”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2005

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2005 TOM1

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS

 

LUCRARI SUSTINUTE ÎN CADRUL FESTIVITATII DE DESCHIDERE A SIMPOZIONULUI/PAPERS PRESENTED IN THE CONFERENCE OPENING

SILVIA MIHUT, Politica culturala într-o Europa unita/ Cultural Policies in a Unified Europe

MIRCEA MIHALEVSCHI, Integrarea culturala europeana sub incidenta constructiei ontologice/ European Cultural Integration as an Ontological Construction

 

 

 

CULTURA SI LITERATURA FRANCEZA

SILVIA MIHUT, Le tourisme français / Turismul francez

CORALIA MARIA HANDREA, Réflexions sur la liberté de la presse - George Baritiu Reflecşii asupra libertăşii presei - George Barişiu

NARCIS ZARNESCU, La culture et l"école roumaine à l"heure du pluralisme et de la mondialisation / Cultura şi şcoala română la ora pluralismului şi mondializării

JOHANA HOLT, L"Europe Unie, une Europe des langues / Europa Unită, o Europă a limbilor

TIMEA TOCALACHIS, Le Graal ou la quête de l"absolu / Graal-ul sau căutarea absolutului

RODICA-GABRIELA CHIRA, La confrontation de deux cultures dans les Lettres philosophiques de Voltaire / Confruntarea a două culturi în Scrisorile filosofice ale lui Voltaire

INA-ALEXANDRA CIODARU, Les "Méditations poétiques" de Lamartine - une révélation du courant du romantisme / „Meditaşiile poetice" ale lui Lamartine - o revelaşie a curentului romantic

CORINA-AMELIA GEORGESCU, La disjonction regard parole dans le roman du XIXe siècle / Disjuncşia privire vorbire în romanul secolului al XIX-lea

CORINA-AMELIA GEORGESCU, Le regard féminin : indépendence ou submission ? / Privirea feminină : independenşă sau supunere ?

MIRELA-SANDA SALVAN, Image de l"Autre dans les voyages de Chateaubriand / Imaginea celuilalt în călătoriilr lui Chateaubriand

MIRELA-SANDA SALVAN, Rapport du touriste à l"espace dans la littérature de voyage de Pierre Loti / Raportul turistului cu spaşiul în literatura de călătorie a lui Pierre Loti

PAUL NANU, Le destin africain entre archaïque et kafkien chez Olympe Bhêly-Quénum / Destinul african între arhaic şi kafkian la Olympe Bhêly-Quénum

DIANA ADRIANA LEFTER, La beauté, concept évolutif et constitutif de la pensée gidienne / Frumuseşea, concept evolutiv şi constitutiv al gândirii gidiene

DIANA ADRIANA LEFTER, Le mythe de Prométhée au XIXeme siècle : Le Prométhée mal enchaîné d"André Gide / Mitul lui Prometeu în secolul al XIX-lea : Le Prométhée mal enchaîné d"André Gide

ADINA CURTA, L"enfance aventureuse dans Le Grand Meaulnes d"Alain Fournier/ Copilăria aventuroasă în Le Grand Meaulnes d"Alain Fournier

SIMONA FURDUI, La curiosité de l"autre. Rhapsodie roumaine de Dominique Fernandez / Curiozitatea celuilalt. Rapsodia română de Dominique Fernandez

IRINA ALDEA, La tension dramatique et la communication théâtrale chez Beaumarchais / Tensiunea dramatică şi comunicarea teatrală la Beaumarchais

PAUL NANU, Raymond Queneau - exercices de style, exercices de stylistique / Raymond Queneau - exercişii de stil, exercişii de stilistică

MONICA BORS, La perspective sémiostylistique dans l"analyse de la prose de Mircea Eliade / Perspectiva semiostilistică în analiza prozei lui Mircea Eliade

 

 

LIMBA FRANCEZA/THE FRENCH LANGUAGE

VALERIA-MARIA PIORAS, Noms de légumes dans la pratique langagière française et roumaine / Nume de legume în limbajul uzual francez şi român

CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Aspects du français d"aujourd"hui. Quelques notes sur les tendances dans les conduites langagières des jeunes / Aspecte ale francezei azi. Câteva note despre tendinşele în conduitele de limbaj ale tinerilor

CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Langues en contact. Une perspective diachronique sur l"influence de la langue française sur le lexique de la langue roumaine / Limbi în contact. O perspectivă diacronică în influenşa limbii franceze asupra lexicului din limba română

CRISTINA UNGUREANU, Qu"est-ce qu"un anglicisme ?/ Ce este un anglicism?

