”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

no.24/issue 1/2023

ISSN 1582-5523


 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

 

STUDII DE CULTURĂ ȘI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 Prof. univ. dr. Diana CÂMPAN

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

IN MEMORIAM MIRCEA BRAGA / 7-12

 

Conf. univ. dr. Marcela CIORTEA

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

EXAPORITUL. MARELE DRAGOMAN ȘI MAVROCORDAȚII ÎN ISTORIA IMPERIULUI OTOMAN A PRINȚULUI CANTEMIR / THE EXAPORIT. THE GREAT DRAGOMAN AND THE MAVROCORDATOS IN THE HISTORY OF THE GROWTH AND DECAY OF THE OTTOMAN EMPIRE OF PRINCE CANTEMIR / 13-24

 

Conf. univ. dr. Pompiliu CRĂCIUNESCU

 West University of Timișoara

DE LA NICHITA STĂNESCU LA BASARAB NICOLESCU SAU DESPRE BAZELE POETICII CUANTICE  FROM NICHITA STĂNESCU TO BASARAB NICOLESCU OR ABOUT THE BASIS OF QUANTUM POETICS / 25-35

 

Cs I dr habil. Graţiela BENGA-ŢUŢUIANU

 „Titu Maiorescu” Institute of Romanian Academy (Timișoara)

RECONFIGURĂRI IDENTITARE ÎN POEZIA FEMINISTĂ ROMÂNEASCĂ / REBUILDING IDENTITY IN ROMANIAN FEMINIST POETRY / 36-50

 

Prof. univ. dr. habil. Diana CÂMPAN

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

CARMEN SYLVA. CUGETĂRI ȘI AFORISME REGALE / CARMEN SYLVA. ROYAL THOUGHTS AND APHORISMS / 51-58

 

Drd. Alexandru FOITOȘ

West University of Timișoara

B. FUNDOIANU ȘI JOCUL „AVANGARDIST” AL DEPOETIZĂRII SPAȚIULUI /B. FUNDOIANU AND THE “AVANT-GARDE” GAME OF THE DEPOETIZATION OF SPACE / 59-68

 

Drd. Ioana ONESCU

 ”Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

GEO BOGZA. REPREZENTĂRI POSTURALE: DE LA TERIBILISMUL AVANGARDIST LA OPORTUNISM / GEO BOGZA. POSTURAL REPRESENTATIONS: FROM AVANT-GARDE TERRIBILISM TO OPPORTUNISM 69-80

 

 Drd. Rodica Ileana STAN (OLTEANU MOLDOVAN)

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

PROZA ANALITICĂ A LUI ROMULUS RUSAN – ÎN CĂUTAREA PROPRIEI IDENTITĂȚI/ ROMULUS RUSAN`S ANALYTICAL PROSE – IN SEARCH OF HIS OWN IDENTITY / 81-96

 

Lect. univ. dr. Lucian Vasile BÂGIU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

FAȚETE ALE UNOR NAUFRAGII: FOC/ FACETS OF SHIPWRECKS: FIRE / 97-105

 

Drd. Alice JURCOVEȚ

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

EROI DE FANTASY ÎN DIALOGUL DINTRE ARTE / HEROES OF FANTASY FICTION IN THE DIALOGUE BETWEEN ARTS / 106-112

 

Drd. Bianca-Maria BUCUR (TINCU)

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

THE MARK ON THE WALL – SYMBOLS AND REFLECTIONS OF THE SELF/ 113-120

 

Dr. Rebeca-Rahela MARCHEDON

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

SCRISUL CA TERAPIE VS. LITERATURA TERAPEUTICĂ – SCURTE INCURSIUNI ANTITETICE/ WRITING AS THERAPY VS. THERAPEUTIC LITERATURE – SHORT ANTITHETICAL INCURSIONS / 121-129

 

Asist. univ. dr. Sorina-Maria VICTORIA

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

(AUTO)FICȚIUNE & (ALO)FICȚIUNE ÎN ROMANUL DEZRĂDĂCINARE SAU UN NOU ÎNCEPUT/ (AUTO)FICTION & (ALLO)FICTION IN THE NOVEL DEZRĂDĂCINARE SAU UN NOU ÎNCEPUT130-142

 

Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

RECEPTAREA ROMÂNEASCĂ A SCRIITORULUI SPANIOL JUAN – CÂTEVA PERSPECTIVE CRITICE / THE ROMANIAN RECEPTION OF THE SPANISH WRITER JUAN RAMÓN JIMÉNEZ – SOME CRITICAL PERSPECTIVES / 143-152

 

Dr. Carlos RUIZ MIGUEL

University of Santiago de Compostela, Spania

RECONQUISTA DE LA HISPANIDAD O DESAPARICIÓN DE OCCIDENTE / RECONQUEST OF HISPANITY OR DISAPPEARANCE OF THE WEST153-162

 

Lect. univ. dr. Mirela-Sanda SĂLVAN

 Politehnica University, București

LE VÉCU AMOUREUX ENTRE JALOUSIE ET ENVIE – UNE APPROCHE PSYCHANALYTIQUE / THE EXPERIENCE OF LOVE BETWEEN JEALOUSY END ENVY – A PSYCHOANALYTICAL APPROACH / 163-170

 

 Lect. univ. dr. Anca PORUMB

 „Babeș-Bolyai” University of Cluj-Napoca

LES ENJEUX DE LA FRANCOPHONIE EN ROUMANIE. LA CORRESPONDANCE DIPLOMATIQUE DE LA FIN DU 19e SIÈCLE. L"ANNÉE 1883 / THE ISSUES OF FRANCOPHONIE IN ROMANIA. DIPLOMATIC CORRESPONDENCE OF THE LATE 19TH CENTURY. THE YEAR 1883 / 171-177

 

Lect. univ. dr. Aura CIBIAN

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

LA FRANCOPHONIE DANS LE MONDE ET EN ROUMANIE/FRANCOPHONIE IN THE WORLD AND IN ROMANIA / 178-188

 

Lect. univ. dr. Cristina Matilda VĂNOAGĂ

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

CANCEL BOOKS (AND PEOPLE) / 189-200

 

Drd. Hanaa BAJILAN

Interdisciplinary School of Doctoral Studiea, University of Bucharest

THE REPRESENTATIONOF WOMEN IN IRAQ: GENDER WAGE GAP AND THE POSITION OF WOMEN WITHIN IRAQI SOCIETY / 201-210

 

Conf. univ. dr. Delia-Anamaria RĂCHIȘAN

Tchnical University of Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare

TRAISTA CU BURUIENI DE LEAC: CICOAREA / HERBAL REMEDY TRADITIONAL BAG: CHICORY / 211-222

 

STUDII DE LIMBĂ ȘI TRADUCTOLOGIE / LANGUAGE AND TRANSLATION STUDIES

 

Prof. univ. dr. habil. Adrian CHIRCU

 „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

BANI BUNI ŞI DREPŢI. NUME DE MONEDE CIRCULATORII ÎN ÎNSEMNĂRI PE CĂRŢI DIN ŢINUTURILE ALBEI / ‘BANI BUNI ŞI DREPŢI [GOOD AND WORTH MONEY]’NAMES OF COINS IN CIRCULATION FOUND IN THE NOTES TAKEN ON BOOKS FROM ALBA COUNTY / 223-235

 

C.S. II dr. Rozalia COLCIAR

Romanian Academy

Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca

COMENTARIUL METALINGVISTIC ÎNTRE DIATOPIC ȘI DIASTRATIC (PE BAZA NALR) / THE META-LINGUISTIC COMMENT BETWEEN DIATOPIC AND DIASTRATIC (BASED ON NALR) / 236-247

 

CS III dr. Adelina Emilia MIHALI

Romanian Academy

Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca

INTERFERENȚE CULTURALE ÎN ANTROPONIMIA UCRAINENILOR DIN RONA DE SUS, MARAMUREȘ / CULTURAL INTERFERENCES IN THE ANTHROPONYMY OF UKRAINIANS FROM RONA DE SUS, MARAMUREȘ / 248-262

 

Drd. Lorena KAIZER-PORUMB

UMFST „George Emil Palade” of Târgu Mureș

LEXIC MEDICAL ÎN VOCABULARU ROMANO-FRANCESU DE ION COSTINESCU / MEDICAL LEXIC IN VOCABULARU ROMANO-FRANCESUBY ION COSTINESCU / 263-280

 

Drd. Andrei Iulian DIN

Universitatea Babeș-Bolyaidin Cluj-Napoca

PRODUCTIVITATEA SUFIXALĂ ÎN CEASORNICUL DOMNILOR, TĂLMĂCIREA DE ANVERGURĂ A LUI NICOLAE COSTIN / SUFFIXAL PRODUCTIVITY IN CEASORNICUL DOMNILOR, A TRANSLATION OF GREAT MAGNITUDE BY NICOLAE COSTIN 281-288

 

Drd. Oana Benedicta FEHER

Technical University of Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord of Baia Mare

ASPECTE LEXICALE ALE PANDEMIEI DE COVID-19 ÎN LIMBILE FRANCEZĂ ȘI ROMÂNĂ. CREAȚIA LUDICĂ / LEXICAL ASPECTS OF THE COVID-19 PANDEMIC IN FRENCH AND ROMANIAN. LUDIC CREATION 289-306

 

Conf. univ. dr. Valerica SPORIȘ

 „Lucian Blaga” University of Sibiu

ASPECTE ALE STILISTICII LITERARE ÎN STUDIILE MIHAELEI MANCAȘ / ASPECTS OF LITERARY STYLISTICS IN THE STUDIES OF MIHAELA MANCAȘ / 307-316

 

Cercetător științific, dr. Ana CATANĂ-SPENCHIU

       Asistent de cercetare, dr. Constantin RĂCHITĂ

„Alexandru Ioan Cuza” University of Iaşi

THE CRITICAL RECEPTION OF THE FRANEKER SEPTUAGINT (1709) / 317-332

 

Conf. univ. dr. Coralia-Maria TELEA

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

LE LEXIQUE DE L’ECOLE DANS LES RECRES DU PETIT NICOLAS/ SCHOOL’S VOCABULARY IN LES RECRES DU PETIT NICOLAS / 333-338

 

Lect. univ. dr. Iuliana-Anca MATEIU

 „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

TRADUIRE DU SAN-ANTONIO EN ROUMAIN / TRANSLATING SAN-ANTONIO IN ROMANIAN  / 339-366

 

Lect. univ. dr. Iulia BOBĂILĂ

„Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca

LA ACEPTABILIDAD DE LA OMISIÓN Y LA CONDENSACIÓN EN LA TRADUCCIÓN DEL TEXTO DIVULGATIVO/ THE ACCEPTABILITY OF OMISSION AND CONDENSATION IN THE TRANSLATION OF THE POPULAR SCIENCE TEXT / 367-378

 

 Associate Professor Žana GAVRILOVIĆ, PhD

University of East Sarajevo, Bosnia and Herzegovina

TACKLING IDENTITY IN THE STUDENTS’ CHOICES OF THE TRANSLATION STRATEGIES / 379-387

 

Asist. univ. dr. Andra-Iulia URSA

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

 

STRATEGIES FOR TRANSLATING IDIOMS: A COMPARATIVE STUDY OF THREE ROMANIAN TRANSLATIONS OF A LITTLE CLOUD BY JAMES JOYCE 388-400

 

 

STUDII DE DIDACTICĂ / TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Lect. univ. dr. Cristina NANU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

THE ROLE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY IN SCAFFOLDING INSTRUCTION / 401-406

 

Prof. univ. dr. Elena Lucia MARA

 „Lucian Blaga” University of Sibiu

TEORII ȘI MODELE ALE SUPRADOTĂRIITHEORIES AND MODELS OF GIFTEDNESS / 407-420

 

Conf. univ. dr. Liana CRIȘAN-TĂUȘAN

Technical University of Cluj-Napoca

SPECIFICUL EVALUĂRII ÎN ACTIVITATEA DE MENTORAT/ THE CHARACTERISTICS OF EVALUATION WITHIN THE MENTORING ACTIVITY 421-430

 

Asist.univ.drd. Maria Iulia FELEA, Conf. univ. dr. LetițiaSimona MUNTEAN TRIF

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

ÎNVĂȚAREA AUTODIRIJATĂ/ SELF-DIRECTED LEARNING / 431-440

 

Conf. univ. dr. Ioana TODOR

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

DEZVOLTAREA GÂNDIRII ȘTIINȚIFICE ÎN CICLUL PRIMAR / DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC THINKING IN PRIMARY SCHOOL / 441-447

 

 

RECENZII / BOOK REVIEWS

 

Lect. univ. dr. Lucian Vasile BÂGIU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

 

MIRCEA A. DIACONU, CERNĂUȚI. OBIECTE PIERDUTE[CHERNIVTSI. LOST OBJECTS] / 448-455

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

no.24/issue 2/2023

ISSN 1582-5523

 

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

 

STUDII DE CULTURĂ ȘI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 

Prof. univ. dr. Simona ANTOFI

 „Dunărea de Jos” University Galați

LECȚIA DE TEATRU A ANEI BLANDIANA – NARAȚIUNE FANTASTICĂ ȘI EXERCIȚIU INIȚIATIC / ANA BLANDIANA’STHEATRE LESSON: A FANTASTIC NARRATIVE AND INITIATORY EXERCISE/ 7-10

 

Drd. Roxana Voichița BOBARIU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

PARADIGME CULTURALE ROMÂNO-CANADIENE ÎN ROMANUL A DOUA ȘANSĂ PENTRU ADAM DE FELICIA MIHALI / ROMANIAN-CANADIAN CULTURAL PARADIGMS IN THE NOVEL A DOUA ȘANSĂ PENTRU ADAM [SECOND CHANCE FOR ADAM] BY FELICIA MIHALI 11-18

 

Drd. Gianina-Cristina CIUPULIGĂ

 West University - Timișoara

POVESTEA ȘI TIMPUL SĂU – STUDIU DE CAZ: VAL ȘI CETATEA SUFLETELOR DE ANA ALFIANU THE STORY AND ITS TIME - CASE STUDY: VAL AND THE FORTRESS OF SOULS BY ANA ALFIANU/ 19-28

 

Drd. Gabriela-Emilia MERCE

West University - Timișoara

PERSPECTIVE PRIVIND RECEPTAREA CRITICĂ A ROMANELOR TATIANEI ȚÎBULEAC VARA CÂND MAMA A AVUT OCHII VERZI ȘI GRĂDINA DE STICLĂPERSPECTIVES ON THE CRITICAL RECEPTION OF TATIANA ȚÎBULEAC’SNOVELS THE SUMMER WHEN MOTHER HAD GREEN EYES AND THE GLASS GARDEN / 29-35

 

Conf. univ. dr. Georgeta ORIAN

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

IOANA CRĂCIUNESCU – BIOGRAFIE POETICĂ ÎN(TRE) DOUĂ LUMI / POETICAL BIOGRAPHY IN(-BETWEEN) TWO WORLDS / 36-44

 

Drd. Alexandra Maria BOCȘA

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

ROMÂNIA – PROIECTUL UNUI CREUZET CULTURAL ÎN PERIOADA REGINEI ELISABETA A ROMÂNIEI. STRUCTURI MATRICIALE COMUNE ÎN OPERA REGINEI ELISABETA ȘI A SCRIITORULUI RAINER MARIA RILKE / ROMANIA – THE PROJECT OF A CULTURAL CRUCIBILE  DURING THE PERIOD OF QUEEN ELIZABETH OF ROMANIA. COMMON MATRICAL STRUCTURES IN THE WORK OF QUEEN ELIZABETH AND THE WRITER RAINER MARIA RILKE/ 45-54

 

Drd. Valentina Silvia COPÎNDEAN (HAIDUC)

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

TEMNIȚA – SPAȚIU AL OBNUBILĂRII FIINȚEI UMANE. CÂTEVA STUDII DE CAZ DIN MEMORIALISTICA ROMÂNEASCĂ A CELEI DE-A DOUA JUMĂTĂȚI A SECOLULUI XXTHE DUNGEON – SPACE OF THE HUMAN BEING"S ECLIPSING. SOME CASE STUDIES FROM THE ROMANIAN MEMORIALS OF THE SECOND HALF OF THE 20TH CENTURY / 55-64

 

Drd. Larisa Maria LAZĂR (DĂNESCU)

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

REPERE ALE IMAGINARULUI SACRU ȘI CÂTEVA DIMENSIUNI ALE ANGELICITĂȚII ÎN LIRICA LUI N. CRAINIC ȘI V. VOICULESCU / SIDES OFTHE SACRED IMAGINARY. SEVERAL FRAMES OF ANGELICITY IN THE POETRY OF N. CRAINIC AND V.  VOICULESCU/ 65-78

 

Drd. Bianca NICOLAE

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

POETUL ÎN SLUJBA PARTIDULUI: O INCURSIUNE ÎN POEZIA ROMÂNEASCĂ DIN ANII INSTAURĂRII COMUNISMULUI / THE POET IN THE SERVICE OF THE PARTY: AN INCURSION INTO ROMANIAN POETRY DURING THE YEARS OF COMMUNISM / 79-86

 

Drd. Georgiana Elisabeta PANAIT (BACIU)

 „Dunărea de Jos” University Galați

FĂNUŞ NEAGU – INTRUZIUNEA FANTASTICULUI / FĂNUŞ NEAGU – THE INTRUSION OF THE FANTASTIC87-94

 

Drd. Cristina A. CORNEA (OPREAN)

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

TRAIAN T. COȘOVEI – REPERE ALE UNUI DESTIN ASUMAT / TRAIAN T. COȘOVEI – MARKERS OF AN ASSUMED DESTINY/ 95-104

 

Dr. Gabriela Anamaria GÂLEA

 „Titu Maiorescu” National College Aiud

PERSONAJE METALEPTICE ÎN PROZA LUI MIRCEA NEDELCIU / METALEPTIC CHARACTERS IN MIRCEA NEDELCIU"S PROSE / 105-116

 

Asist. univ. dr. Ştefana DUNCEA

UMF „Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

OPERA DE ARTĂ: MOMENTE CONSTITUTIVE, FORMĂ ŞI CONŢINUT. PERSPECTIVA LUI TUDOR VIANU. REFLECŢII ACTUALE / REVISITING TUDOR VIANU"S PERSPECTIVE ON THE WORK OF ART: CREATION, FORM AND CONTENT / 117-127

 

Drd. Bianca-Daniela POP (KOPOȘCIUC)

 Tehnical University Cluj-Napoca (Centrul Universitar Nord Baia Mare)

VOLUNTARY DEATH IN THE WORKS OF VIRGINIA WOOLF – / 128-136

 

Drd. Orsolya NAGYLAKI (DEJI-NAGYLAKI)

UMFST „George Emil Palade”, Târgu Mureș

ANTHROPOLOGICAL PERSPECTIVES IN MARGARET ATWOOD’S THE HANDMAID’S TALE – RELIGION, RITUALS, AND SYMBOLS /137-145

 

Asist. univ. dr. Emilia MOTORANU

Academia de Studii Economice, București

LA RICHESSE, LA PAUVRETÉ ET L’ARGENT AU FIL DU TEMPS / WEALTH, POVERTY AND MONEY OVER TIME/ 146-156

 

Drd. Adrian ROMAN

Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

ASPECTE TEORETICE ALE IMIGRAȚIEI ȘI APLICATIVITATEA LOR ÎN ANALIZA CREAȚIEI ARTISTULUI IMIGRANT / THEORETICAL ASPECTS OF IMMIGRATION AND ITS APPLICABILITY IN ANALYZING THE CREATION OF THE IMMIGRANT ARTIST / 157-164

 

 

STUDII DE LIMBĂ ȘI TRADUCTOLOGIE / LANGUAGE AND TRANSLATION STUDIES

 

 

Conf. univ. dr. Ioan-Mircea FARCAŞ

Tehnical University Cluj-Napoca (Centrul Universitar Nord Baia Mare)

Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan-Alexandru Rosetti”, București

COMENTARII METALINGVISTICE ALE VORBITORILOR DIN MARAMUREŞ / METALINGUISTIC COMMENTS OF MARAMUREȘ COUNTY SPEAKERS / 165-172

 

Drd. Andreea-Larissa IRIMEȘ (DOMUȚA)

Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

TERMINOLOGIA PORTULUI POPULAR DIN ZONA CODRULUI / THE TERMINOLOGY OF THE TRADITIONAL CLOTHING IN THE CODRU AREA / 173-180

 

Drd. Ana-Maria BĂEȘTEAN-MIJA

Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

RELAȚII SOCIALE ȘI ETNOLINGVISTICE ÎNTRE ROMÂNII ȘI ITALIENII SOSIȚI ÎN ȚARA HAȚEGULUI / SOCIAL AND ETHNOLINGUISTIC RELATIONS BETWEEN ROMANIANS AND THE ITALIANS WHO ARRIVED IN ȚARA HAȚEGULUI/181-191

 

Drd. Diana-Maria COMAN (GROU)

 ,,Ovidius” University, Constanța

ASPECTE SEMANTICE LEGATE DE LEXICALIZAREA NUMELOR PROPRII / SEMANTIC ASPECTS RELATED TO LEXICALIZATION OFPROPER NAMES/ 192-209

 

 Asist. univ. drd. Iulia-Maria TICĂRĂU

 „Lucian Blaga” University, Sibiu

DOOM 3 ȘI CUVINTELE ÎMPRUMUTATE DIN LIMBA ENGLEZĂ. MODIFICĂRI ȘI ADĂUGĂRI /DOOM 3 AND LOANWORDS FROM ENGLISH. CHANGES AND ADDITIONS / 210-217

 

Drd. Lăcrimioara FLORIAN

Tehnical University Cluj-Napoca (Centrul Universitar Nord Baia Mare)

VARIANTE ETIMOLOGICE REGĂSITE ÎN LOCUȚIUNI ROMÂNEȘTI / ETIMOLOGICAL VARIANTS FOUND IN ROMANIAN IDIOMATIC EXPRESSIONS / 218-223

 

Valentin ROMAN, cadru didactic asociat

Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

OBSERVAȚII ASUPRA PREDICATULUI COMPUS/COMPLEX. SINTAGMA VERB + VERB? / COMMENTS ON COMPOUND/COMPLEX PREDICATE. SYNTAGMA VERB + VERB? / 224-232

 

Drd. Alexandra-Teodora MÂNDRA

Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca


POEZIA ÎN TRADUCERE. UN STUDIU DE CAZ ASUPRA REFLECȚIILOR TRADUCTOLOGICE GĂZDUITE DE REVISTA VIAȚA ROMÂNEASCĂ /POETRY IN TRANSLATION: A CASE STUDY OF THE TRANSLATIONOLOGICAL REFLECTIONS FEATURED IN VIAȚA ROMÂNEASCĂ JOURNAL /233-241

 

Conf. univ. dr. Gabriel BĂRBULEȚ

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

THE SITUATIONAL CONTEXT – AN ESSENTIAL ELEMENT WITHIN PRAGMATICS / 242-249

 

Conf. univ. dr. Maria-Crina HERȚEG

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

THE METAPHORICITY OF IDIOMS IN BUSINESS JOURNALESE. A CORPUS-BASED APPROACH250-270

 

Lect. univ. dr. Ioan Beniamin POP

Tehnical University Cluj-Napoca (Centrul Universitar Nord Baia Mare)

EXPLORING THE NUANCES OF MODAL VERB NEGATION IN ENGLISH: AN ANALYSIS OF AUXILIARY AND MAIN VERB NEGATION/ 271-283

 

Dr. Adina BOTAȘ

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

THE PUPPET”, “THE CHICKEN” AND “THE CLOWN”: A DISCOURSE-BASED APPROACH TO SARCASTIC METAPHORS IN PRESIDENTIAL DEBATES / 284-294

 

Asist. univ. dr. Andreea-Maria SĂRMAȘIU

Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

TIPS & TRICKS: INTERACTIVE TEACHING AND LEARNING METHODS / 295-305

 

 

STUDII DE PEDAGOGIE ȘI DIDACTICĂ / TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

 

Lect. univ. dr. Mirela COSTELEANU

University of Pitești

CHARACTERISTICS OF ADULT LEARNING/ 306-311

 

Conf. univ. dr. Paul NANU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Turku University, Finland

ASPECTS OF SOCIOLOGICAL NATURE IN EDUCATION / 312-316

 

Conf. univ. dr. Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

LRLS – EXERSAREA UNOR MODURI ȘI TIMPURI VERBALE (ȘI) PRIN VALORIFICAREA PASIUNII DE A CÂNTA / LRLS - PRACTISING VERBAL MODES AND TENSES (ALSO) BY USING THE PASSION OF SINGING/ 317-325

 

Asist. univ. dr. Sorina-Maria VICTORIA

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

ROMANUL GRAFIC LA ORA DE LIMBĂ ROMÂNĂ CA LIMBĂ STRĂINĂ/ THE GRAPHIC NOVEL IN TEACHING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE /326-332

 

Lect. univ. dr. Valentin TODESCU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

GENERALITĂȚI  CU PRIVIRE LA APLICATIVITATEA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ÎN PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA LIMBILOR STRĂINE GENERAL REMARKS ON THE APPLICABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN LANGUAGE TEACHING AND LEARNING / 333-337

 

Prof. univ. dr. Elena Lucia MARA

 „Lucian Blaga” University Sibiu

STRATEGII MODERNE DE PREDARE-ÎNVĂȚARE ADAPTATE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SIMULTAN / MODERN TEACHING-LEARNING STRATEGIES ADAPTED FOR SIMULTANEOUS EDUCATION/ 338-346

 

Lect. univ. dr. Ramona Ștefana PETROVAN

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

STIMULAREA POTENȚIALULUI CREATIV ÎN CADRUL ACTIVITĂȚILOR DE EDUCARE A LIMBAJULUI / STIMULATING CREATIVE POTENTIAL WITHIN LANGUAGE EDUCATION ACTIVITIES/ 347-366

 

Lect. univ. dr. Camelia Augusta ROȘU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

GLOSAR DE TERMENI PSIHO-PEDAGOGICI/GLOSSARY OF PSYCHO-PEDAGOGICAL TERMS367-374

 

 Conf. univ. dr. Ioan SCHEAU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

PREMISE PENTRU UN NOU CONTRACT SOCIAL / PREMISES FOR A NEW SOCIAL CONTRACT / 375-382

 

 

RECENZII /BOOK REVIEWS

 

 

Lect. univ. dr. Iuliana-Anca MATEIU

 ”Babeș-Bolyai” University Cluj-Napoca

CORALIA TELEAALLER-RETOUR DE LA LITTERATURE A LA LANGUE [BACK AND FORTH BETWEEN LITERATURE AND LANGUAGE], ALBA IULIA, EDITURA AETERNITAS, 2022/383-385

 

Asist. univ. dr. Sorina-Maria VICTORIA

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

DELIA-ANAMARIA RĂCHIȘAN, MITURILE ȘI LITERATURA [MYTHS AND LITERATURE], CLUJ-NAPOCA, CASA CĂRȚII DE ȘTIINȚĂ, 2023/ 386-387

 

Conf. univ. dr. Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

ASPECTE IMPORTANTE DE ETNOLOGIE UNIVERSALĂ ȘI ROMÂNEASCĂ: Delia-Anamaria Răchișan, ETNOLOGIE UNIVERSALĂ ȘI ROMÂNEASCĂ [UNIVERSAL AND ROMANIAN ETHNOLOGY]Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, Colecția Universitas, 2023 / 388-389

 

 

MISCELLANEA

 

 Drd. Diana Alexandra AVRAM (ȘANDRU)

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

 

THE MIRROR AS A REPRESSION MECHANISM IN 1984’S DYSTOPIAN IMAGINARY / 390-396

 

Drd. Cristian-Petru VIERU

 „1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia

REIFICARE ȘI ANXIETATE ÎN LITERATURA ANILOR `80 / REIFICATION AND ANXIETY IN THE LITERATURE OF THE 80`S/ 397-403