”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
Editorial board

 

 

EDITORIAL BOARD

Diana CÂMPAN (Redactor-şef / Editor-in-Chief)

Georgeta ORIAN (Redactor-şef adjunct / Vice Editor-in-Chief)

Rodica PIOARIU, Teodora POPESCU, Crina HERȚEG

Rodica CHIRA, Coralia TELEA, Aura CIBIAN, Iuliana WAINBERG

Marcela CIORTEA (Secretar de redacţie / Editorial Secretary)

 

SCIENTIFIC COMMITTEE

Joaquín Mª Aguirre Romero, Universitatea Complutense Madrid, Spain

Tomasz Klimkowski,

Ivanka Mavrodieva, Universitatea „St. Kliment Ohridski” Sofia, Bulgaria

Jean GOES, UFR de Lettrs et Arts, Université d"Artois, France

Lilia ZABOLOTNAIA, Institutul de Istorie, Stat şi Drept al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Chişinău, Republic of Moldova

Ligia Stela FLOREA, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Romania

Horia LAZĂR, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca, Romania

Mircea BRAGA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Ion Buzaşi, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Constantin CUBLEŞAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Mircea POPA, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Ileana Ghemeş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Diana Câmpan, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Constantin-Ioan Mladin, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Georgeta ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Rodica Chira, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Valeria Pioraş, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Marinela Lupşa, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Rodica Pioariu, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

Teodora POPESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” Alba Iulia, Romania

 

 

Indexed BDI (C.E.E.O.L. şi EBSCO) and cathegory B (CNCS)

 

Copyright © 2011, Universitatea „1 Decembrie 1918" ALBA IULIA


Tiparul este executat la Tipografia Universităţii „1 Decembrie 1918" din Alba Iulia.

 

ISSN 1582-5523