LAURA CÎTU, Le jeu des exemples dans la théorie linguistique. Ferdinand Brunot / Jocul exemplelor în teoria lingvistică. Ferdinand Brunot

OANA MARIA PASTAIE, La joie dans la classe des noms / Bucuria în categoria substantivelor

NADIA-DOINA TUNSU, Le signe « texte-icônique » dans les graffiti du mai 68 / Semnul « text-iconi» în graffiti-ul din mai 68

RAMONA IVANUTA, Causes des évolutions de sens Considérations générales concernant l"évolution du lexique / Cauze ale evoluşiei de sens. Consideraşii generale privind evoluşia lexicului

SILVIA ADRIANA APOSTOL, Fonctionnement du « on » de Carmen, nouvelle de Prosper Mérimée / Funcşiile lui « on » în Carmen, nuvela lui Prosper Mérimée

MIHAELA MITU, Dynamique de la structure séquentielle romanesque. Analyse de la structure narrative du roman Vendredi ou les Limbes du Pacifique / Dinamica structurii secvenşiale romaneşti. Analiza structurii narative în romanul Vendredi ou les Limbes du Pacifique

TIBERIU MARCU, Les « ouvreurs de phrase temporels » entre temporalité et causalité / « Les ouvreurs » în fraza temporală, între temporalitate şi cauzalitate

IULIA MATEIU, Des insultes à nom support en français / Insulte nominale în franceză

ALEXANDRINA MUSTATEA, La Cantatrice chauve : discours et transgressivité / Cântăreaşa cheală: discurs şi transgresivitate

VALERICA SPORIS, L’analyse stylistique. Approche générale / Analiza stilistica. Abordare generala

IULIA MATEIU, Stratégies discursives dans un entretien radiophonique Radioscopies Georges Brassens - Jacques Chancel / Strategii discursive într-un interviu radiofonic Radioscopii Georges Brassens - Jacques Chancel

ANAMARIA CUREA, Modalisation et expressivité / Modalizare şi expresivitate

VIORICA BACIU, Stéréotypie et interculturalité : l"exemple du discours journalistique / Stereotipie şi interculturalitate : exemplul discursului jurnalistic

GEORGIANA LUNGU BADEA, Sur la fragilité des signes. Diverses questions sur la traduction de poésie / Despre fragilitatea semnelor. Diverse chestiuni despre traducerea de poezie

CRINA-MAGDALENA ZARNESCU, L"obsession de la traduction - a la recherche de la langue edenique / Obsesia traducerii - în căutarea limbii edenice

RALUCA ANAMARIA VIDA, Retraduction et ideologie traductive La cas de Mallarmé en roumain / Retraducere şi ideologie traductivă. Cazul lui Mallarmé în română

MARCELA ANIELA CÎRSTEA, L"art du traduire / Arta traducerii

MARIA MATEL-BOATCA, Variétés et mécanismes du comique dans l"œuvre de Charles De Coster / Varietăşi şi mecanisme ale comicului în opera lui Charles De Coster

AURA CELESTINA CIBIAN, Rigodon ou l"argot raciste / Rigodon sau argoul rasist

 

 

DIDACTICA FRANCEZA/FRENCH DIDACTICS

GILLES BREDELOUP, Représentation, interprétation, traduction, adaptation (à l"exemple franco-roumain) / Reprezentare, interpretare, traducere, adaptare (exemplul franco-român)

 

 

SECTIUNEA SPANIOLA/SPANISH

CATALINA CONSTANTINESCU, La biografía de una carta de Don Quijote escrita por Pedro Salinas

 

 

SECTIUNEA ROMANA/ROMANIAN

ALIN-MIHAI GHERMAN, Parisul în alb si negru. Amintirile unei studente române din Paris în timpul ocupatiei germane/ Paris in Black and White. Memories of a Romanian Student in Paris under German Occupation

