”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
2012

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2012 TOM 1

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Odette ARHIP, Cristian ARHIP, Romanele lui Camil Petrescu - Aplicaţii narative şi stilistice

Constantin CUBLEŞAN, Vintilă Horia în dosarele Securităţii

Constantin CUBLEŞAN, Poezia exilului (Vintilă Horia)

Gheorghe Glodeanu, Vintilă Horia şi tentaţia fantasticului

Ileana GHEMEŞ, Figuri matriciale ale spiritualităţii naţionale în eseistica românească interbelică - Dan Botta

Mircea POPA, Din istoricul relaţiilor româno-daneze

Florica BODIŞTEAN, Vocaţie eroică şi vocaţie familială în romanul „Război şi Pace" de L. N. Tolstoi

Diana CÂMPAN, Schema esenţială a călătoriei culturale ca factor de reevaluare a memoriei colective

Gabriela CHICIUDEAN, Toposul la Ion Eremia în „Gulliver în Ţara Minciunilor"

Delia-Anamaria DENCIUŢ, Practicile magico-ritualice din Maramureş între tradiţie şi modernitate. Magia cuvântului şi antropologia vârstelor

Lavinia GEAMBEI, Vintilă Horia, Nicolae Steinhardt - paradoxul creator

Mara Magda Maftei, Cioran şi colegii săi de generaţie. Traseul lor intelectual şi compromisurile

Ileana GHEMEŞ, Raţionalism cultural şi românism în conferinţele lui C. Rădulescu-Motru la radio (1930-1941)

Gheorghe Glodeanu, Jurnalul unui scriitor în devenire - Pavel Dan

Diana CÂMPAN, A.E.Baconsky şi fascinaţia Nordului

Carmen ALEXANDRACHE, Cinstirea sfinţilor in secolul al XVII-lea - o formă de (non)realizare a dialogului cu Celălalt

Ancuţa BERENDEA, Transilvania şi breslele meşteşugăreşti în perioada secolelor XIII-XVII

Lucian Vasile BÂGIU, Lucian Blaga şi reconsiderarea inconştientului în „jocul dramatic" expresionist „Ivanca"

Alina Ioana BAKO, Un excurs cognitiv asupra memoriei războiului interior. Generaţia pierdută

Iulia Bobăilă, Traducere interculturală şi discurs identitar în „Inés a sufletului meu" de Isabel Allende

Paul Nanu, Aspecte ale începutului literaturii finlandeze

Aurora Laslo Paşcan, Răzvan Rădulescu - un scriitor pentru secolul XXI

Iuliana WAINBERG, Mihai Eminescu şi cultura română veche

Magdalena PRUNEANU, Elemente de portret ale personajelor comediilor lui Caragiale

Maria HOLHOŞ, Andra Gabriela HOLHOŞ, Implicaţii ale războiului în romanul „Moromeţii"

Justyna TEODOROWICZ, Afinităţi proustiene în proza lui Anton Holban - reflecţii asupra morţii

Rafał RYKOWSKI, Motivul furtului aştrilor în basmele româneşti şi cele ale popoarelor vecine

Ovidiu IVANCU, Mit, utopie, modernitate

Simion Belea, Cultura ca agent de integrare. Reflecţii asupra direcţiilor actuale în integrarea imigranţilor români din Italia

Ioan Scheau, Anul Rousseau. Război şi Stat în Cartea Întâi a Contractului social

 

STUDII DE LIMBĂ

Valerica SPORIŞ, Anacolutul... între abatere lingvistică şi figură de stil

Ioan-Mircea FARCAŞ, Consideraţii de antropologie lingvistică asupra terminologiei meseriilor din nord-vestul României

Tomasz KLIMKOWSKI, Lexicul limbii române legat de căsătorie - observaţii etimologice

Tomasz CYCHNERSKI, Sintagmatica flectivelor afixale nominale şi verbale. o comparaţie morfonologică

Maria Ştefănescu, O privire (coşeriană) asupra schimbării lingvistice, cu referire la DA şi DLR

Cosmin-Constantin BĂIAŞ, Limbajul privat wittgensteinian şi comunicarea nonverbală

Simina-Maria TERIAN, Câmpul idiomatic al furiei în limba română. O abordare din perspectiva lingvisticii integrale

Ştefan Lucian MUREŞANU, Dispensia neurolingvistică în toleranţa excesivă a culturii

Elena-Lucia Mara, Tendinţe ale comparaţiei în literatura română. Ion Pillat

Elena-Lucia Mara, Valenţe ale rimei în poezia lui Ion Pillat

Magdalena PRUNEANU, Semantica imaginarului în poezia blagiană

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Florentina BUCUROIU, Demersul educativ din perspectiva didacticii muzeale

Marina KOLESAR, Simona POPOV, Cultura/civilizaţia şi rolul acestora în predarea/învăţarea limbii străine

Liana Tăuşan, Didactica modernă în contextul paradigmelor educaţionale actuale

Marcela CIORTEA, Literatura pentru copii şi disciplinele şcolare. Studiu de caz: Şerban Foarţă

Letiţia Trif, Caracteristici ale climatului de învăţare în contextul managementului clasei de elevi

 

RECENZII

Ion BUZAŞI, Din tezaurul spiritualităţii blăjene: „Icoana Pământului" de Ioan Rus - Reeditare

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2012 TOM 2

 

 

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

Rodica PIOARIU, Feminist Concerns in Rachel Crother"s Drama

Marinela LUPŞA, William Faulkner"s Critical Reception in Romania

Odette ARHIP, The Beginning of Feminine Romanian Journalism - Spiritual Meddling

Carmen DOMINTE, The Distortion of an Entire World

Emilia IVANCU, A Place of Absence and Silence in the Metaphysics of Begegnungen: The Poetry of R.S. Thomas and Tudor Arghezi

Ramona DEMARCSEK, Wartime Diaries: Parallel Between Ann Franck"s Diary and Zlata"s Diary

Petru Ştefan IONESCU, 19th Century Dandyism

Iuliana SAVU, Literary Utopias and the Contemporary on Obsolence, Turbulence and Obscurity

Adriana Carolina BULZ, O"Neill"s Reception Studies in Europe: Recent Contributions from Ireland and Romania

Adriana Carolina BULZ, From Literary Translation to Stage Translation: Sanda Manu"s Adaptation of the Romanian Versions of a Touch of the Poet and a Moon for the Misbegotten by Eugene O"Neill

Diarmuid JOHNSON, Four Remarks on Time and Mystery in the Poetry of Gerard Manley Hopkins and Lucian Blaga with Reference to Writings by Rudolph Otto and Mircea Eliade

Adina PAICU, India between Past and Present

Oana-Roxana IVAN, Don Quixote - A Traditional Text in a Postmodernist Interpretation

Alexandra-Florina JIC, Mystical Manipulation In George Orwell"s Novels

Adina CURTA, Antoine de Saint-Exupéry - volonté et responsabilité de l"homme face à ses limites Antoine de Saint-Exupéry - Man"s Will and Responsability Facing His Limits

Adina CURTA, Valences de l"impersonnel dans l"Étranger de Camus Impersonal Dimensions  in Camus"s L"Étranger

Maria STOICOVICI, La voie vers l"entente The Way to Inter-Comprehension

Ana COIUG, La dialectique de l"être chez Paul Éluard: une lecture de  défense de savoir / p.181 The Dialectics of the Human Being with Paul Eluard : A Reading of Knowledge Defense

Simona JIŞA, La modification des clichés sur la Seconde Guerre Mondiale dans le roman Aujourd"hui les cœurs se desserrent  de Pascale Roze  Changing  Clichés  of the Second World War in the Novel of Pascal Roze - Aujourd"hui les cœurs se desserrent

Mirela-Sanda SÃLVAN, Manifestations de la peur chez Amos Oz Forms of the Fear with Amos Oz

Cristiana BULGARU-TEŞCULÃ, Les références culturelles dans Les songes et les sorts  de Marguerite Yourcenar Cultural References in Les songes et les sorts  by  Marguerite Yourcenar

Simona ANTOFI, Un possible modèle identitaire roumain - Sorin Alexandrescu  A Possible Romanian Identity Pattern - Sorin Alexandrescu

Coralia TELEA, Chronique des faits divers dans le discours de presse transylvain du XIXe siècle A Chronicle of the Miscellanea in the Transylvanian Journalistic Discourse of the 20th Century

Marian PETCU, Les relations externes des associations de presse de Roumanie (1900 - 1989) External Affairs of the Romanian Press Associations (1900-1989)

Jean-Michel LEMONNIER, Les mutations socio-spatiales dans un village de Transylvanie méridionale, face à la perennité des traditions: conflits ou adaptations? Socio-Spatial Mutations in a South Transylvanian Village Facing the Perenity of Traditions: Conflicts or Adjustments?

