”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. Series PHILOLOGICA

No 21/ issue 1 / 2020


TABLE OF CONTENTS

(Please click for each ABSTRACT)

 


CULTURE AND LITERATURE STUDIES


 

Pompiliu CRĂCIUNESCU
CARTEA PRIBEAGĂ SAU DESPRE O RELIANȚĂ NECESARĂ /
THE WAYFARING BOOK OR ABOUT A NECESSARY RELIANCE / p. 7


Ioana MARCU
L’EXISTENCE DES IMMIGRÉS DE LA PREMIÈRE GÉNÉRATION ENTRE PRÉSENCE ET ABSENCE DANS LA LITTÉRATURE DES INTRANGERS /
FIRST GENERATION IMMIGRANTS BETWEEN PRESENCE AND ABSENCE IN THE LITERATURE OF MAGHREB IMMIGRATION / p.19


Mirela-Sanda SĂLVAN
AUTOBIOGRAPHIE ET ILLUSION DE LA VÉRITÉ – RÉFLEXIONS À PARTIR DE L’ÉTREINTE DE PHILIPPE VILAIN /
AUTOBIOGRAPHY AND THE ILLUSION OF TRUTH. REFLECTIONS ON THE NOVEL L’ETREINTE BY PHILIPPE VILAIN / p. 34


Diana CÂMPAN
CONSTANTIN NOICA ȘI UN JURNAL AL IDEILOR-CONSTRUCTOR/
CONSTANTIN NOICA AND A DIARY OF CONSTRUCTING IDEAS / p. 44

Petru Adrian DANCIU
FEREASTRA SAU „MICUL PRAG”. CELE TREI MOTIVE ALE UNUI CONSTRUCT SACRAL /
CHANGE OF NAME, CHANGE OF FATE: THE CHILD"S PASSAGE OVER THE WINDOW OR THE "THRESHOLD" OF HEAVEN / p. 51


Liliana DANCIU
TOPOS ALCHIMIC ȘI IMAGINAR HERMETIC ÎN BASMUL PRÂSLEA CEL VOINIC ȘI MERELE DE AUR /
ALCHEMIC TOPOS AND KABBALISTIC IMAGINARY IN THE FAIRY TALE "PRÂSLEA CEL VOINIC ȘI MERELE DE AUR" / p. 63
 

Petru Ștefan IONESCU
FROM CORE TO PERIPHERY AND BACK. MODERNIST IDENTITIES REVISITED (I) / p. 76


Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU
ELEGIA ÎN LITERATURA ROMÂNĂ DIN PERIOADA PAȘOPTISTĂ /
ELEGY IN ROMANIAN LITERATURE OF 1848 / p. 90Lavinia-Ileana GEAMBEI
CONSTRUIREA COTIDIANULUI COMUNIST ÎN ROMANUL TREI FEMEI DE STELIAN ŢURLEA  /
CONSTRUCTION OF THE COMMUNIST DAILY LIFE IN THE NOVEL TREI FEMEI BY STELIAN ŢURLEA / p. 108


Georgeta ORIAN
CRUCIADA COPIILOR – CALEA SPRE METAFORĂ /
CHILDREN"S CRUSADE – THE WAY TO METAPHOR /p. 117


Sorina-Maria VICTORIA
EGO-IPOSTAZE TEXTUALE ÎN DIALOG ÎN COMMENTARIUS PERPETUUS DE RODICA BRAGA ȘI MIRCEA IVĂNESCU /
TEXTUAL EGO-HYPOSTASES IN DIALOGUE IN COMMENTARIUS PERPETUUS BY RODICA BRAGA AND MIRCEA IVĂNESCU / p. 138


Rebeca-Rahela MARCHEDON
RAPORTURI IDENTITARE ÎN IMAGINARUL CAMELIEI CAVADIA – VINA, MĂȘTILE FRICII, PURGATORIUL ÎNGERILOR /
IDENTITARY RELATIONS IN THE IMAGINARY OF CAMELIA CAVADIA – VINA, MĂȘTILE FRICII, PURGATORIUL ÎNGERILOR / p. 146


Teodora Nicoleta PASCU
BORDER NOTES ON ARTURO BANDINI’S ETHNIC IDENTITY IN THE INCIPIT OF JOHN FANTE’S ASK THE DUST / p. 157

Petronela MUREȘAN
INSERȚII EPISTOLARE AMOROASE ÎN CORPUSURI EPICE /
AMOROUS EPISTOLARY INSERTIONS IN EPIC CORPORA / p. 172


Cristian-Petru VIERU
LEUL ALBASTRU DE D. R. POPESCU ȘI HERMENEUTICA SUSPICIUNII SUB COMUNISM /
LEUL ALBASTRU AND THE HERMENEUTICS OF SUSPICION IN COMMUNISM / p. 186