DIANA CÂMPAN, Fisuri identitare. Despre starile limita ale personajelor în romanul modern/ Identity Cracks: Characters in the Modern Novel

GEORGE IRIMIAS, Pragmatica sau uniformizarea discursului ideologic/ Pragmatics or the Uniformization of Ideological Discourse

GEORGETA ORIAN, Mituri ale originilor în literature/ Myths of Origins in Literature

GABRIELA CHICIUDEAN, Fisa de dictionar: Doamna din Cruciada copiilor de Lucian Blaga/ The Lady in "Cruciada copiilor" by L. Blaga: A Dictionary Entry

IULIANA WAINBERG-DRAGHICIU, Adresabilitate si stil în prefetele si epilogurile tipariturilor românesti din secolul al XVI-lea/ Readership-Orientation and Style in the Prefaces and Conclusions of Romanian Writings from the 16th Century

LUCIAN VASILE BÂGIU, Strainii din Kipukua de Valeriu Anania - elemente de naratologie/ A Narratological Approach to "Strainii din Kipukua" by Valeriu Anania

CARMINA TAMAZLACARU, Lirica lui Aron Cotrus/ Aron Cotrus" Poetry

VALERICA SPORIS, Expresivitatea sonora a adjectivului calificativ/ Stylistic Sound Effects of Qualifying Adjectives

 

 

 

 CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2005 TOM2

 

SUMAR/TABLE OF CONTENTS

CULTURA SI CIVILIZATIE/CULTURE AND CIVILISATION

QUANYI ZHANG, Constructing Nationalism in Sino-Japanese Relations/ Emergenta nationalismului in relatiile sino-japoneze

EMILIA IVANCU, The Romanian People Between Ruritania and the Balkans. A British Perspective of Alterity/ Romanii intre Ruritania si Balcani. O perspectiva britanica asupra alteritatii

 

 

LITERATURA ENGLEZA/ENGLISH LITERATURE

ARLEEN IONESCU, Hamlet"s Sense of Mission - Divine or Demonic/ Sentimentul datoriei in "Hamlet": divin sau demonic?

ARLEEN IONESCU, Rosencrantz and Guildenstern are Dead, Tom Stoppard"s Version of Hamlet/ "Hamlet"-ul lui Tom Stoppard: "Rosencrantz and Guildenstern are Dead"

ANCA MIHAELA DOBRINESCU, Virginia Woolf"s Technique of Novel Writing - Between the Realist Convention and the Modernist Innovation/ Scriitura Virginiei Woolf intre conventiile realiste si inovatia modernista

MARINELA LUPSA, Aldous Huxley: The Novel of Ideas/ A. Huxley si romanul de idei

MARINELA LUPSA, Maturizarea ca proces de constientizare a raului - Piramida (W. Golding, 1967)/ Growing up and Becoming Aware of Evil: W. Golding"s "The Pyramid"

ANGELA STANESCU, Multicultural Discourses in Postcolonial British Fiction/ Discursul multicultural in proza postcoloniala britanica

GIULIA SUCIU, Feminist Criticism in Jeanette Winterson"s "Sexing the Cherry"/ Critica feminista in "Sexing the Cherry" de Jeanette Winterson

IRINA TOMA, Looking Back into the Future/ Privind inapoi spre viitor

NATALIA HADA, "The Sleep of Reason Produces Monsters" - An Analysis of Liz Lochhead"s Play DRACULA/ "Somnul ratiunii naste monstri"- O analiza a piesei DRACULA de Liz Lochhead

IOANA MOHOR-IVAN, Playing the City: Irish "Urban Drama" from St. John Ervine to Frank McGuinness/ Orasul pe scena: Drama citadina irlandeza de la St. John Ervine la Frank McGuinness

SORINA CHIPER, The American Character in Henry Adams" Eyes/ Caracterul american vazut de Henry Adams

MARIA MURESAN, The Autobiographical Dimension in Faulkner"s The Sound and the Fury/ Elemente autobiografice in "Zgomotul si Furia" de W. Faulkner

GABRIELA DUMBRAVA, Going Beyond Geography: Contemporary World Seen from the American South/ Dincolo de geografie: lumea contemporana vazuta din perspectiva sudului american

 

LIMBA ENGLEZA/THE ENGLISH LANGUAGE

RODICA PIOARIU, Slang - A non Standard Variety of English/ Argoul, o varianta non-standard a limbii engleze

JELENA VUJIC, Morphological Analysis of English Neologisms/ O analiza morfologica a neologismelor englezesti

ANISOARA POP, Disjunctive Grammar in Advertising Slogans/ Gramatica disjunctiva in sloganele publicitare

DANIELA POPESCU, Lexical Aspects of American English vs. British English/ Aspecte lexicale contrastive intre engleza britanica si cea americana

GABRIEL BARBULET, Why Do People Use Slang/ De ce folosim argoul?

