”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

 

 ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

no. 19, issue 1 / 2018

 

Please click for  BOOK OF ABSTRACTS

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 


 CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

Pompiliu CRĂCIUNESCU, Universitatea de Vest din Timișoara

DEMONUL REALITĂȚII. UN DIALOG IMAGINAR: PETRU CREȚIA - FERNANDO PESSOA / THE DEMON OF REALITY. AN IMAGINARY DIALOGUE: PETRU CREȚIA - FERNANDO PESSOA / 7-17

 

Simona ANTOFI, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați - Centrul de cercetare „Comunicare interculturală și literatură”

UN CONCEPT ȘI UN STUDIU DE MARE RELEVANȚĂ ÎN ACTUALITATE: „REPUBLICA MONDIALĂ A LITERELOR" / ON THE WORLD REPUBLIC OF LETTERS AN INTRIGUING CONCEPT AND RELEVANT CONTEMPORARY STUDY / 18-23

 

Diana CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

CONSIDERAȚII EMINESCIENE ASUPRA IDENTITĂȚII NAȚIONALE: ISTORIE, PRINCIPII, VALORI / MIHAI EMINESCU"S OPINIONS ON NATIONAL IDENTITY: HISTORY, PRINCIPLES, VALUES / 24-32

 

Eufrozina GREONJANC, Dr. Eufrozina GREONJANC, Școala de Înalte Studii pentru Educatori „Mihailo Palov”, Vârșeț, Serbia

IDENTITATE CULTURALĂ PRIN COMUNICARE / CULTURAL IDENTITY THROUGH DIALOGUE / 33-39

 

Lavinia BĂNICĂ, Universitatea din Pitești

CORNEILLE: PARADIGMA GRAŢIEI SUFICIENTE / CORNEILLE: THE PARADIGM OF SUFFICIENT GRACE / 40-44

 

Ovidiu IVANCU, Universitatea din Vilnius, Lituania

TRAGEDIA ȘI COMEDIA, ÎNTRE ARISTOTEL ȘI OSCAR WILDE / TRAGEDY AND COMEDY - BETWEEN ARISTOTEL AND OSCAR WILDE / 45-52

 

Paul NANU, Universitatea din Turku, Finlanda

Jurnale de călătorie în România comunistă. Destinația: Finlanda / Travel journals in communist Romania. Destination: Finland / 53-66

 

 Alina ANDREICA, Ana COIUG, Alexandrina TOMOIAGĂ, Cristina GOGÂŢĂ, Aurora BĂGIAG, Université de Médecine et Pharmacie Iuliu Haţieganu, Cluj-Napoca, Roumanie

La Roumanie vue par les diplômés français de l"UMF Iuliu Hațieganu / Romania - through the eyes of the French graduate studentS of the university of medicine and pharmacy iuliu hatieganu / 67-78

 

Viorica Aura PĂUȘ, Université de Bucarest, Roumanie

L"IDENTITE ETHNIQUE DES MINORITÉS DE ROUMANIE DANS LES PROGRAMMES DE LA TELEVISION PUBLIQUE / ASSERTING THE SOCIAL IDENTITY OF ETHNIC MINORITIES IN ROMANIA IN PUBLIC TELEVISION PROGRAMS / 79-94

 

Mirela-Sanda SĂLVAN, Universitatea Politehnica din București

PERMANENCE  ET CHANGEMENT DANS LE DEVENIR IDENTITAIRE / PERMANENCE AND CHANGE IN THE IDENTITY BECOMING / 95-102

 

Vlad DOBROIU, Centrul de lingvistică romanică și analiza discursului, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

LA CONSTRUCTION IDENTITAIRE DU NARRATEUR HOMODIÉGÉTIQUE CHEZ AL BERTO (1975-1979) / PORTRAYAL OF IDENTITY CRISIS IN THE FRANCOPHONE WRITINGS (1975-1979) OF AL BERTO / 103-109

 

Coralia TELEA, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

SUR LES JEUX DE L"ENFANCE EVOQUES DANS « LES CONTES DU CHAT PERCHE » DE MARCEL AYME / ABOUT THE GAMES OF THE CHILDHOOD DESCRIBED IN LES CONTES DU CHAT PERCHÉ BY MARCEL AYMÉ / 110-118

 