Nicoleta CHIRA (MÎRZA)
AUBREY DE VERE, CONSTRUCT AL INCONȘTIENTULUI MATEIN/
AUBREY DE VERE, CONSTRUCT OF THE UNCONSCIOUS OF MATEIU CARAGIALE / p. 193


Ingrid Cezarina-Elena BĂRBIERU (CIOCHINĂ)
ASPECTE ALE NATURALISMULUI ROMÂNESC ÎN OPERA LUI I. L. CARAGIALE ȘI B. ȘT. DELAVRANCEA /
ASPECTS OF ROMANIAN NATURALISM IN THE WORK OF I.L. CARAGIALE AND B.ȘT. DELAVRANCEA / p.
208STUDIES OF LANGUAGE AND LINGUISTICS

 

Adrian CHIRCU
O RADIOGRAFIE A LIMBII ROMÂNE DE LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA (I. N. LAHOVARY – CUM S-A STRICAT LIMBA ROMÂNEASCĂ) /
A RADIOGRAPHY OF ROMANIAN LANGUAGE AT THE BEGINNING OF THE 20TH CENTURY (I.N. LAHOVARY – CUM S-A STRICAT LIMBA ROMÂNEASCĂ [UPON THE CORRUPTION OF ROMANIAN LANGUAGE]) / p. 218


Anamaria RADU
TELL ME YOUR FAVOURITE URBOCHREMATONYM AND I’LL TELL YOU IF YOU"RE A HIPSTER / p. 230

Rozalia COLCIAR
ELIPSA ÎN TEXTUL DIALECTAL (DE LA ALRT II, LA TEXTELE NALR) /
ELLIPSIS IN THE DIALECTAL TEXT (FROM ALRT II TO NALR TEXTS) / p. 242


Diana GRINDEANU
DESPRE EVOLUȚIA FUNCȚIONALĂ A NUMERALELOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ /
OBSERVATIONS UPON THE FUNCTIONAL DEVELOPMENT OF NUMERALS IN ROMANIAN / p. 255


Andreea-Larissa IRIMEȘ (DOMUȚA)
ANCHETA DIALECTALĂ PRELIMINARĂ A ZONEI CODRU /
PRELIMINARY DIALECTAL SURVEY OF CODRU AREA / p.
274STUDIES OF TEACHING METHODOLOGY AND PEDAGOGY

 

Adina CURTA
AȘTEPTÂNDU-L PE ORFEU: ÎNTRE ANALFABETISMUL FUNCȚIONAL ȘI POEZIE /
WAITING FOR ORPHEUS: BETWEEN FUNCTIONAL ILLITERACY TO POETRY / p. 285


Elena Lucia MARA
POVESTEA – ESENȚĂ ȘI MISTER /
STORY-TELLING – ESSENCE AND MYSTERY / p. 294


Ramona Iulia HERMAN
VIRTUAL LEARNING, POSSIBILITIES AND LIMITATIONS OF APPLICATION IN UNIVERSITY EDUCATION / p. 305

 

BOOK REVIEWS

Coralia TELEA
HORIA LIMAN, SCADENȚA, TRADUCERE DIN LIMBA FRANCEZA ȘI POSTFAȚĂ: RODICA GABRIELA CHIRA; CUV. ÎNAINTE: ADRIAN LIMAN, IAȘI, EDITURA ARS LONGA, 2019 /
HORIA LIMAN, SCADENȚA [THE MATURITY], TRANSLATION FROM FRENCH AND AFTERWORD: RODICA GABRIELA CHIRA; FOREWORD: ADRIAN LIMAN. – IAȘI: ARS LONGA, 2019 / p. 313


Georgeta ORIAN
MIHAELA ALBU, DAN ANGHELESCU, NECUNOSCUTUL SCRIITOR VIRGIL IERUNCA, PREFAȚĂ: LIBUŠE VALENTOVÁ, CRAIOVA, EDITURA AIUS, 2020 /
MIHAELA ALBU, DAN ANGHELESCU, NECUNOSCUTUL SCRIITOR VIRGIL IERUNCA [THE UNKNOWN WRITER VIRGIL IERUNCA], FOREWORD: LIBUŠE VALENTOVÁ – CRAIOVA: AIUS PUBLISHING HOUSE, 2020 / p.
315

 

 


 

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. Series PHILOLOGICA

Nr. 21/ tom 2 / 2020

(

TABLE OF CONTENTS

(Please click for each ABSTRACT)

 


STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

Ioan SCHEAU, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

FILOSOFIE ȘI ȘTIINȚĂ ÎN LUCRAREA ASPECTE ANTROPOLOGICE A LUI LUCIAN BLAGA /PHILOSOPHY AND SCIENCE IN THE WORK ASPECTE ANTROPOLOGICE [ANTHROPOLOGICAL ASPECTS] BY LUCIAN BLAGA / pp. 7-18

 

Maria HOLHOȘ, Andra Gabriela HOLHOȘ, Alba Iulia

ZULEIHA DESCHIDE OCHII - UN ROMAN EXOTERIC ȘI ESOTERIC / ZULEIHA DESCHIDE OCHII [ZULEIKHA OPENS HER EYES]) - AN EXOTERIC AND ESOTERIC NOVEL / pp. 19-26


Diana-Maria COMAN (GROU), Universitatea ,,Ovidius" din Constanța

ACTUALITATEA OPEREI SCRIITOAREI ELIF SHAFAK ÎN SOCIETATEA CONTEMPORANĂ / THE WORK OF THE WRITER ELIF SHAFAK IN TODAY"S WORLD LITERATURE / pp. 27-33


Valentin TODESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

COLABORAREA DINTRE CARMEN SYLVA ȘI MITE KREMNITZ LA ROMANELE EPISTOLARE / THE COLLABORATION BETWEEN CARMEN SYLVA AND MITE KREMNITZ IN WRITING THE EPISTOLARY NOVELS / pp. 34-41


Ingrid Cezarina-Elena BĂRBIERU (CIOCHINĂ), Universitatea „Lucian Blaga" din Sibiu

ASPECTE ALE TEATRULUI ABSURDULUI ÎN IONA DE MARIN SORESCU / ASPECTS OF THE THEATER OF THE ABSURD IN MARIN SORESCU"S "IONA" / pp. 42-47

 

Mihaela BREBAN, Universitatea Tehnică Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord, Baia Mare

ACTIVITATEA LITERARĂ ROMÂNEASCA A LUI CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU: POETUL, PUBLICISTUL, REPORTERUL / THE ROMANIAN LITERARY ACTIVITY OF CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU: POET, PUBLICIST, REPORTER / pp. 48-56

 

Ioana BOTIZAN (MINTĂU) , Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

SINCRONIZAREA POEZIEI OPTZECISTE CU POEZIA AMERICANĂ. STUDIU DE CAZ: POEZIA DE „DRAGOSTE" A LUI MIRCEA CĂRTĂRESCU / THE SYNCHRONIZATION OF THE POETRY OF THE EIGHTIES WITH AMERICAN POETRY. CASE STUDY ON THE "LOVE" POETRY OF MIRCEA CĂRTĂRESCU / pp. 57-69


Iuliana-Marilena TARCĂ (FIRU) , Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

IMAGINARUL CULTURAL AL PĂSĂRII MĂIESTRE / THE CULTURAL IMAGINARY OF THE MAJESTIC BIRD / pp. 70-75

 

Emilia IVANCU, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

THE PARADOXES OF THE GAME: A BIRD"S EYE VIEW UPON THE NOVELS OF SALMAN RUSHDIE AND V.S. NAIPAUL / pp. 76-84

 

Violeta-Luminiţa ŞIPOŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

DR. IOAN RAŢIU: „EXISTENŢA UNUI POPOR NU SE DISCUTĂ, SE AFIRMĂ!" / DR. IOAN RAŢIU: "THE EXISTENCE OF A PEOPLE IS NOT DISCUSSED, IT IS SAID!" / pp. 85-98


Simina PÎRVU, Universitatea de Vest din Timișoara

COMUNITATEA EVREILOR DIN CARANSEBEȘ / THE JEWISH COMMUNITY OF CARANSEBEȘ / pp. 99-108

 

Cristinel Constantin ROMAN, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

MUZICA TRADIȚIONALĂ - ELEMENT ESENȚIAL ÎN EVOLUȚIA ROMILOR LĂUTARI DIN PRINCIPATELE DUNĂRENE / TRADITIONAL MUSIC, AN ESSENTIAL ELEMENT IN THE EVOLUTION OF ROMA MUSICIANS IN THE ROMANIAN PRINCIPALITIES / pp. 109-122


Andreea Irina MOISE, Universitatea din Pitești

THE THEME IN THE SCREENWRITING LANDSCAPE / pp. 123-128


Maria MUREȘAN, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

FACT AND FICTION IN HISTORICAL ROMANCES / pp. 129-138

 

 Cristian ARHIP (Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa" Iași), Odette ARHIP (Universitatea Ecologică București)