ADEL ANTOINETTE JUCAN, Repeated Discourse/ Discursul repetitiv

ADEL ANTOINETTE JUCAN, Compozitionalitate vs. non-compozitionalitate. Ipoteze psiholingvistice asupra proceselor de comprehensiune a expresiilor idiomatice/ Compositionality vs. Non-Compositionality. Psycho-linguistic Hypotheses on the Comprehension of Idiomatic Expressions

ANA-MARIA GEORGIANA PESTISANU, Translating Socio-Cultural Elements in Mihai Niculescu"s Fantastic Tales/ Traducerea elementelor socio-culturale in "Povestirile fantastice" ale lui M. Niculescu

TEODORA GHIVIRIGA, The Economic Metaphor between the Mechanical and the Organic Paradigm/ Intelegerea metaforelor economice intre paradigma mecanica si cea organica

CRINA HERTEG, Orientation in Modern Stylistics/ Directii in stilistica moderna

 

 

DIDACTICA ENGLEZA/ENGLISH DIDACTICS

MIHAELA BADEA, Causes of Error Production/ Cauzele producerii greselilor

ANGELA STANESCU, Creativity Through Control - Writing Poetry in the English Classroom/ Creativitatea controlata sau cum sa scriem poezii la ora de engleza

LUMINITA ANDREI COCARTA, Teaching English in Modern Post-Modern Romanian Education/ Predarea englezei in sistemul modern postmodern de educatie din Romania

TEODORA POPESCU-FURNEA, Reform and Innovation in the Process of Teaching/Learning Business English University Level/ Schimbare si inovatie in procesul de predare/ invatare a englezei de afaceri la nivel universitar

TEODORA POPESCU-FURNEA, Business English Collocations/ Colocatii in engleza de afaceri

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2005 TOM3

 

SUMAR/ TABLE OF CONTENTS

MIRCEA BRAGA, Dincolo de binele şi răul culturii (Friedrich Nietzsche)/ Beyond the Good and Evil of Culture (Friedrich Nietzsche)

CONSTANTIN CUBLESAN, Iulia Hasdeu - Aura unei promisiuni/ Iulia Hasdeu - The Halo of a Promise

CONSTANTIN CUBLESAN, Liviu Rebreanu: Prostii/ "Prostii" by L. Rebreanu

MIHAI ALIN GHERMAN, Despre Loghica lui Samuil Micu/ On "Loghica" by Samuil Micu

MIRCEA POPA, Filosoful Ioan Miclea de la Blaj si relatia sa cu poetul si filosoful Lucian Blaga/ Philosopher Ioan Miclea from Blaj and his Relationship with Poet and Philosopher L. Blaga

ILEANA GHEMES, Aspecte ale receptarii unor influente din gândirea europeana în spatiul cultural românesc interbelic Charles Maurras si Henri Massis/ Charles Maurras, Henri Massis and the Romanian Intellectuals between the Two World Wars

ILEANA GHEMES, Aplicari ale directiunii nationale in „Revista Politica si Literara" de la Blaj, in 1906/ Implementing National Policies in „Revista Politica si Literara" (Blaj, 1906)

DIANA CÂMPAN, Oameni de carti, coperti de singuratate.../ Solitary Writers, Solitary Writing...

