Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2014

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

nr. 15, tom 1/ 2014

 

BOOK OF ABSTRACTS

 

CUPRINS

LAUDATIONES

Diana CÂMPAN, Laudatio - discurs rostit cu prilejul decernării titlului de Doctor Honoris Causa al Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia Doamnei Prof. univ. dr. Luisa Valmarin, Universitatea „La Sapienza" din Roma, Italia / p. 7

  Luisa VALMARIN, Universitatea „La Sapienza”, Roma, Italia, Ardelenii mei / p. 11-20

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Ileana GHEMEŞ, Atitudini culturale româneşti în perioada interbelică. Etno-istorie şi geopolitică  / p. 23-36

Constantin-Ioan MLADIN, Contacte macedo-române - rememorări, completări, rectificări / p. 37-48

Diana Câmpan, Intelectualizarea solitudinii - perspective şi congruenţe în poezia secolului XX / p. 49-60

Simona ANTOFI, „Înaintea despărţirii" - Norman Manea şi Saul Bellow în căutarea adevărurilor (ne)scrise / p. 61-72

Rodica-Gabriela CHIRA, Spirite malefice şi credinţe transilvănene ilustrate în romanul „Scadenţa" de Horia Liman / p. 73-90

Delia-Anamaria RĂCHIŞAN, Lupul în mentalitatea tradiţională românească / p. 91-108

Alina ANDREICA, Redefinirea sentimentului identitar prin ritualul agrar (nuvela „Claca" de Ion Agârbiceanu) / p. 109-118

Georgeta ORIAN, De la Dragobete la Sf. Valentin sau Despre cum o sărbătoare „importată" resuscitează una „tradiţională" / p. 119-128

Ileana GHEMEŞ, Atitudini culturale româneşti în perioada interbelică. Jocul influenţelor / p. 129-140

Justyna TEODOROWICZ, Afinităţi proustiene în proza narativă a lui Anton Holban - imaginea femeii / p. 141-154

Georgeta ORIAN, „Cuibul Rebrenilor" de la Aiud.  Schiţă de istorie literară / p. 155-168

Magdalena PRUNEANU, Mesianismul poeziei lui Aron Cotruş / p. 169-178

Magdalena PRUNEANU, Metafora cuvântului şi a culorii în poezia lui Adrian Maniu / p. 179-186

Carmen OPRIŞOR, Romanele lui Vintilă Horia - trepte ale cunoaşterii de sine / p. 187-196

Corina BOZEDEAN, Imaginarul ca „non-spaţiu" al textului literar tradus / p. 197-204

Alina BAKO, Oraşul - spaţiu deschis sau non-spaţiu? / p. 205-212

Gabriela CHICIUDEAN, Rătăcind între două lumi sau întoarcerea imposibilă / p. 213-220

Iosif CAMARĂ, Consideraţii filologice privind posteritatea Noului Testament de la Bălgrad / p. 221-230

Diana Câmpan, Mihai Eminescu despre educaţie, cultură şi civilizaţie / p. 231-238

Ioan SCHEAU, Eminescu şi Nietzsche - consideraţii literar-filosofice / p. 239-247

Valentin TODESCU, Mite Kremnitz - biografa / p. 248-252

Ileana-Lavinia GEAMBEI, Tema scriiturii în ,,Ruletistul" de Mircea Cărtărescu / p. 253-262

Bogdan RAŢIU, Hiperinvestirea eului prin limbaj („Enciclopedia zmeilor" de Mircea Cărtărescu) / p. 263-274

Alina BAKO, Mobilitate şi limite - cazul literaturii române: Nicolae Breban, „Animale Bolnave" / p. 275-284

Silviu MIHĂILĂ, În orizontul diplomaţiei  româneşti: perioada de directorat a Zoei Dumitrescu-Buşulenga la „Accademia di Romania" din Roma / p. 285-296

Gabriela CHICIUDEAN, Reprezentările mitului Electrei în literatură, devenirile lui din Antichitate spre modernitate. II. Preluarea mitului Electrei în modernitate de la poeţii Antichităţii / p. 297-310

