAN LEARNERS / 360-368

 

Lect. univ. dr. IOANA BUD

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord Baia-Mare

LA  RHÉTORIQUE  PUBLICITAIRE / ADVERTISING RHETORIC / 369-376

 

Dr. ELENA-CARMEN DOGARU

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu”, Pitești

GERMANA ŞI FRANCEZA – DOUĂ LIMBI STRĂINE  ÎN  COMPETIŢIE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL ROMÂNESC? / GERMAN AND FRENCH – TWO FOREIGN LANGUAGES IN COMPETITION IN ROMANIAN EDUCATION? / 377-386

 

Drd. OANA BENEDICTA FEHER

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

IOSUD-UTCN, Școala Doctorală UTCN

„GUSTUL CUVINTELOR” ÎN ATELIERUL DE TRADUCERI / "TASTE OF WORDS" IN THE TRANSLATION WORKSHOP /  387-402

 

 


III. STUDII DE DIDACTICĂ / TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Dr. CRISTINA PETRESCU

Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca

O ENSINO DO PORTUGUÊS BRASILEIRO NA ROMÊNIA: DIFICULDADES, ESTRATÉGIAS E VARIEDADE / THE TEACHING OF BRAZILIAN PORTUGUESE IN ROMANIA: DIFFICULTIES, STRATEGIES AND VARIETY / 403-412

 

PhD student MARIA IULIA FELEA

Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

PhD university assistant at ”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

THE IMPORTANCE OF AUTONOMY OF LEARNING FOR STUDENTS / 413-416

 

 

Lect. PhD CRISTINA NANU

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ADAPTIVE EXPERTIZE AMONG YOUNG TEACHERS / 417-420

 

Lect. univ. dr. ADINA CURTA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ATITUDINI FAȚĂ DE LECTURĂ – PROVOCĂRI DIDACTICE / ATTITUDES TOWARDS READING – TEACHING CHALLENGES / 421-429

 

Lect. univ. dr. Ramona Ștefana PETROVAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

VALORIFICAREA MOMENTULUI DE LECTURĂ ÎN PROIECTAREA DEMERSULUI DIDACTIC LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR / VALUING THE READING MOMENT IN DESIGNING THE TEACHING APPROACH AT THE LEVEL OF PRESCHOOL EDUCATION / 430-437

 


III. RECENZII / BOOK REVIEWS

 

Prof. univ. dr. DIANA CÂMPAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ÎN CĂUTAREA SENSULUI – UN REMARCABIL PERIPLU TEORETIC. Mircea Braga, În căutarea sensului, Ideea Europeană, 2021 / IN SEARCH OF MEANING – A REMARKABLE THEORETICAL JOURNEY. Mircea Braga, În căutarea sensului, Ideea Europeană, 2021/  / 438-440

 

Conf. univ. dr. GEORGETA ORIAN

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LEACURI CU POVEȘTI / CURE WITH STORIES. Delia-Anamaria Răchișan, Simboluri vegetale antropomorfizate și misterioase cu funcție tămăduitoare, Cluj-Napoca, Editura Mega, 2022 / 441-442

 

Conf. univ. dr.  CORALIA TELEA

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

Oana Benedicta Feher, Sur le Goût des mots par l’exercice de la traduction, Alba Iulia, Editura Aeternitas, 2021 / Sur le Goût des mots par l’exercice de la traduction, Oana Benedicta Feher, Alba Iulia, Aeternitas PUBLISHING HOUSE, 2021 / 443-446

 

 IV. MISCELLANEA

 

Drd. IULIANA-MARILENA TARCĂ (FIRU)

Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SCURTĂ INCURSIUNE ÎN ISTORIA PRESEI GORJENE. PERSONALITĂȚI PUBLICISTICE ȘI CULTURALE A BRIEF HISTORY OF PRESS FROM GORJ AREA (ROMANIA). JOURNALISTS AND CULTURAL PERSONALITIES / 447-453