DIANA CÂMPAN, Un model la granitele firescului: Dandysmul/ Dandyism: A Borderline Case

GEORGETA ORIAN, Repere ale unui imaginar personal în proza lui Vintila Horia/ Vintila Horia: A Fictional World of His Own

LUCIAN VASILE BÂGIU, „Fantasticul" în Strainii din Kipukua de Valeriu Anania/ The Fantastic in "Strainii din Kipukua" by Valeriu Anania

LUCIAN VASILE BÂGIU, Poezia lui Valeriu Anania: Anamneze/ Remembering V. Anania"s Poetry

GABRIELA CHICIUDEAN, Consideratii privind Câmpia Ardealului si opera lui Pavel Dan/ On "Câmpia Ardealului" and Pavel Dan"s Works

GABRIELA CHICIUDEAN, Consideratii privind sarbatoarea, în opera paveldaniana/ The Holiday in Pavel Dan"s Fiction

MARIA PETRESCU, Functiile limbajului în "Viata pe un peron" de Octavian Paler/ The Functions of Language in "Viata pe un peron" by Octavian Paler

MARA MAGDA MAFTEI, Imaginatia lui Cioran si Dumnezeu/ Cioran"s Imagination and God

CARMINA TAMAZLACARU, Influenta societatii asupra eroilor din dramaturgia lui Henrik Ibsen si Camil Petrescu/ The Impact of Society on Characters in Ibsen"s and C. Petrescu"s Drama

CARMINA TAMAZLACARU, Relatia discipol - maestru. Stefan Aug. Doinas si profesorii/ Apprentice and Master: Stefan Aug. Doinas and his Professors

CARMEN MOGOSIU, Doi titani: Bogdan Petriceicu Hasdeu, Friedrich Schiller. Paralele si interferente. Drama romantica în toata splendoarea ei/ Bogdan Petriceicu Hasdeu and Friedrich Schiller: Parallelisms and Connections. The Peak of Romantic Drama

CONSTANTIN MILAS, Aspecte ale flexiunii adjectivului in limba româna veche/ On Adjectival Flexion in Old Romanian

CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Despre prezenta elementelor diatopice în anuntul publicitar din presa banateana si transilvaneana (sfârsitul secolului al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea)/ On Diatopic Elements in the Small Adds in Transylvanian and Banat Press at the End of the 19th Century and the Beginning of the 20th Century

CONSTANTIN-IOAN MLADIN, 200 de ani de la nasterea lui Timotei Cipariu. O privire asupra operei sale filologice si lingvistice/ 200 Years since Timotei Cipariu Was Born. A Survey of his Philological and Linguistic Work

CONSTANTIN-IOAN MLADIN, Puncte de vedere în legatura cu sinonimia din terminologie/ Points of View on Synonyms

MARCELA CIORTEA, Supinul în "Divanul" lui Dimitrie Cantemir/ Verbal Forms in "Divanul" by Dimitrie Cantemir

FLORENTINA NICOLAE, Consideratii privind stilul indirect în latina cantemiriana/ On the Indirect Style in D. Cantemir"s Latin Prose

AIDA TODI, Aspecte ale relatiilor interculturale romano-turce: influenta limbii turce asupra limbii române/ Cultural Relationships between the Romanians and the Turks. The Influence of the Turkish Language on the Romanian Language

MONICA BORS, Consideratii stilistice asupra prozei mitice a lui Mircea Eliade Cromatica/ A Stylistic Approach to M. Eliade"s Fantastic Fiction: the Colours

MARIA CRACIUN, Stilistica numelui în satul Costesti - Valsan/ Stylistics of Names in Village Costesti - Valsan

ANA MARIN, Formule denominative individuale în sistemul antroponimic românesc/ Individual Denominative Formulas in Romanian Anthroponimy

MARIA PETRESCU, Despre locutiunile prepozitionale cu genitivul/ On Prepositional Phrases Followed by a Genitive Case

VALERICA SPORIS, Valori expresive ale conversiunii. Substantiv(iz)area/ Expressive Values of Conversion: Substantivisation

VALERICA SPORIS, Valori expresive ale conversiunii. Adjectiv(iz)area/ Expressive Values of Conversion: Adjectivisation

MARIA STEFANESCU, Catre o semantica a fictiunii în perspectiva integralista/ Towards an Integralist Semantics of Fiction

ANA-MARINA TOMESCU, Traditionalism, modernitate sau avangarda în poezia lui Barbu Fundoianu ?/ Traditionalism, Modernity or Avant-garde in B. Fundoianu"s Poetry?

IOANA VID, Structura semantica a comparantului in limbajul publicistic/ The Semantic Structure of the Comparer in Advertising