Maria-Nicoleta CIOCIAN, Fals text haptist vs. veritabil text haptist (Livius Ciocârlie, „Cu dinţii de Lână - Jurnal 1978-1983" şi „De la Sancho Panza la Cavalerul Tristei Figuri - Jurnal") / p. 311-322

 

STUDII DE LIMBĂ

Mircea FARCAŞ, Elemente regionale regăsite pe epitafurile din Cimitirul vesel, Săpânţa / p. 325-334

Adrian CHIRCU, Alecu Russo, limba română şi ardelenii. Observaţii de limbă românească / p. 335-350

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU, Aspecte retorico-stilistice în predoslovii ale fraţilor Radu şi Şerban Greceanu / p. 351-362

Ana Catană-Spenchiu, Aspecte ele traducerii „Cărţii a III-a a Regilor" din „Biblia" de la Blaj (1795) / p. 363-370

Doina BUTIURCĂ, Caracterul motivat al metaforei terminologice: motivarea metasemică. Funcţia euristică / p. 371-378

Doina BUTIURCA, Vlad-Olimpiu BUTIURCA, Rolul hiponimiei în dinamica dezvoltării subdomeniului/ ramurii medicale / p. 379-386

Elena Lucia MARA, Erori gramaticale. Utilizarea greşită a unor substantive sau forme gramaticale / p. 387-394

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

PEDAGOGY AND TEACHING METHODOLOGY STUDIES

Eva Monica SZEKELY, Schimbări educaţionale necesare pentru rezultate PISA mai bune / p. 397-414

Liana TĂUŞAN, Dimensiuni ale comunicării de masă / p. 415-422

Dana JUCAN, Aspecte psihopedagogice ale modalităţilor de luare a notiţelor / p. 423-432

Ramona Ştefana PETROVAN, Competenţa pedagogică şi performanţele profesionale / p. 433-446

Marcela CIORTEA, Despre parcursul didactic al ortogramei în predarea-învăţarea Limbii române ca disciplină şcolară / p. 447-458

Elena Lucia MARA, Predarea-învăţarea-evaluarea figurilor de stil în gimnaziu la elevii cu CES / p. 459-468

Grigore-Dan IORDĂCHESCU, Paradigma competenţei de autonomie educaţională (CAE)- implicaţii psihopedagogice în învăţământul superior / p. 469-480

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

nr. 15, tom 2/ 2014

 

CUPRINS

 

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

Horia LAZĂR, Division sexuelle et division politique dans la cité grecque / p. 7

Jean-Michel LEMONNIER, L"œuvre de Mircea Eliade: entre nostalgie des origines et voie pour l"insurrection de l"Être contre l"hypermodernité / p. 18

Paul NANU, Regarder vers le Nord. Relations littéraires et culturelles finno-roumaines / p. 38

Adina CURTA, La peur de Jupiter / p. 47

Sonia ELVIREANU, Comment approcher le non-lieu par le vécu dans le roman d"Émile Zola « Au bonheur des dames » / p. 59

Vlad-Georgian MEZEI, Vécu corporel et sens dans « Moi qui n"ai pas connu les hommes » et « Récit de la dernière année » de Jacqueline Harpman / p. 73

Rodica Gabriela CHIRA, La culture comme médiation dans le jeu individu-manifestation-monde par le biais de Christian Bobin / p. 82

Ioana-Maria MARCU, L" « entre-deux » comme dialogue dans la littérature des « intrangères » / p. 93

Marinela LUPŞA, D.H. Lawrence and his reception in Romania / p. 109

Alina BARBU, A Monistic view of James" Confidantes / p. 117

Adina PAICU, The journey that broke my life in two / p. 125

Emilia IVANCU, The woman with the body of an island. Brenda Chamberlain between artist and woman / p. 147

Rodica PIOARIU, Some representations of the American flapper in American fiction and drama / p. 158

Adriana-Carolina BULZ, Academic transaltion as cultural challenge: Petru Comarnescu"s contribution to Eugene O"Neill"s reception in Romania / p. 169

Petru Ştefan IONESCU, Literary Dandyism / p. 185

Coralia Maria TELEA, Transylvanian reflections on the French clerical world of the XIXth Century / p. 192