Oana DUGAN, Le discours de la médecine chinoise - entre la tradition asiatique et la modernité de l"Occident - une question d"idéologie - The Medical Chinese Discourse - between Asian Tradition and Western  Modernitiy - a Question of Ideology

Rodica Gabriela CHIRA, L"intellectuel face au défi du futur européen - The Intellectual Facing the  European Future Challenge

 

LANGUAGE STUDIES

Gabriel BÃRBULEŢ, Floating Maxims of Conversations in Commercials

Amelia MOLEA, Linguistic Resources for Romanian: Demonstrative Adjectives

Sonia MUNTEANU, EST in the Academia: Discourse Communities and their Genres

Raluca CONSTANTIN, The Velar Nasal in L2: A Revisited Approach

Natalia Gloria MUNTEAN, The Short Story as Complex Blend: Conceptual Mappings in Hari Kunzru"s Deus Ex Machina

Mona ARHIRE, On the Power of Silence over Words

Constantin-Ioan MLADIN, Comment naît une langue nationale? Le cas du macédonien. Contexte historique et géopolitique How Does a National Language Come into Being? The Case of Macedonian. Historical and Geopolitical Contexts

Aura CIBIAN, Lexique de l"Union. Remarques sur le Règlement Organique. Aspects morphologiques, lexico-sémantiques, de correspondance The Vocabulary of Unification. Remarks of the Romanian Constitutional Texts. Aspects of Morphology, Vocabulary, Semnatics and Correspondencies

Mihaela MUNTEANU SISERMAN, Dialogue culturel entre le français et le roumain concernant le domaine gastronomique A Cultural Dialogue between French and Romanian in Gastronomy

Marion COHEN-VIDA, Le rôle des éléments implicites dans le passage d"un message du discours direct au discours indirect The Role of the Implicit Elements in the Transgression from Direct into Indirect Speech

Oana Maria PÃSTAE, Cognition et catégorisation Cognition and Categorisation

 

LANGUAGE TEACHING METHODOLOGY STUDIES

Alexandra E. JACOBSEN, Integrating Cooperative Learning and Learning Styles in Teaching Danish as a Second Language

Constantin MANEA, Maria-Camelia MANEA, Is a Didactic Series of Shakespearean Plays Opportune in Romania?

Luminiţa TODEA, Teaching English for Technical Purposes

Alexandra-Valeria POPESCU, Vocabulary and Reading Comprehension

Crina HERŢEG, Developing Writing Skills to Engineering Students

Teodora POPESCU, English Language Teacher Trainees Perceptions Of "Good" English Language Teachers" Characteristics

 

BOOK REVIEWS

Rodica Gabriela CHIRA, Hunger Games, un livre pour les adolescents? Hunger Games, a Book for Adolescents?

Valeria Maria PIORAŞ, Ursula Mathis-Moser, Birgit Mertz-Baumgartner Passages et ancrages en France - Dictionnaire des écrivains migrants de langue française. 1981-2011 Editions Honoré Champion, Paris, 2012 (965 pages) ISBN 978-2-7453-2400-9

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2012 TOM 3

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Anca Ramona ANDRUŞCĂ (MATEI), Ficţionalizarea istoriei în „Jocul de smarald" de Ioan Petru Culianu

Anamaria BLANARU, Metaficţiunea în contextul literaturii române şi spaniole

Maria Cheţan, Mitul faustic şi distopia românească în povestirea „T de la Trezor" de Ştefan Aug. Doinaş

Mia Chindriş, Forme textuale ale călătoriei în proza scurtă a Gabrielei Melinescu

Elena Luminiţa Crihană, „Paracliserul", de Marin  Sorescu - un liber-cugetător aproape religios

Alexandra Cristea GRUIAN, Copacul lumii sau evadarea transcendentală

Mihaela DOBOŞ, Narativ şi non-narativ în proza lui Ştefan Aug. Doinaş

Sonia Sofia ELVIREANU, Traumă şi iniţiere la Norman Manea

Silvia GIURGIU, Jurnalele revoluţiilor perpetue: Che Guevara şi Panait Istrati

Ştefan Teofil GROSU, „Molitfelnicul" românesc. Studiu asupra denumirii acestei cărţi liturgice în istoria culturii româneşti

Irina IOJĂ (ZAMFIR), Sânzienele: între religie şi erezie

Cristina Liţoiu Murăriţa, Leonid Dimov - Anatomia visului între rocambolesc şi lubric

Silviu MIHĂILĂ, Zoe Dumitrescu-Buşulenga, memorialistul

Florina Daniela Moldovan Lircă, Critică şi poezie în dublă ipostază cerchistă. Cornel Regman şi Ştefan Aug. Doinaş

Crina Poenariu, Valenţe ale profetismului românesc la Ion Heliade Rădulescu

Dorina Popescu, Poietica prieteniei sau O altă perspectivă asupra eseisticii lui Doinaş