O PERSPECTIVĂ LITERARĂ ASUPRA BUCUREȘTIULUI / A LITERARY VIEW OF BUCHAREST / pp. 139-144 

 STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ / STUDIES OF LANGUAGE AND LINGUISTICS

 

 

Adrian CHIRCU, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

ÎN VREME DE PANDEMIE. COVID-UL ŞI FAMILIA SA LEXICALĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ / IN TIME OF PANDEMIC. COVID AND ITS LEXICAL FAMILY IN CURRENT ROMANIAN LANGUAGE / pp. 145-161


 Ionica-Andreea MICU, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

NOMINA ACTIONIS ÎN VEACUL AL XVII-LEA ROMÂNESC ȘI ÎN CEL SPANIOL / NOMINA ACTIONIS IN ROMANIAN AND SPANISH IN THE 17TH CENTURY / pp. 162-174

 

Delia-Florina POPA, Universitatea „Babeș-Bolyaiˮ din Cluj-Napoca

 CONCEPTUL DE AUTOODI (URA DE SINE) - FENOMEN PSIHOSOCIAL ȘI LINGVISTIC / THE CONCEPT OF AUTOODI(SELFHATRED) - PSYCHOSOCIAL AND LINGUISTIC PHENOMENON / pp. 175-184

 

Maria POPONEŢ, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

SPONTANEOUS INCHOATIVE VERBS IN ROMANIAN / pp. 185-198

 

Gabriel BĂRBULEȚ, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

DIFFERENT ASPECTS OF LANGUAGE AND CULTURE / pp. 199-206

 

Aura-Celestina CIBIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

PROBLÈMES PRATIQUES DE LA TRADUCTION, DANS LE LIVRE LA TRADUCTION AUJOURD"HUI. LE MODÈLE INTERPRÉTATIF, (MARIANNE LEDERER).PRECIS THEORIQUE, EXEMPLES ET CONSIDERATIONS PERSONNELLES / PRACTICAL PROBLEMS OF TRANSLATION IN THE BOOK LA TRADUCTION AUJOURD"HUI. LE MODÈLE INTERPRÉTATIF (MARIANNE LEDERER).THEORETICAL FRAME, EXAMPLES AND CONSIDERATIONS  / pp. 207-217


 Andra-Iulia URSA, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

ON THE BORDERLAND BETWEEN FIDELITY AND FOREIGNIZATION: A CASE STUDY ON THE ROMANIAN TRANSLATION AND RETRANSLATION OF DUBLINERS / pp. 218-227

 

Adina BOTAȘ, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

MYTHS AND MYTHOLOGY IN PRESIDENTIAL DISCOURSE / pp. 228-234

 

 


STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ / STUDIES OF TEACHING METHODOLOGY AND PEDAGOGY

 

 

Florinela ŞERBĂNICĂ, Universitatea din Piteşti

FAIRE REVIVRE LA LITTÉRATURE CLASSIQUE: L"INTÉRȆT DU THÉȂTRE DE VASILE ALECSANDRI DANS L"ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS AUX ÉTUDIANTS ROUMAINS / LETUS REVIVE CLASSICAL ROMANIAN LITERATURE: VASILE ALECSANDRI"S THEATER IN TEACHING FRENCH TO ROMANIAN STUDENTS / pp. 235-242


 Alexandra COTOC, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

A COLLABORATIVE NOTEBOOK FOR THE ENGLISH MORPHOLOGY SEMINAR: CONTENT ANALYSIS AND STUDENTS AS ACTIVE PARTICIPANTS /pp. 243-254


Elena Lucia MARA, Universitatea „Lucian Blaga"din Sibiu

ÎNVĂȚAREA PRIN COOPERARE - NECESITATE PRIMORDIALĂ ÎN DIDACTICA PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR / COOPERATIVE LEARNING - A NECESSITY IN PRIMARY SCHOOL DIDACTICS / pp. 255-266


Liana CRIȘAN-TĂUȘAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

PROCESUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT ÎN MEDIUL VIRTUAL / THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE VIRTUAL ENVIRONMENT / pp. 267-274

 

Claudia-Mihaela OPRIȘE, Universitatea „Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

FRÉDÉRIC DAMÉ ȘI ȘCOALA ROMÂNEASCĂ / FRÉDÉRIC DAMÉ AND THE ROMANIAN SCHOOL / pp. 275-280


 

 

Ramona Ștefana PETROVAN, Universitatea „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

VALOAREA FORMATIVĂ A PARTENERIATELOR ȘI PROIECTELOR EDUCAȚIONALE LA NIVELUL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI PREȘCOLAR / THE FORMATIVE VALUE OF EDUCATIONAL PARTNERSHIPS AND PROJECTS IN PRESCHOOL / pp. 281-301