Ludmila Branişte, Mihai Eminescu and his poems in the spiritual universe in the world / p. 204

Odette ARHIP, Cristian ARHIP, Communicative strategies in Romanian short stories / p. 218

Tufekci CAN, Serhat GÜZEL, Şeyda SAVRAN, The true story of Hansel and Gretel: through the lenses of new historicism / p. 226

 

LANGUAGE STUDIES

Iulia MATEIU, Sur le billet chronique / p. 253

Iulia MATEIU, Les adjectifs affectifs / p. 265

Valeria Maria PIORAȘ, Ces éponymes français naturalisés roumains ... (2). Usages particuliers spécifiques au roumain / p. 280

Oana Maria PĂSTAE, L"expression des émotions dans la communication médiatisée par ordinateur / p. 289

Maria-Rodica MIHULECEA, Remarques sur l"identification du récepteur dans le texte publicitaire / p. 300

Aura CIBIAN, L"interprétation sémiotique dans la traduction de « Made in Mauritius », Amal Sewtohul / p. 309

Cristiana BULGARU-TEȘCULĂ, Les supports didactiques multimédia en classe de langue vivante / p. 433

Arina GREAVU, Gender assignment to English borrowings in Romanian- Evidence from the economic discourse / p. 318

Cornelia-Maria LEU, Ways of comprehension of idioms expressing emotions through cognitive pragmatic principles / p. 329

Gabriel BARBULET, "Desperate Housewives" -A pragmatic approach / p. 351 

Natalia-Gloria MUNTEAN, The integration of emotion in Cognition - David Miall and the defamiliarization theory / p. 364

Oana DUGAN, Cultural identity and heritage in medical and anatomical MWU - A matter of idiomaticity or figurativeness? A comparative approach / p. 384

Mona ARHIRE, Translation universals: An overview / p. 403

Doina IVANOV, The art of translation: How it all began / p. 420

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY STUDIES

Florinela ȘERBĂNICĂ, L"enseignement des expressions idiomatiques françaises dans l"enseignement secondaire en Roumanie. Etat des lieux / p. 447

Simona Cosmina LUNGOCI, Mots à CCP désignant des animaux. Significations culturelles et possibilités d"exploitation en classe de FLE / p. 457

Laura D. CIZER, Aperçu du vocabulaire maritime dans les langues romanes vu de la perspective de l"intercompréhension / p. 466

Teodora POPESCU, Initial vs continuous teacher training for English teachers in Romania / p. 476

Attila KRIZSÁN, Testing EFL speakers of English: the influence of addressees on language use / p. 486

Ana Cristina LEMNARU, Language development and communication for preshcool children / p. 503

Odette ARHIP, Cristian ARHIP, Ludmila BRANISTE, Meta-referential aspects in didactic communication / p. 511

Alexandra E. JACOBSEN, Using news interview questions in teaching/learning environmental English / p. 518

Sonia Carmen MUNTEANU, Scaffolded writing tasks in ESP - insights into situated practice / p. 533

Elena SAVU, Strategies for teaching English for specialized purposes vocabulary: a communicative approach / p. 543

Maria Crina HERTEG, Business English /vs/ general English. Differences and similarities / p. 552

Carmen Gabriela MIREA, How to prevent the truancy in junior high school in Spain (Study Case) / p. 560

Book review, Natalia MUNTEAN/ p. 575

 

 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

nr. 15, tom 3/ 2014

 

CUPRINS

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Ofelia M. UŢĂ BURCEA, Interferenţe culturale: exilaţi spanioli în România / p. 7

Elena-Claudia ANCA, Universul concentraţionar comunist ca non-spaţiu / p. 17

Mihaela BAL, Fals tratat de geografie sau Despre seducţia călătoriilor / p. 27

Oana CODARCEA, Radu Petrescu şi imaginea din oglindă / p. 35

Florina MOLDOVAN-LIRCĂ, Estetic. „Trans-Estetic". Critica „Cercului Literar de la Sibiu" / p. 45

Maria Ramona RUSU, Imagini ale interiorităţii în Memoriile lui C. V. Gheorghiu / p. 61

