Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

este indexată în următoarele baze de date internaționale: