”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, no. 22, issue 1 / 2021


 

TABLE OF CONTENTS

 

 

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

Diana CÂMPAN

VALERIU ANANIA. POETICA SACRULUI ȘI DINCOLO DE EA / 7-18

Valeriu Anania. The Poetics of Sacred and beyond it

 

Pompiliu CRĂCIUNESCU

ANAMORFOZA CULTURALĂ - O „NATURĂ DE ADAOS" LA VITREGIILE ISTORIEI Cultural Anamorphosis –A "Nature Of Addition" to The Hardships of History /19-32

 

Rodica Gabriela CHIRA

EN REFLECHISSANT SUR LE THEATRE DE MATÉI VISNIEC / Reflecting on MateiVisniec’sTheatre / 33-50

 

Marcela CIORTEA

OXFORDUL LUI PETRU CREȚIA. LUMEA HOMERICĂ. ATENA ȘI ULISE / Petru Creția’s Oxford. The Homeric World. Athene and Ulysses / 51-56

 

Silviu GONGONEA

FORME ALE BALCANISMULUI ÎN PROZA EXILULUI. L.M. ARCADE / Forms of Balkanism in the prose of exile. L.M. Arcade / 57-63

 

Roxana Voichița BODEA

PROBLEMATICA IDENTITARĂ ÎN ISTORIA LITERATURII CANADIENE DE EXPRESIE FRANCEZĂ / Identity Issues in the History of Canadian Literature of French Expression / 64-72

 

Mirela-Sanda SĂLVAN

ASPECTS THIQUES DE LA LITTÉRATURE AUTOBIOGRAPHIQUE – PHILIPPE VILAIN ET ANNIE ERNAUX Ethical aspects of autobiographical literature – Philippe Vilain and Annie Ernaux/ 73-78


Emilia IVANCU

DESPRE PATIMILE APELOR ȘI NESOMNUL CUVINTELOR: POEZIA LUI MIRCEA CIOBANU /On Pains of the Waters and the Unsleep of Words – the Poetry of Mircea Ciobanu / 79-90

 

Sorina-Maria VICTORIA

STRATEGII DE FICȚIONALIZARE A SINELUI ÎN CREAȚIILE RODICĂI BRAGA Self-Fictionalization Strategies in Rodica Braga’s Creations / 91-96


Felix NICOLAU

DADA AND IDEOLOGIZED PROTO-CYBORGS AS SYNCRETIC PERFORMERS / 97-107

 

Petru Stefan IONESCU

SCIENCE AND FICTION IN MODERNIST LITERATURE. THE HUXLEYS / 108-122

 

Melinda BARTA-MIHALY (GORGAN)

SCIENTIFIC DEVELOPMENT AND VICTORIAN LITERATURE / 123-136

 

Hanaa BAJILAN

BORROWED IMAGINATION: THE ROLE OF SCHEHERAZADE AND THE ARABIAN NIGHTS AS A SOURCE OF INSPIRATION TO THE ENGLISH LITERARY TRADITION / 137-146

 

Alice GEOGEAN (JURCOVEȚ)

PSIHA(N)LICE VS PSIHEDALICE – SCURTĂ ANALIZĂ A PERSONAJULUI LUI LEWIS CARROLL DIN PERSPECTIVĂ PSIHANALITICĂ ȘI PSIHEDELICĂ / PsihA(n)lice vs PsihedAlice – Brief analysis of Lewis Carroll"s Character from a Psychoanalytic and Psychedelic Perspective/ 147-161

 

Marius POPA

ANNE-MARIE GARAT ET LA POÉTIQUE DU POST-HUMANISME. LE CAS DU ROMAN « PROGRAMME SENSIBLE » / Anne-Marie Garat and the poetics of posthumanism. The case of the novel "Programme sensible"/ 162-169

 

Adina-Mirela FEȘTEU

DE LA ANTROPOCENTRISM LA ECOCENTRISM: O INTERPRETARE ECOCRITICĂ A „JOCURILOR FOAMEI” / 170-182


 Elena BĂLĂȘANU (GONGONEA)

VIOLENȚA ȘI STATUTUL FEMEII ÎN LITERATURA EVULUI MEDIU Violence and the Status of Women in the Literature of the Middle Ages/ 183-187

 

 Rebeca-Rahela MARCHEDON

PE O SINGURĂ VOCE, SUSANNA TAMARO – O CRONICĂ A GROTESCULUI ȘI MALADIVULUI ÎN FIGURILE VICTIMEI ȘI AGRESORULUI Pe o singură voce [In One Voice], Susanna Tamaro –A Chronicle of The Grotesque and the Disease in the Figures of the Victim and Agressor/ 188-193

 

Simina PÎRVU 

EXPERIENȚA EXILULUI  ÎN ROMANELE „LA AGĂȚAT”  ȘI  „OAMENII LUI JULY”, DE NADINE GORDIMER / The Experience of Exile in Nadine"s Gordimer Novels The Pickup and July"s People / 194-199

 

Cristian-Petru VIERU

ARTEFACTELE ȘI GENEALOGIA UNIVERSULUI FICȚIONAL LA OLGA TOKARCZUK ȘI D.R. POPESCU Artifacts and the Genealogy of the Fictional Universe in Olga Tokarczuk and D.R. Popescu/ 200-207

 

Iuliana WAINBERG

EPOCA PAȘOPTISTĂ VĂZUTĂ DE UN OM AL TIMPULUI – G. SION The Epoch of the 1848 Revolution in the Romanian Principalities as seen by a Contemporary/ 208-220

 

Denisa Elena DUNĂ

MARGINI ALE REALISMULUI ÎN LITERATURA EUROPEANĂ Boundaries of Realism in European literature/ 221-228

 

Elena-Cristina VANCEA (FILIGEAN)

REALISMUL MAGIC VERSUS FANTASTIC, REALISM ȘI SUPRAREALISM. DELIMITĂRI CONCEPTUALE / Magical realism versus fantastic, realism and surrealism. Conceptual delimitations/ 229-238

 

Cristina PETRESCU

ROMÂNIA ȘI BRAZILIA: „AFINITĂȚI ELECTIVE” /Romania and Brazil: "elective affinities" / 239-252

 

Vlad DOBROIU

PORTUGAL E A RELIGIOSIDADE DO POVO PORTUGUÊS Portugal and the religion of the Portuguese people/ 253-268

 

Iulia-Maria DEACONU (TICĂRĂU)

EMANCIPAREA EVREILOR. INTELECTUALITATEA ROMÂNEASCĂ ȘI PROBLEMA EVREIASCĂ ÎN PERIOADA INTERBELICĂ / The Emancipation of the Jews. Romanian Intellectuals and the Jewish Problem in the Interwar Period/ 269-276

 

Constantin TONU

PANSLAVISMUL CONTEMPORAN – ÎNTRE IMPERIALISM ȘI MODERNITATE / Contemporary Panslavism – between Imperialism and Modernity/ 277-290

 

 

STUDIES OF LANGUAGE AND LINGUISTICS

 

Adrian CHIRCU

VECHI VORBE DIALECTALE PRINTRE CUVINTE MĂRTURISITOARE DIN ŢINUTURILE HUNEDOAREI / Old Dialectal Phrases among Shriven Words from The Lands of Hunedoara/ 291-300

 

Rozalia COLCIAR, Adelina Emilia MIHALI

REPERE ANTROPONIMICE MARAMUREȘENE: DE LA CHESTIONARELE MUZEULUI LIMBII ROMÂNE, PÂNĂ ASTĂZI / Landmarks in the Anthroponymy of Maramureș: From the Survey of the Romanian Language until Today/ 301-316

 

Diana-Maria COMAN (GROU)

RELAȚIA DINTRE LEXICOLOGIE ȘI ONOMASTICĂ /The relationship between lexicology and onomasti / 317-330

cs

 

Maria-Crina HERȚEG, Gabriela Corina ȘANTA CÂMPEAN

REPRESENTATIONS OF CULTURE IN ECoC. A CORPUS-BASED APPROACH / 331-347

 

Adina BOTAȘ

Gender-related variability in the construction of the reliable self in US presidential debates / 348-360

 

Flavia-Maria HEMCINSCHI

CROWDSOURCING, TRANSLATION AND THE TRANSLATOR / 361-374

 

Ionica-Andreea MICU (RAD)

EL CONJUNTO DE LOS SUFIJOS CON SENTIDO COLECTIVO EN CASTELLANO Y RUMANO /The groupe of suffixes with collective meaning in Castilian and Romanian / 375-398

 

Coralia TELEA

LE CHAMP LEXICAL DE L’ECOLE DANS LES CONTES DU CHAT PERCHE DE MARCEL AYME / The lexical field of school in Marcel Aymé’s Les contes du chat perché(The magic pictures) / 399-404

 

Ioana BUD

ENJEUX DE LA TRADUCTION DE L’AUDIO-VISUEL: LE SOUS-TITRAGE Issues of Translation Regarding the Audio-visual: Aspects of Subtitlin/ 405-420

g


Georgiana Lavinia TAR

SEMIOTICA TACTILĂ – PROBLEMA INTEGRĂRII CARACTERELOR KANJI ÎN SISTEMUL BRAILLE / The semiotics of touch: The problematic of integrating Kanji in the Braille/ 421-429