Lavinia-Ileana GEAMBEI, Université « 1 Decembrie 1918 », Alba Iulia, Roumanie

CONSTRUCŢIA MEMORIEI CULTURALE ÎN ROMANUL PROVIZORAT DE GABRIELA ADAMEŞTEANU / CONSTRUCTION OF CULTURAL MEMORY IN THE NOVEL PROVIZORAT BY GABRIELA ADAMEŞTEANU / 119-126

 

Silviu MIHĂILĂ, Academia de Studii Economice din București

ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA ȘI LUMEA REVISTELOR CULTURALE / ZOE DUMITRESCU-BUȘULENGA AND THE WORLD OF CULTURAL JOURNALS / 127-141

 

George ACHIM, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

IOAN ALEXANDRU - POETICA IMNELOR / IOAN ALEXANDRU- THE POETICS OF THE HYMNS / 142-147

 

 Delia Anamaria RĂCHIŞAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare, România

PLANTE MIRACULOASE ÎN MENTALITATEA SOCIETĂȚII TRADIȚIONALE / MIRACULOUS PLANTS IN THE MENTALITY OF THE TRADITIONAL SOCIETY / 148-162

 

 

LANGUAGE STUDIES

 

 

Adrian CHIRCU, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

UNIREA, REGĂŢENII ŞI ARDELENII. ÎNDRUMĂRI ŞI INCURSIUNI ÎN DIALECTUL ARDELENESC LA ÎNCEPUTUL VEACULUI AL XX-LEA / THE UNION, THE PEOPLE OF THE OLD KINGDOM AND THE PEOPLE OF TRANSYLVANIA. A SHORT GUIDANCE REGARDING THE TRANSYLVANIAN DIALECT / 165-176

 

Ioan-Mircea FARCAŞ, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Facultatea de Litere din Baia Mare

CONSIDERAŢII DIACRONICE ASUPRA SUBDIALECTULUI MARAMUREŞEAN / DIACHRONIC CONSIDERATIONS ON MARAMUREŞ SUBDIALECT / 177-182

 

Adelina Emilia MIHALI, Institutul de Lingvistică și Istorie Literară „Sextil Pușcariu” - Academia Română, filiala Cluj-Napoca

INFLUENȚE CULTURALE ÎN ANTROPONIMIA COMUNEI OCNA ȘUGATAG, JUD. MARAMUREȘ / CULTURAL INFLUENCES IN THE ANTHROPONYMY OF OCNA ŞUGATAG COMMUNE, MARAMUREŞ COUNTY / 183-193

 

Constantin-Ioan MLADIN, Universitatea „Sf. Kiril și Metodiu”, Skopje (Republica Macedonia)

RUMAÑOLA - O NOUĂ VARIETATE LINGVISTICĂ? DESPRE CREATIVITATEA DIN NECESITATE CA REZULTAT AL CONTACTULUI DINTRE DOUĂ CODURI LINGVISTICE / RUMAÑOLA - A NEW LINGUISTIC VARIETY? ON THE NECESSARY CREATIVITY AS A RESULT OF CONTACT BETWEEN TWO LINGUISTIC CODES / 194-209

 

Claudia TĂRNĂUCEANU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

DESPRE EPITOMA UNEI LUCRĂRI CANTEMIRIENE / ON THE EPITOME OF A WORK BY CANTEMIR / 210-219

 

Oana BOC, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

DE LA CUVȂNT LA TEXT. POEZIA ȘI VIZIUNEA LUMII / FROM WORD TO TEXT. POETRY AND WORLDVIEW / 220-230

 

Ioan Beniamin POP, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

PLACEMENT OF ADVERBS IN MEDIAL POSITION IN RELATION TO THEIR DISTINCT CLASSES / 231-238

 

Maria ȚENCHEA, Université de l’Ouest – Timișoara

Le quantificateur indÉfini atÂtica du roumain et ses Équivalents français / THE ROMANIAN INDEFINITE QUANTIFIER ATÂTICA AND ITS FRENCH EQUIVALENTS / 239-254

 

Maria Rodica MIHULECEA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

MARQUEURS DE LA QUANTITÉ ÉLEVÉE / MARKS OF THE HIGH DEGREE QUANTITY / 255-262

 

  

 TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Cristina GOGÂȚĂ, Alina ANDREICA, Aurora BĂGIAG, Ana COIUG, Alexandrina TOMOIAGĂ, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu‟, Cluj-Napoca

