”1 Decembrie 1918” University of Alba Iulia - Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica
 
Annales Universitatis Apulensis. Series Philologica

 

 ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, no 20, issue 1 / 2019

 

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS


 (with ABSTRACTS)

(Please click for each ABSTRACT)


CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 

Pompiliu CRĂCIUNESCU, Universitatea de Vest din Timișoara

POMPEI SAU INSTANTANEITATEA PERPETUĂ  / POMPEII OR THE PERPETUAL INSTANTANEITY  / 7-14

 

Georgeta ORIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ÎNTRE TRAGIC ȘI COMIC - DOUĂ LECTURI, ÎN OGLINDĂ / BETWEEN TRAGIC AND COMIC - TWO READINGS IN DIALOGUE / 15-26

 

Alicja BEMBEN, The University of Bielsko-Biała, Poland

HISTORIOGRAPHY, PSYCHOANALYSIS AND LITERATURE - SIGMUND FREUD"S AND ROBERT GRAVES"S VISIONS OF HISTORY AND HISTORIOGRAPHY / 27-36

 

Diana CÂMPAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SATUL ROMÂNESC - CÂTEVA SEMNE ȘI SEMNIFICAȚII ÎN IMAGINARUL POETIC/ THE ROMANIAN VILLAGE - SEVERAL SIGNS AND SYMBOLS INTO THE POETIC IMAGINARY 37-44

 

Elena-Lucia MARA, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

O RADIOGRAFIE A ROMANULUI. ROMANUL PSIHOLOGIC - ABORDARE TEORETICĂ / A NOVEL RADIOGRAPHY. THE PSYCHOLOGICAL NOVEL - THEORETICAL APPROACH / 45-60

 

Oana CENAC, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi

ASPECTE ALE VIEŢII CULTURALE ROMÂNEŞTI REFLECTATE ÎN PRESA CONSTĂNŢEANĂ. ,,TOMIS", 1970 (IANUARIE-IUNIE) / ASPECTS OF ROMANIAN CULTURAL LIFE REFLECTED IN THE PRESS FROM CONSTANŢA. "TOMIS", 1970 (JANUARY-JUNE) / 61-76

 

Lavinia-Ileana GEAMBEI, Universitatea din Piteşti, România

FORME ALE TRANSCENDENŢEI TEXTUALE ÎN VERSURILE LUI DEMOSTENE ANDRONESCU / FORMS OF TEXTUAL TRANSCENDENCE IN DEMOSTENE ANDRONESCU"S LYRICS / 77-84

 

Serenela GHIŢEANU, Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

VOYAGES  EXTERIEURS ET INTERIEURS DANS LE PAYS DE MARIE DARRIEUSSECQ / EXTERNAL AND INTERNAL VOYAGES IN MARIE DARIEUSSECQ"S THE COUNTRY / 85-92

 

Iuliana WAINBERG-DRĂGHICIU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

ÎNVĂȚĂTURI ADRESATE TINERILOR DE CĂTRE UN CĂRTURAR ROMÂN DIN SEC. AL XIX-LEA - IOAN TINCOVICI / SOME ADVICES FOR YOUNG PEOPLE, OFFERED BY THE ROMANIAN ERUDITE TEACHER FROM XIXth CENTURY, IOAN TINCOVICI 93-100

 

Odette ARHIP (Universitatea Ecologică București), Cristian ARHIP (Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași)

DESPRE EGO IN ADVERTISING / ABOUT EGO IN ADVERTISING / 101-116

 

 

STUDII DE LIMBĂ ŞI LINGVISTICĂ

LANGUAGE STUDIES

 

 

Adrian CHIRCU, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca

Noroadele vremurilor de demult în tâlcuirile lui Teodor Corbea (Dictiones latinæ cum valachica interpretatione) / PEOPLE OF OLD TIMES IN TEODOR CORBEA"S INTERPRETATIONS (DICTIONES LATINÆ CUM VALACHICA INTERPRETATIONE) / 119-132

 

Rozalia COLCIAR, Academia Română / Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu” din Cluj-Napoca

ATLASELE LINGVISTICE ROMÂNEȘTI DIN PERSPECTIVĂ SOCIO- ȘI PRAGMALINGVISTICĂ / ROMANIAN LINGUISTIC ATLASES FROM THE SOCIOLINGUISTIC AND PRAGMATIC PERSPECTIVE / 133-142

 

Florinela ŞERBĂNICĂ, Universitatea din Piteşti

ENTRE DEUX LANGUES : EXPRESSIONS IDIOMATIQUES ROUMAINES ET FRANÇAISES DANS LES RÉCITS D"ADRIEN ZOGRAFFI DE PANAÏT ISTRATI / BETWEEN TWO LANGUAGES: ROMANIAN AND FRENCH IDIOMATIC EXPRESSIONS IN LES RÉCITS D"ADRIEN ZOGRAFFI OF PANAÏT ISTRATI / 143-150

 

Maria POPONEŢ, “Babeş-Bolyai” University, Cluj-Napoca

ON THE AMBIVALENCE OF VERBS OF SUBSTANCE EMISSION / 151-160

 

  

 

TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

 

Mirela-Sanda SĂLVAN, Université Politehnica de Bucarest

QUELQUES CONCEPTS PSYCHANALYTIQUES ADAPTÉS AU CONTEXTE DIDACTIQUE / SEVERAL PSYCHOANALYTIC CONCEPTS ADAPTED TO THE DIDACTIC CONTEXTS / 163-172

 

Adina CURTA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

PLEDOARIE CINEMATOGRAFICĂ PENTRU MODELUL DEZVOLTĂRII PERSONALE ÎN STUDIEREA LITERATURII / CINEMATOGRAPHIC PLEA FOR THE MODEL OF PERSONAL DEVELOPMENT IN THE STUDY OF LITERATURE 173-180

 

Aura-Celestina CIBIAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LE FRANÇAIS ET LE ROUMAIN DANS LE CONTEXTE «GASTRONOMIE - CUISINE». ÉTUDE COMPARATISTE À VISÉE DIDACTIQUE / FRENCH AND ROMANIAN IN «GASTRONOMY - CUISINE» CONTEXT. COMPARATIVE STUDY WITH ATEACHING METHODOLOGY ORIENTATION / 181-192

 

 

BOOK REVIEWS

 

Coralia TELEA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LES ÉDITIONS DE LA S. A. M. A - LA LANGUE FRANÇAISE A L"HONNEUR / S.A.M.A. PUBLISHING HOUSE - THE FRENCH LANGUAGE IN A PLACE OF HONOUR / 195-198

 

Eva M. SZEKELY, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș

IMITATIO CHRISTI. ÎN CĂUTAREA SENSULUI PIERDUT AL CĂUTĂRII (LUI DUMNEZEU) / IMITATIO CHRISTI. LOOKING FOR THE LOST MEANING OF THE SEARCH (OF GOD) / 199-207

 

 


 

 ANNALES UNIVERSITATIS APULENSIS. SERIES PHILOLOGICA, no 20, issue 2 / 2019

 

 

CUPRINS / TABLE OF CONTENTS

 (with ABSTRACTS)

(Please click for each ABSTRACT)

 

CULTURE AND LITERATURE STUDIES

 

 

Mircea POPA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

GAZETA „GRAIUL NEAMULUI" - UN MODEL DE LUPTĂ CULTURALĂ A ASTREI / "GRAIUL NEAMULUI" JOURNAL - A CULTURAL FIGHTING MODEL OF THE ROMANIAN CULTURAL ASSOCIATION "ASTRA" / 7-12

 

Ioan SCHEAU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

CONCEPȚIA COSMOLOGICĂ A LUI LUCIAN BLAGA DIN LUCRAREA DIFERENȚIALELE DIVINE / LUCIAN BLAGA"S COSMOLOGICAL CONCEPT FROM THE PAPER THE DIVINE DIFFERENTIALS / 13-24