Alexandru GRUIAN, Linşajul mediatic. Studiu de caz  - Andrei Pleşu / p. 77

Dragoş BAKO, Manipularea politică în editorialele din presa literară (1948-1958) / p. 95

Robert CINCU, Henrik Ibsen în critica lui Liviu Petrescu / p. 107

Marta TÓRZ, Evreu-român-ortodox: metamorfozele identitare ale lui N. Steinhardt / p. 115

Iulia RĂDAC, Efectele „literaturitei": singurătatea existenţială ireconciliabilă în romanele lui H. Bonciu / p. 125

Leontina COPACIU, „Individuarea" şi „diferenţierea" personajelor literare în romanele Hortensiei Papadat-Bengescu / p. 133

Arina-Codruţa NEAGU, Memorii vs. pseudo-memorii. Despre limitele autobiograficului în scrierile de detenţie ale Madeleinei Cancicov / p. 141

Cristian LUNEL, Dumitru Ţepeneag sau despre tentaţia evadării / p. 149

Anca HASSOUN, Etic şi estetic în opera lui Titus Popovici / p. 155

Cristina Florentina POP, Pseudocronicile moldoveneşti ale lui Dominic Stanca / p. 165

Cosmina MIRCEA (NEAGOE), Sentimentul naturii în lirica lui Ion Horea / p. 173

Petra Denisa TCACENCO, Constituirea viziunii cosmogonice în poemul eminescian / p. 181

Adrian-George MATUS, Conformism şi subversiune în opera lui William Seward Burroughs / p. 191

Florentina-Adina HARANGUŞ, Mit, istorie şi ştiinţă - o perspectivă antropologică / p. 203

Andreea FOANENE, Dialog artistic între tradiţie şi modernitate. Dinastia Drăgoescu / p. 211

Maria HOLHOŞ, Andra Gabriela HOLHOŞ, spaţii imaginare în povestirile fantastice ale lui I. P. Culianu / p. 221

Alexandru Paul Mărgău, Perceiving Markers Of The Gothic Literature In Phillip K. Dick"s Do Androids Dream Of Electric Sheep? / p. 227

Marinela Ionela OPREA, Books Between Traditional And Modern / p. 241

Raluca Elena COLŢOIU, The Modern Epic. Homer And James Joyce / p. 248

Vlad DOBROIU, La figure de l"enfant juif dans l"espace inter- et transdiscursif chez Éric-Emmanuel Schmitt / p. 255

Alexandra Lidia IONEL, Traces de l"Allemagne dans l"œuvre de Pascal Quignard / p. 271

Lavinia MARGEA, Le point de vue : analyse et construction textuelle dans le roman « La goutte d"or » de Michel Tournier / p. 283

 

STUDII DE LIMBĂ

Diana DARABANĂ, Elemente de limbaj politic în discursul publicistic eminescian / p. 295

Vahit SAPAR, Semiotic Approach to Young Language Learners" Learning English / p. 307

Cristina Maria DOLCOS, Conversational Analysis In Jane Austen"s "Pride And Prejudice" And John Ball"s "In The Heat Of The Night" / p. 319

Cristina Maria DOLCOS, Pragmatic Elements In Cultural Contexts / p. 329

Adriana-Ecaterina DINIŞ, La publicité télévisée - modèles de persuasion dans le contexte de la culture (analyse du même spot en Roumain, Français et Anglais) / p. 341

Kinga Eva PAPP (KELEMEN), L"interprétation plurielle. Analyse de traductions roumaines de la nouvelle « La parure » de Guy de Maupassant / p. 359

Simona-Maria CULDA, Vasile Alecsandri şi limba română literară / p. 367

Alexandra MAGDAŞ, Grupul nominal în opera eminesciană „Avatarii faraonului Tlà" / p. 375

Irina ROBU, Limbajul poetic în opera lui Ion Creangă / p. 385

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Florina-Irina DIMA, Actul lecturii literare în liceu - între literatură şi celelalte arte / p. 395

Mihaela-Emilia POPA, Metaevaluarea didactică - evaluarea implicită şi explicită a demersurilor evaluative / p. 405

Liuba BOTEZATU, Lingvo-Didactics between Tradition and Modernity / p. 421