ABATERI RECURENTE DE LA NORMĂ ÎN ÎNVĂŢAREA LIMBII ROMÂNE CA LIMBĂ STRĂINĂ (RLS) / RECURRENT DEVIATIONS FROM THE NORM IN LEARNING ROMANIAN AS A FOREIGN LANGUAGE (RLS) / 265-276

 

Adina CURTA, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

COMPETENȚELE DE LITERAȚIE - O ACHIZIȚIE INCONTURNABILĂ / LITERACY SKILLS AN UNAVOIDABLE ACQUISITION / 277-284

 

Elena Lucia MARA, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu

DEZVOLTAREA COMPETENȚEI DE LECTURĂ - PARTE INTEGRANTĂ A COMPETENȚEI DE COMUNICARE / DEVELOPMENT THE READING SKILL AS AN INTEGRATED PART OF COMUNICATION SKILL / 285-293

 

Liana TĂUȘAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

DIMENSIUNI ALE REFORMEI ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN ROMÂNIA ÎN CONTEXTUL POLITICILOR EDUCAȚIONALE INTERNAȚIONALE / DIMENSIONS OF THE EDUCATIONAL REFORM IN ROMANIA IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL EDUCATIONAL POLICIES / 294-301

 

Ioana TODOR, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

STUDIU PRIVIND REPREZENTĂRILE METAFORICE ALE VIITORILOR PROFESORI DESPRE PROCESUL DE PREDARE ȘI ROLURILE PROFESORULUI / AN INVESTIGATION OF PRE-SERVICE TEACHER"S METAPHORS ABOUT TEACHING AND TEACHER"S ROLES / 302-311

 

 Sonia Carmen MUNTEANU, UniversitateaTehnică din Cluj-Napoca

LECTURERS" AND STUDENTS" EXPECTATIONS AND BELIEFS ABOUT THEIR ROLES IN ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY DEVELOPMENT IN EMI IN A ROMANIAN UNIVERSITY / 312-321

 

Cristina Ana MĂLUŢAN, Adina-Irina FORNA, Université Technique de Cluj-Napoca

ENSEIGNER LE FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPÉCIFIQUES EN MILIEU UNIVERSITAIRE : LE COURS DE RÉDACTION DES DOCUMENTS / TEACHING FRENCH FOR UNIVERSITY PURPOSES WITHIN A TECHNICAL AND SCIENCE FIELD OF STUDIES / 322-330

 

Aura CIBIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

L"ACQUISITION DE LA PROPOSITION CIRCONSTANCIELLE DE TEMPS PAR DES ACTIVITÉS COMPARATIVES BILINGUES, FRANCO-ROUMAINES / 
THE ACQUISITION OF THE CIRCUMSTANTIAL TIME PROPOSITION BY COMPARATIVE BILINGUAL, FRANCO-ROMANIAN ACTIVITIES / 331-340

 


 

 ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA

no 19, issue 2 / 2018

 

Please click for BOOK OF ABSTRACTS


CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 

 

 CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 

Ioan SCHEAU, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

STRUCTURI ȘI VALORI ESTETICE ÎN VOLUMUL ARTĂ ȘI VALOARE

DE LUCIAN BLAGA / AESTHETIC VALUES AND STRUCTURES IN LUCIAN BLAGA"S PAPER ART AND VALUE / 7-20

 

Silviu MIHĂILĂ, Academia de Studii Economice din București

CULTURĂ NAȚIONALĂ VS. CULTURĂ UNIVERSALĂ ÎN PUBLICISTICA ZOEI DUMITRESCU-BUȘULENGA / THE NATIONAL CULTURE AND THE UNIVERSAL CULTURE IN ZOE DUMITRESCU BUȘULENGA"S PUBLISHING WORKS / 21-36

 

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

GRIGORE ALEXANDRESCU - POETUL PEREGRIN / GRIGORE ALEXANDRESCU - THE THOUGHTFUL PILGRIM / 37-44

 

Maria HOLHOȘ, Andra Gabriela HOLHOȘ, Liceul cu program sportiv, Alba Iulia

ION AGÂRBICEANU - MOMENTE DIN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ÎN PREAJMA MARII UNIRI / ION AGARBICEANU - MOMENTS IN THE ROMANIAN SOCIETY AROUND THE GREAT UNION / 45-60

 