Cristina-Matilda VĂNOAGĂ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

BIBLIOTECA LUI CASANOVA - MULTIPLE VALENŢE DE ABORDARE ANALITICĂ ȊN ROMANUL LUI ANDREI CODRESCU / CASANOVA"S LIBRARY - MULTIPLE VALENCES OF ANALITICAL APPROACH IN ANDREI CODRESCU"S NOVEL / 25-32

 

Anca PORUMB, Université Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca

LA GUERRE DES MENTALITES DANS LE ROMAN LES DESORIENTES D"AMIN MAALOUF / MENTALITIES CONFLICT IN AMIN MAALOUF"S LES DESORIENTES / 33-40

 

Ingrid Cezarina-Elena BĂRBIERU (CIOCHINĂ), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

BALZACIANISMUL ÎN ROMANUL „ÎN CREDINȚA CELOR ȘAPTE SFEȘNICE" DE VICTOR PAPILIAN / THE BALZACIAN STYLE IN VICTOR PAPILIAN"S NOVEL "IN THE FAITH OF THE SEVEN CANDLESTICKS" / 41-48

 

Simona CRĂCIUN (POGAN), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SPAȚIUL ISTORIC, ANCESTRAL ÎN POVESTIRILE SADOVENIENE / THE HISTORICAL, ANCESTRAL SPACES IN MIHAIL SADOVEANÚ́́"S SHORT STORIES / 49-54

 

Liliana DANCIU, Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum” UAB

SEXUALITATE INIȚIATICĂ ȘI SIMBOLISM RITUALIC ÎNTR-UN BASM ROMÂNESC / INITIATIC SEXUALITY AND RITUAL SYMBOLISM IN A ROMANIAN TALE / 55-68

 

 Carmen Ioana POPA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

FIGURA TRICKSTER-ULUI ÎN POVESTEA DUHUL DIN STICLĂ / THE "TRICKSTER" FIGURE IN THE STORY THE SPIRIT IN THE GLASS BOTTLE / 69-74

 

Petru Adrian DANCIU, Centrul de Cercetare a Imaginarului „Speculum” UAB

ARHETIP, METAMORFOZĂ ȘI GNOZĂ ÎN BASMUL ROMÂNESC / ARCHETYP, METHAMORPHOSIS AND GNOSIS IN ROMANIAN TALES / 75-86

 

Raisa GÎSCĂ, Colegiul „Iulia Hasdeu” Cahul, Rep. Moldova

GRIGORE VIERU - DE LA IMAGINARUL POETIC AL PRIMELOR POEME LA POEZIA MAJORĂ / GRIGORE VIERU - FROM THE POETIC IMAGINARY OF THE FIRST POEMS TO HIS MAJOR POETRY 87-98

 

Maria-Ionela NEGOESCU-ŞUPEALĂ, Universitatea din Bucureşti

LITERATURA  IOANEI  POSTELNICU ŞI  INFLUENŢA CENACLULUI ,,SBURĂTORUL" / IOANA POSTELNICU"S  LITERATURE AND THE INFLUENCE OF "SBURĂTORUL" LITERARY CIRCLE / 99-113

 

Iuliana VORONEANU (PĂUNESCU), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

SENTIMENTUL DE CULPABILITATE -  OSCILAȚIA ÎNTRE EU ȘI SUPRAEU ÎN SCHITUL DE CEARĂ (VASILE VOICULESCU) THE FEELING OF GUILTY - THE OSCILATION BETWEEN EGO AND SUPEREGO IN "SCHITUL DE CEARĂ" (VASILE VOICULESCU) 114-118

 

Cătălin DEHELEAN, „Babeş-Bolyai” University of Cluj-Napoca, Faculty of Letters, Department of Languages for Specific Academic Purposes

THE INTERESTING STORY OF BRIAN AND MR MAY / 119-124

 