Petru Bogdan Raţiu, Paradoxul narcisismului postmodern în poezia lui Mircea Cărtărescu

Anamaria-Iulia Vasian, Limbajul care anihilează norma în „Istoria lui Filerot cu Anthusa"

Mihaela Vatamanu, Cu Ştefan Bănulescu, pe urmele lui I.L. Caragiale

Melania Elena Vrabie, Evadările Lenei Constante - Aspecte privind detenţia feminină din perioada comunistă

 

STUDII DE LIMBĂ

Ana‑Veronica CATANĂ‑SPENCHIU, Aspecte ale traducerii „Bibliei" de la Blaj (1795)

Silvia Chiosea, Particularităţi de grafie ale unui text din secolul al XVII-lea (ms. Bar 766)

Diana Darabană, Elemente didactice ale publicisticii eminesciene

Cătălin Nicolau, Procesul lingvistic evolutiv în concepţia lui E. Coseriu

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Diana AFTENIE, Educaţia interculturală - o nouă perspectivă a învăţământului românesc

Ioana BĂRBULEŢ, Noi modalităţi de abordare a textului literar la nivel liceal

 

RECENZII

Alexandru GRUIAN, Joaca lui Lucian Boia cu o altfel de Românie

Maria Ramona RUSU (BLĂJAN), O „călătorie" prin şi despre opera lui C.V. Gheorghiu

 

 

CUPRINS/TABLE OF CONTENTS - 2012 TOM 4

 

STUDII DE CULTURĂ ŞI LITERATURĂ

Elena-Claudia Anca, Jurnale intime feminine din timpul ocupaţiei germane în Bucureşti (1916-1918)

Mihaela BAL,Cu războiul rece deasupra şi legea morală în sine

Oana CODARCEA, Ficţiunea lui Radu Petrescu în grilă naratologică. Aspecte ale textului postmodern

Adriana Carina Duban, „Rochia albă" sau faptul divers

Sonia Sofia ELVIREANU, Vintilă Horia, metamorfoza lui Ovidiu în exilul tomitan

Silvia GIURGIU, Poetul I. L. Caragiale şi avatarurile criticii genetice

Mihaela-Nicoleta GRIGORE, Monica Lovinescu între domeniul criticii de întâmpinare şi problematica totalitarismului

Irina IOJĂ (ZAMFIR), Semnificate şi „esenţe" în lirica Anei Blandiana.. Degradarea simbolurilor feminităţii: apa şi luna (Article on charge of plagiarism)

Cristina Liţoiu Murăriţa, Manierism oniric şi suprarealism în poezia anilor "70

Alexandra Alina LOŞONŢI, Imaginaţia dialogică şi interpretarea textului medieval

Rodica Ioana Marian (Olah), Două mărturii asupra războiului: scriitorul Constantin Virgil Gheorghiu şi generalul Ion Gheorghe

Mihaela MEHEDINŢI, Consideraţii metodologice cu privire la studiul reprezentărilor identitare în epoca modernă

Anemona PĂTRULESCU, Războiul - O temă frecventă în romanele lui D. R. Popescu

Maria RODEAN, Învăţământul blăjean din perspectiva memorialistului Ştefan Manciulea

Maria Ramona RUSU (BLĂJAN), Interferenţa biograficului cu opera - „mit personal" la C.V. Gheorghiu

Cristina SAVA, Tradiţionalism vs. modernitate în poezia religioasă interbelică

Adriana TEODORESCU, Tudor Arghezi şi relevanţa actuală a unei pedagogii implicite a cremaţiunii

 

STUDII DE LIMBĂ

Ana‑Veronica CATANĂ‑SPENCHIU, Strategii traductive cu implicaţia glosării. Aplicaţie pe textul „Bibliei" de la Blaj

Andreea Drişcu, Modele străine de terminologie în vechile gramatici româneşti

Silvia Andreia PINTEA, Semiadverbul - clasă eterogenă. Aspecte din limba română contemporană

Adriana MILICĂ, De la semnal la sens

 

STUDII DE PEDAGOGIE ŞI DIDACTICĂ

Cosmina FLOREA, Georgeta ORIAN,Optimizarea componentei moral-civice a activităţilor de lectură în învăţământul special - rolul metodologiei didactice activizante

Dana JUCAN, Analiza profilului de competenţe specific cadrului didactic în formare

Cristina VĂNOAGĂ POP, De la eroi la „supereroi" în basmele româneşti

 

RECENZII

Marcela CIORTEA, De la folclorul copiilor la literatura SF - Între lectura pentru înţelegere şi efectul de text

Iuliana Wainberg, Despre începuturile cărţii