Mariana CUNȚAN

TRADUCERE SAU INTERPRETARE CENZURATĂ? / Translation or Censored Interpretation /430-437

 

 

STUDIES OF TEACHING METHODOLOGY AND PEDAGOGY

 

Liana CRIȘAN-TĂUȘAN

POLITICI CURRICULARE NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL SISTEMELOR EDUCAȚIONALE ACTUALE /National Curricular Policies in the Context of Current Educational Systems / 438-444

 

Adina CURTA

FENOMENUL LITERAR ȘI FENOMENUL LINGVISTIC – CONVERGENȚE / The Literary Phenomenon and The Linguistic Phenomenon – Convergencies / 445-452

 

 

BOOK REVIEWS

 

Rodica Gabriela CHIRA

DÉVELLOPER LE SENS DE L’ÉCRITURE AVEC SA CLASSE PAR UN ROMAN COOPÉRATIF / 453-458

Developing the Sense of Writing with One’s Class through a Cooperative Novel

 

Coralia TELEA

Despre oameni și colivii/ Des hommes et des cages, ed.: Maria Vesa, Sonia Elvireanu, Brândușa Tămaș, Rodica Gabriela Chira; trad.: Rodica Gabriela Chira; il.: Ionela Penelea-Luca, Christakis Christofi, Mărioara Finta, ...Ed. bilingvă română-franceză. – Iași: Ars Longa, 2020 / On men and cages / 459-460

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, no. 22, issue 2 / 2021


 

TABLE OF CONTENTS

 

 

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

Rodica BRAD

MIRCEA ELIADE ȘI FOLCLORUL ROMÂNESC ARHAIC / Mircea Eliade and the Archaic Romanian folklore / 7-22

 

Emilia-Eliza LEOTESCU (MATEI)

MITUL SACRIFICIULUI ÎN LUCRAREA „IPHIGENIA” A LUI MIRCEA ELIADE / The Myth of Sacrifice in „Iphigenia” by Mircea Eliade23-30

 

Delia-Anamaria RĂCHIȘAN

AIUL/USTUROIUL ÎN MENTALITATEA TRADIȚIONALĂ ROMÂNEASCĂ The garlic in the traditional Romanian mentality / 31-44

 

Marina MIRON, Viorel MIRON

MEȘTEȘUGURI TRADIȚIONALE DIN SUDUL REPUBLICII MOLDOVA ȘI REPREZENTAREA ACESTORA ÎN MEMORIA CONTEMPORANILOR / Traditional Crafts from The South of The Republic of Moldova and their reflection in The Memory of Contemporaries / 45-52

 

Ghiulșen ISMAIL

TRADIȚII PRIVIND OBICEIURILE FUNERARE LA TĂTARI ȘI TURCI. SUCCINT STUDIU COMPARATIV CU OBICEIURILE TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI Traditions regarding the funeral customs of the Tartars and the Turks. Brief comparative study with the Romanian traditional customs / 53-63

 

Diana CÂMPAN

POEZIA LUI VASILE ALECSANDRI – O REVIZITARE, LA 200 DE ANI DE LA NAȘTEREA SCRIITORULUI The Poetry of Vasile Alecsandri – a revision, 200 years after the birth of the writer / 64-71

 

Lavinia SABOU

PERSPECTIVE ALE CĂLĂTORILOR STRĂINI ASUPRA PRINCIPATELOR ROMÂNE ÎN SECOLUL AL XIX-LEA: REPREZENTĂRI SPAȚIALE Romanian Principalities through the Eyes of Foreign Travellers in the Nineteenth Century: Spatial Representations / 72-88

 

Maria HOLHOȘ, Andra Gabriela HOLHOȘ

DE LA MITOLOGIE LA JOCURILE FICȚIUNII IN ROMANUL PREVESTIREA, DE IOANA PARVULESCU From Mythology to the Fiction Games in the Novel Prevestirea [The Omen] by Ioana Parvulescu / 89-102

 

Georgiana Elisabeta PANAIT (BACIU)

MOTIVE MITICE, EZOTERICE LA D.R. POPESCU ŞI FĂNUŞ NEAGU Mythical, esoteric patterns in the work of D.R. Popescu and Fănuş Neagu / 103-109

 

Iuliana BOTEZAN, Georgeta ORIAN

„FETELE RELE” ALE MITOLOGIEI ROMÂNEȘTI. „SUPRAVIEȚUIREA” IELELOR (I) – O STRUCTURĂ MITOLOGICĂ RECURENTĂ / The "mean young women" of the Romanian mythology. The "survival" of the summer fairies (I) – a recurrent mythological structure / 110-120

 

Georgeta ORIAN, Iuliana BOTEZAN

„FETELE RELE” ALE MITOLOGIEI ROMÂNEȘTI (II). „SUPRAVIEȚUIREA” IELELOR – DE LA DIFERITE LIMBAJE ARTISTICE LA MANIFESTĂRI DE GEN The "mean young women" of the Romanian mythology. The "survival" of the summer fairies (II) – from different artistic languages to gender manifestations / 121-136

  

Iuliana-Marilena TARCĂ (FIRU)

BRÂNCUȘI ÎN CREAȚIILE POETICE GORJENEȘTI Brâncuși in the poetry of the poets from Gorj / 137-146

 

Iuliana VORONEANU (PĂUNESCU)

BUNAVESTIRE DE VASILE VOICULESCU- IMNUL ÎNCHINAT FECIOAREI MARIA Bunavestire by Vasile Voiculescu- The Hymn Dedicated to the Virgin Mary / 147-153

 

Laura Dorina NISTOR (DANC)

IMAGINAR LITERAR, CUVÂNT, IMAGINE, SIMBOL ÎN POEMUL „DUPĂ MELCI” DE ION BARBU Literary imaginary, word, image, symbol in the poem După melci by Ion Barbu / 154-160

 

Gianina-Cristina CIUPULIGĂ

LITERATURA PENTRU COPII ȘI ADOLESCENȚI,  ÎNTRE PREJUDECATĂ ȘI GEN LITERAR AUTONOM Literature for children and adolescents, between prejudice and autonomous literary genre / 161-168

 

Sandra-Bianca BOCȘA

ACCENTE ANTROPOLOGICE ÎN NUVELELE LUI MIRCEA CĂRTĂRESCU, REM ȘI MENDEBILUL, DIN PERSPECTIVA JOCULUI Anthropological accents in Mircea Cărtărescuʼs Rem and Mendebilul, from the play  perspective / 169-174

 

Florina Ioana VANDICI (MITITEAN-VANDICI)

CONFIGURAȚIILE TOTALITARISMULUI ÎN MEMORIALISTICA DE EXIL A MONICĂI LOVINESCU ÎN „JURNALUL UNUI JURNAL”: LA APA VAVILONULUI The configurations of Totalitarianism in the exile memorial of Monica Lovinescu in „a Diary of a Diary”: La Apa Vavilonului / 175-210

 

Rodica Ileana OLTEANU MOLDOVAN

O CĂLĂTORIE SPRE MAREA INTERIOARĂ A Journey to the Inner Sea / 211-225

 

Claudia PUȘCAȘU

LITERATURA SUFERINȚELOR CARCERALE DIN AIUD ÎN PERIOADA COMUNISTĂ: MEMORIALISTICA Literature of prison sufferings in Aiud: memoirs / 226-241

 

Cristina A. CORNEA (OPREAN)

RADIOGRAFIA UNUI COPIL TERIBIL / The Radiography of a Terrible Child / 242-251

 

Valentina Silvia COPÎNDEAN (HAIDUC)

SUPRAIDENTITATEA FIINȚĂ – TOPOSUL SĂU PRIVILEGIAT The overidentity between being and its privileged topos / 252-260

 

Bianca-Daniela POP (KOPOȘCIUC)

SINUCIDEREA EDNEI PONTELLIER – ILUSTRAREA CONFLICTULUI DINTRE INTERIOR ȘI EXTERIOR / Edna Pontellier"s Suicide - A Case Study Illustration of Internal versus External Conflict / 261-268

 

Odette ARHIP, Cristian ARHIP

CULTURĂ ȘI DECĂDERE Cultura and Decay / 269-274

 

Silvan Samuel COVACI

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN SPAȚIUL VIRTUAL ÎN TIMPUL PANDEMIEI COVID-19 Romanian Orthodox Church in the Virtual Space during The Covid-19 Pandemic / 275-285

 

Maria Cristina CHINTESCU

BETWEEN PRECONCEPTION AND SPECULATION. BEING AMERICAN, LABELING AMERICAN, VS. BEING CHINESE, LABELING CHINESE IN AMY TAN’S ‘THE VALLEY OF AMAZEMENT’ / 286-295

 

Andreea Irina MOISE

FORESHADOWING IN THE SCREENWRITING LANDSCAPE/ 296-302

 

Teodora ȚUGUI-CARABA

PHANTASTISCHE GESTALTEN DES WASSERTALES UND IHRE SYMBOLIK Fantastic figures of the "Wassertal" and their symbolism / 303-308

 

 

 

STUDIES OF LANGUAGE AND LINGUISTICS

 

Adrian CHIRCU

 

DE NOMINE PISCIUM. DENUMIRI DE PEŞTI ÎN VECHI DICȚIONARE ROMÂNEŞTI (DICTIONES LATINÆ CUM VALACHICA INTERPRETATIONE  / De nomine piscium. Fish names in old Romanian dictionaries (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione)  / 309-320

 

Ioan-Mircea FARCAŞ

CONSIDERAŢII ASUPRA HIPERCORECTITUDINII. FALSE DEPALATALIZĂRI Considerations on hypercorrection. False depalatalizations / 321-327

 

Anca-Lorena SACALÎȘ

IMAGINARUL LINGVISTIC ȘI CULTURAL AL MORȚII ÎN EPITAFURILE DIN „CIMITIRUL VESEL” DE LA SĂPÂNȚA The Linguistic and Cultural Imagery of the Epitaphs at the ”Merry Cemetery”, Săpânța / 328-338

 

Andreea Brigitte BAȘTEA (GODAN)

STRUCTURA FRAZEOLOGISMELOR AVÂND DREPT COMPONENTĂ CONCEPTUL DE BAN DIN CIOCOII VECHI ȘI NOI DE NICOLAE FILIMON/ The Structuring of Phraseologies having as its Component the Concept of Money in Ciocoii vechi și noi by Nicolae Filimon / 339-350

 

Ileana-Manuela RAȚ

PARTICULARITĂȚILE ORTOGRAFICE ȘI FONETICE ALE ROMANULUI HAIDUCESC ROMÂNESC DIN SEC. AL XIX-LEA / Spelling and Phonetic Peculiarities of the Romanian Novels about "Haiduci" from the 19th Century / 351-362

 

Aura-Celestina CIBIAN

QUELQUES ORIENTATIONS MÉTHODOLOGIQUES POUR L’ACQUISITION DU SAVOIR SPÉCIALISÉ Some methodological guidelines for the acquisition of the specialized knowledge / 363-370

 

Gabriel BARBULET

PRAGMATIC STRATEGIES & CREATIVITY IN TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE / 371-378

 

Ioan Beniamin POP

INVOLVEMENT FEATURES IN THE WRITTEN REGISTER OF NEWS. ADVERB OCCURRENCE AND REALISATION / 379-388

 

Andra-Iulia URSA

JAMES JOYCE’S CREATION OF IMAGERY FROM CALLOWNESS TO COGNIZANCE. A CLOSE INSIGHT INTO THE ROMANIAN TRANSLATION AND RETRANSLATION OF SIMILES IN ‟A PORTRAIT OF THE ARTIST AS A YOUNG MAN” / 389-400

 

Andreea-Maria SĂRMAȘIU

CATEGORISING LEGAL TEXT TYPOLOGIES IN TRANSLATION: A METHODOLOGICAL APPROACH / 401-408

 

Victor-Emanuel CIUCIUC, Anda-Lucia CILTAN

CHOMSKY’S UNIVERSAL GRAMMAR THEORY / 409-418

 

Mirela Elena COSTELEANU

LINGUISTIC AND CULTURAL BARRIERS IN MULTINATIONAL COMPANIES / 419-423

 

 

 

STUDIES OF TEACHING METHODOLOGY AND PEDAGOGY

 

 

Camelia Augusta ROȘU

MULTICULTURALISM ȘI EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ Multiculturalism and Intercultural Education / 424-432

 

Maria Iulia FELEA

EVALUATION AND SCHOOL SUCCESS: POINTS OF VIEW OF SOME TEACHERS FROM ROMANIA Evaluation and school success: points of view of some teachers from Romania / 433-442

 

Mihaela TOMA

COPILUL CU CERINŢE SPECIALE ÎN CONTEXT SOCIO-CULTURAL Children with Special Education Needs in Socio-Cultural Context / 443-446

 

Alexandru Cornel SELYEM

KICK THE BALL VS KICK THE BUCKET – A PHRASAL ANALYSIS / 447-451

 

Valentin TODESCU

SARCINI ȘI/SAU EXERCIȚII. ANALIZA CELOR DOI TERMENI. EXEMPLE PRACTICE Tasks and / or exercises. Analysis of the two terms. Practical examples / 452-456

 

 

BOOK REVIEWS

 

Marcela CIORTEA

MEMORIALISTICA – REPER CULTURAL ÎNTRE LINGVISTICĂ ȘI LITERATURĂ / Memoirs – Cultural Mark between Linguistics and Literature / 457-459