Petru Stefan IONESCU, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

HIGH-END DECADENTS AND POÈTES MAUDITS, A REPRESENTATION OF CENTRAL AND PERIPHERAL IDENTITIES IN MODERNIST LITERATURE (II) / 125-136

 

Violeta-Luminiţa ŞIPOŞ (BĂL), Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

PUBLICISTICA POLITICĂ ŞI SOCIALĂ A LUI EMIL ISAC / EMIL ISAC"S POLITICAL AND SOCIAL JOURNALISM / 137-146

 LANGUAGE STUDIES

 

Valentin Dragoș BIRO, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași; Colegiul Național Pedagogic „Spiru Haret”, Buzău

ON CHANGES IN LANGUAGE AND CULTURAL CONTINUITY. A THEORETICAL APPROACH / 149-170

 

Iulia Mihaela TĂMAȘ, Seminarul Teologic Liceal ,,Sf. Iosif Mărturisitorulˮ, Baia Mare

FUNCȚII ALE REPETIȚIEI ÎN ROMÂNA VORBITĂ / FUNCTIONS OF REPETITION IN SPOKEN ROMANIAN 171-178

 


 

 

TEACHING METHODOLOGY STUDIES

 

Gabriel BĂRBULEȚ, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

PRAGMATIC ELEMENTS IN TEACHING - THE TEACHER"S ROLE & THE LEARNER"S ROLE / 181-190

 

Liana CRIȘAN-TĂUȘAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

REFLECTĂRI ALE DIDACTICII MODERNE ÎN PRACTICA EDUCAȚIONALĂ / REFLECTIONS OF MODERN DIDACTICS IN EDUCATIONAL PRACTICE 191-198

 

Ioana TODOR, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

NARAȚIUNI DESPRE LUME ȘI DESPRE NOI ÎNȘINE. CONSIDERAȚII DESPRE FUNCȚIA TERAPEUTICĂ A POVEȘTILOR  / NARRATIVES ABOUT THE WORLD AND ABOUT OURSELVES. SEVERAL PERSPECTIVES ON THE THERAPEUTIC FUNCTIONS OF THE STORIES 199-210

 

 

 

BOOK REVIEWS

 

Eva M. SZEKELY, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș

ÎN CĂUTAREA TOTALITĂȚII: MĂȘTILE IROSIRII ÎNTRE A DĂRUI ȘI A DOBÂNDI / LOOKING FOR THE TOTALITY: MASKS OF WASTING, BETWEEN TO GIVE AND TO RECEIVE / 213-228

 

Coralia TELEA, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

LUCIAN BLAGA, PAȘII PROFETULUI / LES PAS DU PROPHÈTE, EDIȚIE BILINGVĂ ROMÂNĂ-FRANCEZĂ, TRADUCERE DIN LIMBA ROMÂNĂ ȘI CUVÂNT ÎNAINTE DE JEAN PONCET, COORDONATOR AL PROIECTULUI „INTEGRALA OPEREI POETICE A LUI LUCIAN BLAGA ÎN LIMBA FRANCEZĂ" HORIA BĂDESCU, EDITURA ȘCOALA ARDELEANĂ, CLUJ-NAPOCA, 2017 / LUCIAN BLAGA, PAȘII PROFETULUI / LES PAS DU PROPHÈTE, ROMANIAN - FRENCH BILINGUAL EDITION, TRANSLATION FROM ROMANIAN AND FOREWORD BY JEAN PONCET, COORDINATOR OF THE PROJECT "LUCIAN BLAGA"S INTEGRAL POETIC WORK IN FRENCH", HORIA BĂDESCU, ȘCOALA ARDELEANĂ PUBLISHING HOUSE, CLUJ-NAPOCA, 2017) / 229-231

 

Maria MUREȘAN, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia

NIALL FERGUSON, CIVILIZAŢIA. VESTUL ŞI RESTUL / NIALL FERGUSON, CIVILIZATION. THE WEST AND THE REST 232-237