Cristian ARHIP (Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași), Odette ARHIP (Universitatea Ecologică București)

O ABORDARE ANTROPOLOGICO-NARATIVĂ A UNUI TIP DE PERSONAJ - ZIARUL / ANTHROPOLOGICAL NARRATIVE APPROACH OF A CHARACTER - THE NEWSPAPER / 61-67

 

Lucian Vasile BÂGIU (Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia), Paraschiva BÂGIU (Grădinița „Scufița Roșie”, Alba Iulia)

FANTASTICUL, STRANIUL ŞI MIRACULOSUL ÎN ARANCA, ŞTIMA LACURILOR DE CEZAR PETRESCU / THE FANTASTIC, THE STRANGE AND THE MIRACULOUS IN ARANCA, ŞTIMA LACURILOR (ARANCA, THE SPIRIT OF THE LAKES) BY CEZAR PETRESCU / 68-76

 

Ingrid Cezarina-Elena BĂRBIERU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

DIALECTICA SPAŢIULUI LA GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ / THE DIALECTICS OF SPACE ÎN THE LITERARY WORK OF GABRIEL GARCIA MÁRQUEZ / 77-92

 

Marius POPA, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

CLASICISMUL FRANCEZ. MECANISMELE CONFIGURĂRII CONCEPTULUI / IDENTITIES OF FRENCH CLASSICISM IN TUDOR VIANU"S LITERARY CRITICISM / 93-100

 

Petra Denisa TCACENCO, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

LIMBA NAŢIONALǍ ȊN IMAGINARUL POETIC AL SCRIITORILOR PAŞOPTIŞTI / THE NATIONAL LANGUAGE IN THE POEMS OF THE 1848 REVOLUTIONARY WAVE WRITERS / 101-114

 

 Dănuţa-Cristina-Mariana GHERMAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Centrul Universitar Nord din Baia Mare

Petru Bran şi Vasile Lucaciu - personalităţi ale învăţământului sătmărean în limba română / PETRU BRAN AND VASILE LUCACIU - PERSONALITIES OF THE EDUCATION ROMANIAN LANGUAGE IN SATU MARE /  115-125

 

Serenela GHIŢEANU, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

MYTHOLOGIE ET REALISME DANS A LA TABLE DES HOMMES DE SYLVIE GERMAIN / MYTHOLOGY AND REALISM IN SYLVIE GERMAIN"S A LA TABLE DES HOMMES / 126-134

 

Mirela-Sanda SĂLVAN, Universitatea Politehnica din București

IDENTITÉS FRACTURÉES - QUELQUES ILLUSTRATIONS / FRACTURED IDENTITIES - A FEW ILLUSTRATIONS / 135-142

 

Vlad DOBROIU, Centrul de lingvistică romanică și analiza discursului, Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca

LA FEMME COMME CHAMP DE BATAILLE DE MATÉI VISNIEC : LES ACTES DE VIOLENCE SEXUELLE DANS LES GUERRES INTERETHNIQUES / LA FEMME COMME CHAMP DE BATAILLE BY MATEI VISNIEC: THE SEXUAL FIGHT IN THE INTERETHNIC WAR / 143-150

 

Avdi VISOKA, Nysret KRASNIQI, Universitatea din Pristina, Kosovo

CAMUS : DES ESSAIS VERS LE ROMANESQUE / CAMUS: THE ESSAIS ABOUT  ROMANESQUE / 151-156

 

Georgeta ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

PRESĂ RELIGIOASĂ LA AIUD ÎN PERIOADA INTERBELICĂ. STUDIU DE CAZ - REVISTA „INIMA LUI ISUS" / RELIGIOUS PRESS IN AIUD IN THE INTERWAR PERIOD. CASE STUDY: THE MAGAZINE "INIMA LUI ISUS" (THE HEART OF JESUS) / 157-164

 

 

 

LANGUAGE STUDIES

 

Rozalia COLCIAR, Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca

VALORI PRAGMATICE ALE ANACOLUTULUI ÎN TEXTUL DIALECTAL: ANACOLUTUL CAZULUI / PRAGMATIC VALUES OF ANACOLUTHON IN THE DIALECTAL DISCOURSE / 167-174

 

Anca-Lorena SACALÎȘ, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca

DIMINUTIVE ÎN EPITAFURILE DIN „CIMITIRUL VESEL" / DIMINUTIVES CONTAINED IN THE EPITAPHS FROM THE MERRY CEMETARY, IN SĂPÂNȚA / 175-184

 

Denisa-Maria TOUT, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

DIN LEXICUL CREDINŢELOR POPULARE SĂLĂJENE / WORDS RELATED TO POPULAR BELIEFS FROM SĂLAJ / 185-192

 

Dorin-Ioan CHIRA, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

GAELIC - THE OLDER MOTHER TONGUE OF SCOTLAND / 193-200

 

Maria POPONEŢUniversitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca

THE (NON-)CORRELATION BETWEEN MORPHOLOGICAL MARKING AND INTERPRETATION IN INCHOATIVE VERBS THAT ARE OPTIONALLY MARKED WITH REFLEXIVE MORPHOLOGY / 201-214

 

Constantin-Ioan MLADIN, Universitatea „Sf. Kiril și Metodiu”, Skopje (Republica Macedonia)

ADDENDA À L"INFLUENCE DE LA LANGUE FRANÇAISE SUR LA LANGUE ROUMAINE (LES FAUSSES GALLICISMES) / ADDENDUM TO THE INFLUENCE OF FRENCH LANGUAGE ON THE ROMANIAN LANGUAGE (ON FALSE GALLICISMS) / 215-226

 

Iulia MACARIA, Julia SABĂU, Université Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca / Collège National « George Coşbuc »,  Cluj-Napoca

LES JEUX DE MOTS DANS LA PUBLICITÉ / THE IMPORTANCE OF WORDPLAYS IN ADVERTISING / 227-234

 

 

 TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Elena Lucia MARA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

JOCUL DIDACTIC ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR / DIDACTIC PLAY IN THE PRE-SCHOOL EDUCATION / 237-248

 

Maria-Crina HERȚEG, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

RAISING  STUDENTS" AWARENESS OF BUSINESS CONCEPTUAL METAPHORS IN BUSINESS GENRE / 249-264

 

Maria DARABANT, Bucharest University of Economic Studies (ASE)

Student perception of modernity in staging Shakespeare / 265-278

 

Gabriel BĂRBULEȚ, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

TEACHING ENGLISH IN CONTEXT - CONTENT BASED LEARNING, TASK BASED LEARNING, PROBLEM BASED LEARNING / 279-285

 

Adina-Irina FORNA, Cristina Ana MĂLUȚAN, Université Technique de Cluj-Napoca

L"EXPOSÉ ORAL - UTILITÉ ET CARACTÉRISTIQUES DANS LE CONTEXTE DU FRANÇAIS SPÉCIALISÉ / THE ORAL PRESENTATION - USEFULNESS AND CHARACTERISTICS IN THE CONTEXT OF FRENCH FOR SPECIFIC PURPOSES / 286-294

 

MISCELLANEA

 

Cătălin DEHELEAN, “Babeş-Bolyai” Univesity of Cluj-Napoca

FACES OF THE CITY / 297-303

 


 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA,

no. 19, issue 3 / 2018

 

Please click for BOOK OF ABSTRACTS


CUPRINS / TABLE OF CONTENTS


STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ / CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

Emilia IVANCU,„Adam Mickiewicz” University of Poznan, Poland

MEANING OF (IN-)CONGRUENT TIME AND MEANINGFUL JOURNEYS IN SALMAN RUSHDIE"S THE GROUND BENEATH HER FEET AND VS NAIPAUL"S THE ENIGMA OF ARRIVAL / 7-16

 

Ana-Maria BACIU, “1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia, Romania

HISTORY, FAIRY TALES AND THE SHAPING OF IDENTITY / 17-26

 

Doina TĂNASE, Université de Piteşti

LA CRITIQUE THÉMATIQUE. ÉVOLUTION DU CONCEPT / 27-36

 

Alexandra-Lidia IONEL, Université « Babeș-Bolyai », Cluj-Napoca (Roumanie)

RECONFIGURATIONS CONTEMPORAINES DU MYTHE DE MÉDÉE
CHEZ PASCAL QUIGNARD ET CHRISTA WOLF / CONTEMPORARY REWRITINGS OF THE MYTH OF MEDEA. PASCAL QUIGNARD AND CHRISTA WOLF /  37-50

 

Ingrid Cezarina-Elena BĂRBIERU, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

WILLIAM FAULKNER - PARTICULARITĂŢI ÎN CONSTRUCŢIA ARHITECTURII ROMANEŞTI / WILLIAM FAULKNER - PARTICULARITIES IN THE CONSTRUCTION OF THE NOVEL"S ARCHITECTURE / 51-56

 

Alina-Maria STOICA (MODORCEA),  Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

METAFIZICA BLÂNDULUI DETECTIV JULES MAIGRET, EROUL ROMANELOR LUI GEORGES SIMENON / THE METAPHYSICS OF THE GENTLE DETECTIVE JULES MAIGRET, THE HERO OF THE NOVELS OF GEORGES SIMENON / 57-68

 

Alexandra Claudia ȘOICA (COROIU), Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

PACTUL DEMONIC ȘI CONSECINȚELE SALE ÎN SCRIERILE LUI J. W. GOETHE ȘI GALA GALACTION / THE DEMONIC PACT AND ITS CONSEQUENCES IN J. W. GOETHE AND GALA GALACTION"S WRITINGS / 69-76

 

 

Georgeta Pompilia COSTIANU (CHIFU), Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați

AVATARURILE LUMII INTERIOARE ÎN OPERA DOINEI RUȘTI / THE AVATARS OF THE INNER WORLD IN DOINA RUSTI"S WORK / 77-82

 

Raluca GIURGIULESCU, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca - Facultatea de Litere din Baia Mare

REALISMUL MAGIC ȘI  MODERNITATEA POVESTIRILOR LUI FĂNUȘ NEAGU / MAGIC REALISM AND THE MODERNITY OF FĂNUȘ NEAGU"S STORIES /  83-87

 

Mihaela Diana LUPȘAN, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

MIRCEA ELIADE. EXPERIENȚA EXILULUI / MIRCEA ELIADE. THE EXILIC EXPERIENCE / 88-102

 

Carmen Ioana POPA, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

DEGHIZĂRILE INTERSEXUALE ȘI ANDROGINISMUL ZEILOR / INTERSEXUAL DISGUISE AND THE ANDROGYNY OF THE GODS / 103-110

 

Iuliana PĂUNESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

TEHNICI NARATIVE DE CREARE A ATMOSFEREI FANTASTICE ÎN POVESTIRILE LUI VASILE VOICULESCU / NARRATIVE TECHNIQUES FOR CREATING THE FANTASTIC ATMOSPHERE IN REALITY IN VASILE VOICULESCU"S STORIES / 111-116

 

Simona-Marilena CRĂCIUN (POGAN), Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

SPAȚIUL ÎN POVESTIRILE SADOVENIENE, ÎNTRE LEGENDĂ ȘI MIRACULOS / THE SPACE IN M. SADOVEANU̕S SHORT STORIES, BETWEEN LEGEND AND MARVELLOUS / 117-124

 

Marinela-Viorica SABOU (ȚUCULETE), Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

FORME ALE IMAGINARULUI CULTURAL ÎN OPERA LUI VIRGIL IERUNCA. FENOMENUL PITEȘTI / FORMS OF CULTURAL IMAGINATION IN VIRGIL IERUNCA"S WORK. THE PITEȘTI PHENOMENON / 125-134

 

Iulia Mirela TARKO, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

FRESCA SOCIETĂŢII ARDELENEŞTI DIN MUNŢII APUSENI DUPĂ UNIREA DIN 1918 - ROMANUL DRUMUL DE PE URMĂ DE OVIDIU BÎRLEA / A FRESCO OF THE TRANSYLVANIAN SOCIETY IN THE APUSENI MOUNTAINS FOLLOWING THE 1918 INION - IN OVIDIU BIRLEA"S NOVEL THE LAST JOURNEY / 135-150

 

Violeta-Luminiţa ŞIPOŞ, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

DR. AUREL ISAC - UN APĂRĂTOR AL CAUZEI ROMÂNILOR ȊN TRANSILVANIA / A DEFENDER OF THE CAUSE OF ROMANIANS IN TRANSYLVANIA /  151-161

 

Elena Teodora Mihaela SĂCĂREA (COLDEA), Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

MINORITATEA GERMANĂ DIN TRANSILVANIA, DE LA ORIGINI PÂNĂ ÎN PREZENT / GERMAN MINORITY FROM TRANSYLVANIA, FROM ITS ORIGINS TO THE PRESENT / 162-167

 

Carmen VASILCA, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

 

 

 

 LANGUAGE STUDIES

 

Anda BRATU (LĂSCUŞ), Universitatea „Babeş−Bolyai” Cluj-Napoca

DIMINUTIVE, ȘI LA PROPRIU, ȘI LA FIGURAT / DIMINUTIVES, BOTH LITERALLY AND FIGURATIVELY / 179-188

 

Iulia Mihaela TĂMAȘ, Seminarul Teologic Liceal ,,Sf. Iosif Mărturisitorulˮ, Baia Mare

RECIPROCITATEA RELAȚIEI ANTROPONIME-TOPONIME / THE MUTUAL CHARACTER OF THE RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPONYMS AND TOPONYMS  / 189-198

 

Mihaela TĂLPAȘ, Universitatea „Babeș Bolyai” Cluj-Napoca

SĂ-I DĂM CREDIT CREDITULUI / LET"S GIVE CREDIT TO CREDIT / 199-207

 

Angela-Gabriela POP,  Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca

LE BLOG, NOUVEAU CADRE DISCURSIF ? / BLOG, DISCUSSION FRAMEWORK OF JOURNALISTIC GENRES? / 208-224

 

 

 

 TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

 

Gabriel BĂRBULEȚ, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

TRADITIONAL "VERSUS" MODERN TEACHING METHODS/APPROACHES. TRENDS AND NECESSITIES / 227-232

 

Alexandra E. JACOBSEN, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

THE ROLE OF FEEDBACK IN THE PEDAGOGICAL INTERACTION: A SOCIAL-CULTURAL VIEW / 233-246

 

 

Gabriela TOMA (BĂNUŢOIU), Universitatea din Craiova

LES THÉORIES DES REPRÉSENTATIONS ET DES DISCOURS DES MANUELS / THEORIES OF REPRESENTATIONS AND DISCOURSE IN  TEXTBOOKS / 247-254

 

Ramona Ștefana PETROVAN, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

ANALIZĂ COMPARATIVĂ PRIVIND VALORIFICAREA METODELOR DIDACTICE TRADIȚIONALE ȘI ACTIV-PARTICIPATIVE ÎN EDUCAREA LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI / A COMPARATIVE ANALYSIS REGARDING THE VALUATION OF TRADITIONAL TEACHING METHODS AND OF ACTIVE - PARTICIPATIVE ONES IN DEVELOPING PRESCHOOLERS" LANGUAGE SKILLS / 255-270

 

Valentin TODESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

APLICAȚII MOBILE UTILE ÎN PREDAREA ȘI ÎNVĂȚAREA LIMBII GERMANE / USEFUL APP FOR TEACHING GERMAN AS A FOREIGN LANGUAGE / 271-274

 

Brinduša ŽUJKA, Universitatea din Belgrad, Facultatea de Învăţători şi Şcoala de Înalte Studii de Specialitate pentru Educatori ,,Mihailo Palov", Vârşeţ, Serbia

PASTELUL ÎN MANUALELE FOLOSITE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PRIMAR CU PREDARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ DIN SERBIA / THE DESCRIPTIVE POEMS IN THE MANUALS USED IN PRIMARY EDUCATION IN ROMANIA IN SERBIA / 275-284

 

 

MISCELLANEA

 

Valeria Maria PIORAȘ, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

FILE DIN CRONICA MARII UNIRI / ASPECTS OF THE GREAT ROMANIAN UNION / 287-289

 

BOOK REVIEWS

 

Valeria Maria PIORAȘ, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

Delia-Anamaria RĂCHIȘAN - ISTORICUL ȘI ESTETICA MĂRȚIȘORULUI ROMÂNESC DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PÂNĂ ÎN PREZENT / Delia-Anamaria RĂCHIȘAN - THE HISTORY AND THE AESTHETIC EVOLUTION OF THE ROMANIAN „MĂRȚIȘOR" FROM THE VERY BEGINING TO NOWADAYS / 291-293

 

Georgeta ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918”din Alba Iulia

Delia-Anamaria RĂCHIȘAN - MITOLOGIA ROMÂNEASCĂ ȘI ESTETICA ARTEI TRADIȚIONALE DIN MARAMUREȘ / Delia-Anamaria RĂCHIȘAN - ROMANIAN MITHOLOGY AND THE AESTHETICS OF THE TRADITIONAL ARTS IN MARAMUREȘ / 294-296